Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ve vztahu k distribučním sítím ČENES - 5. listopad. 2010 Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ve vztahu k distribučním sítím ČENES - 5. listopad. 2010 Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s."— Transkript prezentace:

1 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ve vztahu k distribučním sítím ČENES - 5. listopad. 2010 Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s.

2

3 „Význam“ OZE •Ochrana přírody - oxidy uhlíku - ochrana krajiny - odpady •Snížení nákladů - dovoz ropy a plynu - využití domácích primárních zdrojů •Energetická bezpečnost - potenciální nezávislost •Zdroj příjmů - pro koho - kdo to zaplatí

4 Kdy vznikají provozovateli soustavy problémy: •Vyjadřování k žádostem •Náklady na připojení •Připojování - fyzické •Provozování v čase

5 Vyjadřování k žádosti a projektové dokumentaci •Možnost připojení – místo, uzlová oblast, ES ČR •Úplnost projektové dokumentace •Možnost regulace – Změna 1/2010 PPDS •Připojování – konec roku – Změna 2/2010 PPDS

6 Vyhláška č. 73/2010 Sb. •Od 1. 6. 2010 nahradila vyhlášku č. 20/1979 Sb. •Definice vyhrazených technických elektrických zařízení •Zařazení do tříd a skupin – příloha č. 1 •Podmínky uvádění do provozu – příloha č. 2 •Návazné vyhlášky: - č. 499/2006 Sb. ke stavebním zákonu (obsah technické dokumentace – posouzení vnějších vlivů) - č. 268/2009 Sb. – posouzení rizik z hlediska atmosférického a po vedení „přišlého“ přepětí mimo jiné u výroben

7 PPDS 2009 – Změna1/2010 (základní část) •kapitola 4 – Přihlašovací řízení - respektování útlumu pro signál HDO - hranice 30 kW (volná kapacita ES, volná kapacita PS/DS, zda je nutná studie připojitelnosti) - cos φ (± 0,95) - rozsah studie připojitelnosti - projektová dokumentace – navíc musí obsahovat parametry a provedení řízení P a Q

8 PPDS 2009 – Změna 1/2010 (příloha č. 4) •kapitola 8 – Ochrany - rozdělení nastavení na neselektivně (do 100 kW) a selektivně vypínané výrobní jednotky (nad 100 kW)

9 PPDS 2009 – Změna 1/2010 (příloha č. 4) •kapitola 9 – Chování výroben v síti - podpora sítě (statická a dynamická) - napětí - přizpůsobení/řízení P (nad 100 kW) – snížení na 60, 30 a 0 % - přechodná ustanovení pro dovybavení: - od 100 kW do 2 let; - od 400 kW do 1 roku - individuální přístup u rozpracovaných projektů - řízení Q v nn: - do 4,6 kVA na fázi – cos φ = 1 - ostatní ± 0,95 při P nad 3% P i - řízení Q nad 1 kV: - nad 100 kVA řiditelný Q (způsob stanoví PDS) - způsob řízení musí být dohodnutý - opatření k omezení harmonických napětí a nepřípustného zpětného vlivu na HDO

10 Změna 2/2010 PPDS •Vyvolaná boomem fotovoltaických elektráren •Řeší přístup PDS při připojování výroben (posuzování projektů, vlastní připojení na napětí) •Vyhláška č. 73/2010 Sb. •Vyřizování připomínek

11 Došlé připomínky - celkem 8 připomínek od 3 subjektů - nelíbí se zejména stanovené požadavky na připojovanou výrobnu - 30 dní je dlouhá doba

12 Problémy při uvádění do provozu •Očekává se velký tlak na připojování FvE koncem roku – PDS nemají dostatek zaměstnanců na kvalifikované kontroly připojovaných výroben; zpětné vlivy •Na trhu není dostatek kvalifikované montážní kapacity •Na trhu není dostatek potřebného materiálu → do provozu se dostanou potenciálně problematická zařízení

13 Co dnes říkají představitelé státu •Musíme zajistit energetickou bezpečnost •Některé OZE se nám vymkly z rukou •Zelené bonusy neumíme zvládnout •Podpora OZE může likvidovat některé malé a střední podnikatele •Podpora OZE může přivodit nesolventnost některých domácnostní

14 Další problematika - 1 •Zdroje vnořené do LDS (snažíme se získat informace o připojení a provozu) - dopad do řízení toků elektřiny - nákup na ztráty x povinný výkup •Vytěsňování predikovatelných zdrojů – bilance •Připojení prostřednictvím „cizí“ instalace •Popření základního poslání – výroba elektřiny v místě spotřeby (zpětné přetoky - problematika nastavení ochran) •Původní záměr byl omezit toky elektřiny (nahradit výrobu v místě spotřeby) – dnes řešíme zejména toky peněz

15 Další problematika - 2 •Nový fenomén – chybí točivá energie ve zdrojích i spotřebičích •Regulace napětí v sítích nn •Vliv na úroveň signálu HDO •Ochranná pásma FvE na střechách – 20 m od opláštění, nebo od oplocení pozemku •FvE nemají trvalou obsluhu – likvidace poruchových stavů (v případě neexistence dálkově ovládaného prvku) •Největší výroba FvE je někdy v době, kdy je nejméně potřeba – regulace a akumulace?

16 OZE pouze dvojího druhu – schopné a neschopné řídit výrobu v čase → není OZE jako OZE

17 Aktuality posledních dní – Brno, seminář EGU Ing. Josef Fiřt: •Počet licencí na výrobny vydaných koncem září 2010 – 10,5 ÷11 tisíc •Přes 9 tisíc licencí na výrobny do 30 kW (cca 9% výkonu) •Necelých 200 ks nad 1 MW (60% výkonu) •Nárůst podpory cca 0,50 Kč/kWh Ing. Rut Bízková: •FVE nemají žádný kladný dopad na životní prostředí, jedná se o ekologický exces

18 Aktuality posledních dní - pokračování Ing. Alan Svoboda: •Eurelectric – od naprosté liberalizace k regulaci Ing. Vladimír Tošovský: •Je nutné navrhnout nové schéma trhu s elektřinou Ing. Blahoslav Němeček: •Cenová rozhodnutí pro rok 2011 (podpora do 10/2010; CR do 11/2010) •Smart grid – vize nebo „hračka“

19 Spasení - smart grid!? • Vytvoření super grid nebo rozpad na smart grids? •Jak bude v chytrých ostrovech zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem? •Jak bude v chytrých sítích zajištěna bezpečnost práce? •Jak bude v chytrých sítích fungovat kvalita •Jak bude v chytrých ostrovech fungovat trh s elektřinou?

20 Jaroslav Hašek – Josef Švejk „Každej nemůže bejt chytrej, ti hloupí musej dělat výjimku, protože kdyby byl každej chytrej, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každej druhej úplně blbej“

21 Máme v rukou osud svůj i svých potomků; dokonce i celé planety, na které žijeme. Není důvod k panice, ale bez racionálního řešení problémů, které přináší civilizace, bychom degradováním zevního prostředí nakonec degradovali sami sebe. Je v naší moci, aby se tak nestalo. Akademik Josef Charv á t: Člověk a jeho svět; Praha, 1974

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ve vztahu k distribučním sítím ČENES - 5. listopad. 2010 Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google