Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úpravy Kodexu PS a DS Aktualizace žádostí FVE a VTE Materiál na jednání kulatého stolu dne 27.4.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úpravy Kodexu PS a DS Aktualizace žádostí FVE a VTE Materiál na jednání kulatého stolu dne 27.4.2010."— Transkript prezentace:

1 Úpravy Kodexu PS a DS Aktualizace žádostí FVE a VTE Materiál na jednání kulatého stolu dne 27.4.2010

2 Obsah 1.Aktualizace Kodexu PS 2.Aktualizace Kodexu DS 3.Harmonogram schvalování Kodexů 4.Aktualizace tabulky žádostí FVE a VTE

3 Aktualizace Kodexu PS - I Část I.- Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy –Doplněna kapitola „Vyměňované informace a data mezi technickým dispečinkem ČEPS a zdroji OZE připojenými do PS“ Část II.- Podpůrné služby(PpS) –Úpravy v kapitole „Zahrnutí vlivu větrných a fotovoltaických elektráren“ Do kapitoly byla přidána metodika výpočtu hodnoty navýšení PpS pro celkový instalovaný výkon FVE –Doplněna kapitola „Maximální přípustný vyráběný výkon OZE z hlediska regulovatelnosti ES ČR“

4 Aktualizace Kodexu PS - II Část IV.- Plánování rozvoje PS –Úprava v kapitole „Procesní pravidla při připojování nového zařízení (v souladu s Vyhl. č. 51/2010 Sb. ve znění Vyhl. č. 81/2010 Sb.“ –Úprava v kapitole „Podíl žadatele o připojení“ Část VI.- Dispečerské řízení –Úprava v kapitole „Řízení výkonové bilance ES ČR v reálném čase“

5 Aktualizace Kodexu DS - I 4PŘIHLAŠOVACÍ ŘÍZENÍ –podmínkou souhlasu je i volná kapacitu ES, stanovená PPS v rámci roční přípravy provozu pro příslušný rok a napájecí oblast PS/DS 5PŘIPOJENÍ K SÍTI –začlenění výroben od 100 kVA do systému dálkového řízení PDS – tzn. vybavenost pro: vypnutí při kritických stavech v síti omezení dodávaného činného výkonu zajištění jalového výkonu

6 Aktualizace Kodexu DS - II 8OCHRANY –8.1 OZE do výkonu 100 kVA jsou vybaveny neselektivně působícími ochranami (dosavadní stav) –8.2 OZE nad 100 kVA – vybaveny ochranami vypínajícími selektivně (zůstanou připojeny při krátkodobých napěťových poklesech vyvolaných poruchami v nadřazené síti)

7 Aktualizace Kodexu DS - III 9.2.2 Řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách –Výrobna nad 110 kVA musí být provozovatelná se sníženým činným výkonem. PDS je oprávněn ke zvýšení nebo snížení činného výkonu v následujících stavech sítě: potenciální ohrožení bezpečného provozu systému nutné provozní práce popř. nebezpečí přetížení v síti PDS nebezpečí vzniku ostrovního provozu ohrožení statické nebo dynamické stability vzrůst frekvence ohrožující systém údržba nebo provádění stavebních prací

8 Aktualizace Kodexu DS - IV Přechodná ustanovení - U všech nových výroben na něž bylo vydáno závazné stanovisko/smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva o připojení po termínu nabytí účinnosti tohoto dodatku jsou žadatelé/výrobci povinni realizovat technická opatření podle tohoto čl. 9 před uvedením výrobny do provozu. - V případech již připojených zdrojů je výrobce povinen realizovat technická opatření podle tohoto čl. 9 dodatečně.

9 Harmonogram schvalování Kodexů Kodexy PS i DS jsou na ERÚ k právnímu posouzení –Do konce května dostanou PDS a PPS jejich vyjádření Po vypořádání připomínek právníků předají PDS a PPS Kodexy do schvalovacího procesu ve smyslu §97 Energetického zákona. –ERÚ zveřejní na 10 dnů na webu, kdy bude možnost návrhy PP připomínkovat Předpoklad platnosti nových Pravidel provozování přenosové i distribuční soustavy je tak cca od června 2010.

10 Stav žádostí k 31.3.2010

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úpravy Kodexu PS a DS Aktualizace žádostí FVE a VTE Materiál na jednání kulatého stolu dne 27.4.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google