Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy MZ ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy MZ ČR."— Transkript prezentace:

1 Konference Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy MZ ČR

2 Obsah prezentace Nové informace z MZ ČR Novely zákonů a NV Převod na LF Vzdělávací programy lékaři a nelékaři Rezidenční míst a jejich vize Informace z EU

3 Novela zákona č. 96/2004 Sb. Schválena PSP ČR dne Senát vrátil zpět s pozměňovacími návrhy. Zrušit v § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra podle § 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech.“.

4 Novela 96/2004 Sb., - problém s přechodnými ustanoveními, změna formulace Zpět do PSP ČR – zařazena dne 22.3.2010 na jendání PSP ČR Negativa – ZDRŽENÍ PLATNOSTI NOVELY ZÁKONA Č. 96/2004 Sb. – V NÁVAZNOSTI NA PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ.

5 NV č. 184/2009 Sb. Snížení poplatku za zkoušky

6 Vyhl. č 424/2004 Sb., Vyhl. č. 55/2011 Sb.Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Nabyla účinnosti:14. března 2011

7 Novela Zákona č. 95/2004 Sb., Důvody novelizace -Převod na postgraduálního vzdělávání na LF – proto přidání a předání některých činností na pověřené organizace - zjednodušení systému rezidenčních míst

8 Nové vzdělávací programy u lékařů 1. Anesteziologie a intenzivní medicína 2. Dětská chirurgie 3. Chirurgie 4. Kardiologie 5. Nefrologie 6. Oftalmologie 7. Ortopedie 8. Patologie 9. Pneumologie a ftizeologie 10. Radiační onkologie 11. Traumatologie 12. Všeobecné praktické lékařství

9 Kde najdu informace a podklady? Veškeré informace k akreditacím, včetně formuláře žádosti a dotazníku, a původní i nové vzdělávací programy pro lékaře najdete na webových stránkách MZ. Odkaz: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Categories/74-lekarska- povolani.html

10 Kontakty – akreditační řízení pro lékařské obory Kontakt: Mgr. Radka Stříbná, tel. 224 972 505 Mgr. Eva Widzová, tel. 224 972 866 Iva Mašková, tel. 224 972 649

11 Akreditační řízení pro nelékařské obory v návaznosti na nové vzdělávací programy

12 Specializační vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky  uskutečňuje se dle zákona č. 96/2004 Sb.,  dále dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovník se specializovanou způsobilostí,  vyhlášky č. 55/2011 Sb., Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

13 Změny ve vzdělávacích programech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků  změna struktury šablony všech specializačních vzdělávacích programů  snížení hodinové dotace ze 640 hodin na 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky  sjednocení rozdělení vzdělávacích programů specializačního vzdělávání na základní a odborné moduly případně kmen  usnadnění akreditace pro ZZ

14 Příklad na sjednocení specializačního vzdělávání programů NLVP dle MODULU  Dříve: Ošetřovatelská péče o duševní zdraví – měla jednotlivé body, např. role sestry specialistky, role sestry v péči o pacienty v duševní poruchou a mentálně retardované, role psychiatrické sestry v psychoterapii, role sestry v komunitní péči, atd.  V současné době: Ošetřovatelská péče v psychiatrii – se sjednotila do:  Základní modul  OM1 – ošetřovatelská péče o pacienty s duševním zdravím  OM2 – ošetřovatelská péče seniorům s duševní poruchou  OM3 – ošetřovatelská péče dětem a adolescentům

15 Příklad sjednocení vzdělávacích programů NLVP dle KMENE  Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – nově vytvořen společný kmen pro následující obory:  klinické laboratorní obory – klinická biochemie, klinická genetika,lékařská imunologie a nukleární medicína  Tento společný kmen je pro uvedené obory průchozí a zjednodušuje tak specializační přípravu školenců.

16 Zveřejněné vzdělávací programy dle nového nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v jednotlivých Věstnících MZ Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii Porodní asistentka – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví; Komunitní péče v porodní asistenci Zdravotní laborant – Histologie; Mikrobiologie; Klinická hematologie a transfuzní služba; Klinická genetika; Sexuologie a asistovaná reprodukce; Klinická biochemie; Cytodiagnostika; Alergologie a klinická imunologie;Toxikologie Zubní technik – Ortodoncie; Fixní a snímatelné náhrady Farmaceutický asistent – Příprava radiofarmak; Specifické lékárenské činnosti; Zdravotnické prostředky Nutriční terapeut – Výživa dětí; Výživa dospělých Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie; Dětská klinická psychologie Fyzioterapeut – Aplikovaná fyzioterapie; Fyzioterapie v neurologii; Fyzioterapie ve vnitřním lékařství; Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii; Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Alergologie a klinická imunologie; Klinická genetika; Klinická embryologie Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – Organizace a řízení ve zdravotnictví

17 Zveřejněné vzdělávací programy dle nového nařízení vlády č. 31/2010 Sb. na webových stránkám MZ Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Ochrana a podpora veřejného zdraví Zdravotní laborant - Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

18 Doplnění k již uděleným akreditacím podle NLVP (tzv. Reakreditace)  MZ zvažuje, že bude umožněno pokračovaní stávajících akreditací u těch oborů, ve kterých nedošlo k razantním změnám při tvorbě nových vzdělávacích programů (Ošetřovatelská péče v psychiatrii)  Tzv. „Reakreditace“ bude tedy nutná pouze u těch oborů, u kterých došlo k výrazným změnám (např.: klinická psychologie, kde je součástí vzdělávacího programu nový certifikovaný kurz)  V současnosti odbor VZV připravuje podklady do porady vedení MZ, kde bude případně (po vytvoření všech vzdělávacích programů) rozhodnuto o pokračování platnosti stávajících akreditací.

19 Kontakty – akreditační řízení pro nelékařské obory Kontakt: Bc. Eva Wojcieská, DiS., tel. 224 972 380 Bc. Petra Borovičková, tel. 224 972 553

20 Dotační program Rezidenční místa

21 Rezidenční místa  Forma podpory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků ze strany Ministerstva zdravotnictví  Dotační program se realizuje již třetím rokem  Celkem je do programu zapojeno přes 1000 školenců – Projekt č. 1 a Projekt č. 2  Legislativní rámec tvoří zákon č. 95/2004 Sb. a zákon č. 96/2004 Sb.

22 Cíle dotačního programu Globální cíle:  Finanční podpora absolventů pregraduálního studia pro následné specializační studium  Finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků rekvalifikujících se z jiných oborů  Finanční podpora nelékařských zdravotnických pracovníků ve specializační přípravě Dílčí cíle:  Podpora vzdělávání v těch oborech, ve kterých je nedostatek specialistů  Podpora specializačního vzdělávání v lékařských oborech, jejichž vzdělávání vyžaduje dlouhodobý pobyt školence mimo vlastní pracoviště vybraného oboru

23 RM – dosavadní průběh dotačního řízení MZ každoročně zveřejňuje Metodiku dotačního řízení pro žadatele o rezidenční místo Akreditační komise jednotlivých oborů hodnotí došlé žádosti a doporučuje MZ pořadí úspěšných žadatelů Úspěšní žadatelé o rezidenční místo vypisují výběrové řízení na obsazení přidělených rezidenčních míst Po obsazení rezidenčního místa připravuje zdravotnické zařízení finanční a vzdělávací plán rezidenta MZ vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo a postupně uvolňuje finanční prostředky

24 Metodika dotačního řízení MZ zveřejňuje metodiku každoročně nejpozději 31.12. na svých webových stránkách Metodika obsahuje informace pro žadatele o rezidenční místo,výčet jednotlivých oborů a výši dotace stanovené pro konkrétní obor Metodika také obsahuje informace o rozdělení dotace na jednotlivé položky a výši částek Součástí metodiky jsou také formuláře žádostí, finančních a vzdělávacích plánů pro žadatele o rezidenční místo Metodika poskytuje dále informace ke každoročnímu vyúčtování dotace se státním rozpočtem.

25 Novela zákona č. 95/2004 Sb. Hlavní body novely zákona:  změny v průběhu realizaci dotačního programu rezidenční místa  odstranění povinnosti stabilizace rezidentů po dokončení specializačního vzdělávání  možnost měnit pracoviště v průběhu specializačního vzdělávání

26 Novela zákona č. 95/2004 Sb. Změny ve financování rezidenčních míst:  financování základního kmene  financování celého průběhu specializačního vzdělávání  financování rezidenčních míst pro nelékaře zůstává nezměněno

27 Informace o dotačním programu Rezidenční místa Kontaktní osoba: Ing. Veronika Šubertová Email: veronika.subertova@mzcr.czveronika.subertova@mzcr.cz www.mzcr.czwww.mzcr.cz, sekce Rezidenční místa 2011

28 WEBOVÉ STRÁNKY – www.mzcr.cz

29

30 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST


Stáhnout ppt "Konference Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy MZ ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google