Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700."— Transkript prezentace:

1 Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700 Kč? Úroková sazba je 2 % p.a. (úroky se připisují na konci roku), poplatek za vedení účtu činí 200 Kč/rok a daň z příjmů z připsaných úroků činí 15 %. Na jak vysokou zálohu státní podpory vznikne nárok za rok spoření? Jaká bude celková naspořená částka na konci 6. roku za výše uvedených předpokladů? (pro zjednodušení předpokládejme, že se státní podpora bude připisovat vždy na konci daného roku)

2 Spoření se zohledněním daně z příjmů
30a) Kolik budeme mít uspořeno na konci roku, ukládáme-li koncem každého měsíce částku Kč při úrokové sazbě 12 % p.a.? Úroky jsou připisovány měsíčně. Daň z příjmů činí 15 % z připisovaných úroků. 31a) Kolik budeme mít uspořeno na konci roku, ukládáme-li koncem každého měsíce částku Kč při úrokové sazbě 12 % p.a.? Úroky jsou připisovány ročně. Daň z příjmů činí 15 % z připisovaných úroků. 33a) Kolik získá při roční úrokové sazbě 10 % p.a. klient, který uložil na účet částku 4 000 Kč a přidává k ní koncem každého pololetí Kč po dobu 5 let. Úrokové období je pololetní. Daň z příjmů činí 15 % z připisovaných úroků.

3 Splácení úvěru. Umořovatel.

4 UMOŘOVÁNÍ DLUHU Jakým způsobem lze úvěr splácet: jednorázově,
postupně: - pravidelnými splátkami: - degresivní splátky, - progresivní splátky, - anuitní splátky (pravidelně se opakující splátky ve stejné výši) - nepravidelnými splátkami.

5 UMOŘOVÁNÍ DLUHU zbývající dluh

6 UMOŘOVÁNÍ DLUHU Úmor – ta část splátky, jež postupně snižuje původní dluh; Úrok – ta část splátky, která pokrývá nárůst hodnoty neumořených částí dluhu = odměna za poskytnutí úvěru / cena úvěru – vypočtená jako % z dlužné částky;

7 UMOŘOVÁNÍ DLUHU zbývající dluh

8 UMOŘOVÁNÍ DLUHU zbývající dluh

9 Degresivní splátka čas splátka úmor úrok

10 Anuitní splátka čas splátka úmor úrok

11 Progresivní splátka čas úmor úrok splátka

12 Anuitní splátka U výše úvěru i úroková sazba
n doba splatnosti (počet splátek) A anuitní splátka k počet již realizovaných splátek

13 Umořovatel Umořovatel vyjadřuje jakou částku je nutné pravidelně splácet po dobu n období (vždy na konci období) při neměnné úrokové sazbě i, vypůjčíme-li si dnes 1 Kč.

14 Umořovací plán slouží k výpočtu a přehledu jednotlivých plateb,
k odlišení výše úmoru a úroku (pro účetní jednotky - pro správné zaúčtování), ke zjištění stavu dosud nesplaceného dluhu. Obsahuje: výši splátky, výši úroku z úvěru v každé splátce, výši úmoru v každé splátce, zůstatek nesplaceného úvěru vždy na konci období.

15 Příklady Úvěr Kč má být umořen ročními anuitními splátkami za šest let při neměnné úrokové sazbě 5 % p.a. Určete výši anuitní splátky a sestavte umořovací plán. Jaké jsou úrokové náklady úvěru? Jaká je výše roční anuitní splátky hypotečního úvěru poskytnutého ve výši 1 000 000 Kč s dobou splatnosti 20 let a fixní úrokovou mírou 6% p.a.? Jaké jsou úrokové náklady úvěru? Jaká je výše měsíční anuitní splátky hypotečního úvěru poskytnutého ve výši 1 000 000 Kč s dobou splatnosti 20 let a fixní úrokovou mírou 6% p.a. ? (Předpokládáme měsíční úrokovací období.) Jaké jsou úrokové náklady úvěru?

16 Příklady Vytvořte umořovací plán pro úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti deset let, který bude splácen pravidelnými ročními konstantními splátkami při úrokové sazbě 6% p.a. Sestavte umořovací plán půjčky ,- Kč, která má být umořena pěti polhůtnými čtvrtletními anuitními splátkami při nominální roční úrokové míře 12% a čtvrtletním úrokování. Kolik zaplatíme bance celkem na úrocích při splácení desetiletého úvěru ve výši Kč konstantními pravidelnými splátkami na konci každého měsíce? Úroková sazba je 0,5% p.m., úrokovací období měsíční.

17 Příklady V jaké výši je možné získat úvěr se splatností dvacet let při fixní úrokové sazbě 12% p.a. a měsíčním úrokovacím období, jsme-li schopní pravidelně měsíčně splácet Kč? V jaké výši je možné získat úvěr se splatností třicet let při fixní úrokové sazbě 12% p.a. a měsíčním úrokovacím období, jsme-li schopní pravidelně měsíčně splácet Kč? V jaké výši je možné získat úvěr se splatností dvacet let při fixní úrokové sazbě 12% p.a. a měsíčním úrokovacím období, jsme-li schopní pravidelně měsíčně splácet Kč?

18 Dluh 10 000 Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními splátkami
Dluh Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními splátkami. Banka účtuje úrokovou sazbu 11 % p.a. Určete roční anuitu, úrok ve 3. roce, úmor ve 3. roce, celkovou umořenou částku ke konci 3. roku, současnou hodnotu všech anuit. Spotřebitelský úvěr ve výši je úročen 13 % p.a. a splácen po dobu 6 let polhůtně ročními konstantními anuitami. Kolik činí celkový úrokový výnos inkasovaný bankou?

19 Spotřebitelský úvěr ve výši 25
Spotřebitelský úvěr ve výši Kč má být umořen 25 anuitními splátkami vždy na konci měíce při roční úrokové sazbě 15 % a měsíční frekvenci úročení. Bude pro nás výhodnější přijmout úvěr u jiné společnosti, pokud nám při stejné frekvenci splácení nabídne úrokovou sazbu 9 % p.a., ale poplatek za vyřízení spotřebitelského úvěru stanoví na Kč? Sestavte umořovací plán půjčky Kč, která má být umořena 6 pravidelnými splátkami vždy na konci měsíce, jestliže úmor ve všech splátkách má být stejně vysoký. Úroková sazba byla stanovena na 1,5 % p.m. Jaké jsou celkové úrokové náklady úvěru?

20 Podnik využil pro financování investice bankovní úvěr ve výši 600
Podnik využil pro financování investice bankovní úvěr ve výši Kč při úrokové sazbě 6 %. Doba splatnosti je 3 roky. Sestavte splátkový kalendář v případě: splácení konstantním úmorem splácení konstantní anuitou. Úvěr ve výši ,-Kč má být splacen polhůtnými splátkami. 1.úmor má být ve výši ,-Kč a každý následující je o ,-Kč vyšší. Sestavte umořovací plán při polhůtných splátkách jednou ročně a úrokové míře 10 % p.a. při polhůtném úročení.

21 Dluh ve výši 100. 000 Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními úmory
Dluh ve výši Kč má být umořen za 5 let stejnými ročními úmory. Banka účtuje úrokovou sazbu 10 % p.a. Určete: Splátku ve 4. roce, Úrok ve 4. roce, Konstantní úmor, Celkové úrokové náklady úvěru, Současnou hodnotu všech splátek. Úvěr Kč má být splacen ročními splátkami. První splátka je o rok odložená, bude tedy splatná až na konci 2. roku, a to ve výši Kč; každá další splátka je vždy o Kč vyšší. Sestavte umořovací plán, je-li úroková sazba 10 % p.a.

22 Farmář chce rozšířit plochu své farmy koupí 20 ha zemědělské půdy, kterou majitel nabízí za cenu Kč/ha. Dohodli spolu následující podmínky splácení (uvažujte pravidelné roční splátky - vždy na konci roku): Doba splácení ………...… 10 let Roční úroková sazba …… 10 % a) Jak vysoké budou roční splátky? b) Jak vysoké budou roční splátky v případě, že se doba splácení zkrátí na 5 let? c) Jak vysoké budou roční splátky v případě, že doba splácení bude 5 let a úroková sazba 8 % p.a.?

23 Kolik bude činit daňová úspora v důsledku odpočtu zaplacených úroků z hypotečního úvěru na bydlení v prvním roce splácení? Hypoteční úvěr byl poskytnut k 1.1. ve výši Kč s dobou splatnosti 20 let, čtvrtletní frekvencí splácení (anuitní splátky) a úročení při úrokové sazbě 6 % p.a. Sazba daně z příjmů je 15 %. Kolik by činila daňová úspora výše uvedeného úvěru v 15. roce splácení? Jaké jsou celkové úrokové náklady výše uvedeného úvěru?

24 34a) Úvěr Kč má být umořen ročními splátkami se stejným úmorem za šest let při neměnné úrokové sazbě 5 % p.a. Sestavte umořovací plán. Jaké jsou úrokové náklady úvěru? 40a) U úvěru z příkladu 40 určete úrok a úmor ve 12. a 153. splátce.

25

26 55) Klient koupil chladničku v ceně 12
55) Klient koupil chladničku v ceně Kč na splátky a zavázal se splatit dluh čtvrtletními anuitními splátkami během 3 let při úrokové sazbě 18 % p.a. s čtvrtletním úročením. Kdyby chtěl splatit dluh v kratší lhůtě, musel by zaplatit přirážku ve výši čtvrtletního úroku ze zůstatku dluhu ke dni předčasného splacení. Po zaplacení 4 splátek zjistil, že místní pobočka banky nabízí půjčky se splatností 2 roky při úrokové sazbě 12 % p.a. se čtvrtletním úročením. Bylo by pro klienta výhodné vypůjčit si na zbytek dluhu v bance a splatit dluh na začátku druhého roku najednou?

27 56) Dlužník má splatit věřiteli půjčku Kč během 8 let 8-mi splátkami vždy na konci roku. Věřitel mu nabízí také možnost vyrovnat závazek jednorázově buď na začátku prvního roku nebo na konci 8-mého roku. Jak vysoké jsou tyto částky, při úrokové sazbě 12 % p.a.?


Stáhnout ppt "Stavební spoření Jaká bude celková naspořená částka na konci roku v případě stavebního spoření, kde spoříme pravidelně na konci každého měsíce částku 1700."

Podobné prezentace


Reklamy Google