Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky ve specializačním vzdělávání Květa Oplatková, studijní a koordinační odbor, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky ve specializačním vzdělávání Květa Oplatková, studijní a koordinační odbor, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Novinky ve specializačním vzdělávání Květa Oplatková, studijní a koordinační odbor, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických pracovníků v Brně

2 Specializační vzdělávání – forma celoživotního vzdělávání zvýšený zájem v přechodném období, snaha o naplnění poptávky žadatelů do studia (6 300) po přechodném období 100 evidovaných žádostí /měsíc (6 350, v zahájilo 1 700) FN Motol, FTN Praha, FN Plzeň, Ostravská univerzita v Ostravě, NCO NZO v Brně

3 Zájem zdravotnické veřejnosti o obory specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 1 873 (730) Aplikovaná fyzioterapie 1 565 Ošetřovatelská péče v klinických oborech 851 (198)

4 Zájem zdravotnické veřejnosti o obory specializačního vzdělávání Práce sestry v nukleární medicíně 6 Práce sestry v pracovním lékařství 5 Ortodoncie 4 Komunitní péče v porodní asistenci 2 Ergoterapie v geriatrii 2 Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví 1

5 Vzdělávací programy Věstník č. 2,4/ 2006 Věstník č. 4,6,7/ 2007

6 Doplnění, opravy vzdělávacích programů Věstník č.4/2007 upraveny vstupní podmínky – není požadován výkon povolání před vstupem do studia změna minimální stanovené délky studia (36 měsíců), kterou lze prodloužit či zkrátit při zachování počtu hodin studijního programu

7 úprava průběžný podmínek - za posledních 6 let od data přihlášení se k atestační zkoušce nutný výkon zdravotnického povolání v příslušném oboru specializace (výjimka OŘ ) minimálně 1 rok v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby minimálně dva roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby

8 Věstník č.8/2007 doplnění tématu radiační ochrana do vzdělávacích programů specializačního vzdělávání

9 Novinky ve specializačním vzdělávání Věstník č.5/2007 metodika převodu specialistů podle vyhlášky č.77/1981 Sb. do oborů specializačního vzdělávání podle nařízení vlády č.463/2004 Sb.

10 Věstník č.8/2007 Metodický pokyn MZČR k zákonu č.96/2004 Sb. studijní řád, kterým stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělávání

11 možnost započtení dříve absolvovaného studia moduly, certifikované kurzy jakékoliv doložené vzdělání, pokud je zakončeno zkouškou, nebo ověřením znalostí a dovedností + shoda s příslušným vzdělávacím programem absolventům VŠ a VOŠ – možnost zápočtu základního (všeobecného) modulu

12 Metodika započtení části vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v pediatrii, započtení odborného modulu Role dětské sestry absolventům SZŠ, VOŠ dětská sestra, diplomovaná dětská sestra

13 zdravotní sestra, všeobecná, všeobecná diplomovaná sestra, porodní asistentka, diplomovaná PA – absolventky kurzu P+P dítěte a mají MZČR uznanou specializovanou způsobilost DS (novorozenecké odd.) doložení výkonu povolání na pracovištích zajišťující péči o děti v délce minimálně 1 rok v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby + absolvování testu odborných znalostí z pediatrie

14 Metodika započtení části vzdělávacího programu Aplikovaná fyzioterapie absolventům VŠ, VOŠ pro fyzioterapeuty – započtena část všeobecná a část odborná (4 týdny) SZŠ – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník – započtení odborné praxe, pokud doloží výkon povolání v rozsahu odborné praxe stanovené vzdělávacím programem (10 týdnů)

15 Postup při podání žádosti žádost písemnou formou – formulář žádosti na www.mzcr.czwww.mzcr.cz žádost + dokumenty Ministerstvo zdravotnictví, odbor vzdělávání a vědy – Uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno

16 Metodika zařazování účastníku do akreditovaném zařízení Pokud poptávka v oboru specializace převyšuje nabídku míst v akreditovaném zařízení, je základním kritériem pro výběr účastníků pro zahájení studia datum zařazení do specializace, popřípadě doručení žádosti

17 Studijní řád - akreditované zařízení Definuje odpovědnost za průběh studia včasnou informaci studujícím o vzdělávacích akcích poskytnutí informace studujícím o organizaci studia, o požadavcích kladených na účastníky, o hodnocení a způsobu ukončení jednotlivých modulů

18 Metodika změn ve specializačním vzdělávání odklad studia přerušení studia změna akreditovaného zařízení

19 Připravované novelizace MZČR zákon č. 96/2004 Sb. vyhláška č. 424/2004 Sb. nařízení vlády č. 463/2004 Sb. studijní řád, jako prováděcí právní předpis inovace žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání

20 Co plánujeme Ve spolupráci s MZČR informační portál specializačního vzdělávání příprava metodiky a průběhu atestačních zkoušek Seminář – první zkušenosti s realizací specializačního vzdělávání

21 Děkuji za pozornost Květa Oplatková oplatkova@nconzo.cz


Stáhnout ppt "Novinky ve specializačním vzdělávání Květa Oplatková, studijní a koordinační odbor, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google