Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Usměrňovače III OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-008

3 Dvojcestný usměrňovač  Kromě jednocestného usměrňovače se používá i zapojení, které využívá k usměrnění obou půlvln napájecího napětí transformátoru.  Výstupní vinutí transformátoru má vyvedený střed, který se obvykle uzemní.  Zapojení a časové průběhy napětí jsou na obr. 3.

4 Obr.3 Dvojcestný usměrňovač  a) schéma zapojení  b) průběhy napětí a proudu bez kondenzátoru  c) průběhy napětí a proudu s kondenzátorem

5 Dvojcestný usměrňovač  Napětí u 2 a u‘ 2 jsou vůči sobě fázově posunuta o 180 .  Diodou D1 prochází proud i F1 v té polovině periody, kdy na její anodu působí kladná půlvlna napětí u 2.  Ve stejné době je dioda D2 uzavřena.  Diodou D2 prochází proud i F2 ve druhé polovině periody, ve které na její anodu působí kladná půlvlna napětí u 2, přitom je dioda D1 uzavřena.  Diody D1 a D2 jsou střídavě otevřeny a zavřeny, proto zátěží prochází proud v obou půlperiodách.

6 Dvojcestný usměrňovač  Pulsování má dvojnásobnou frekvenci a proud vytváří na zátěži napětí U d.  Po připojení kondenzátoru paralelně k zátěži R Z dochází k jeho nabíjení proudovými impulsy s úhlem vedení  z diod D1 a D2 tehdy, když okamžitá hodnota napětí na transformátoru je vyšší než je napětí na kondenzátoru a zátěži.  Zvlnění U ZV má dvojnásobnou frekvenci a menší amplitudu než u jednocestného usměrňovače.

7 Dvojcestný usměrňovač  Dnes je toto zapojení usměrňovače používáno málo a je nahrazováno usměrňovačem v můstkovém zapojení.

8 Můstkový usměrňovač  Zapojení můstkového usměrňovače s odporovou zátěží a příslušné průběhy napětí a proudu jsou na obr. 4.  Je to také dvojcestný usměrňovač, u něhož je výhodou jednodušší síťový transformátor.  Nevyžaduje vyvedený střed výstupního vinutí, jsou však nutné čtyři usměrňovací diody.

9 Obr. 4 Můstkový usměrňovač  a) schéma zapojení  b) průběhy napětí a proudu

10 Můstkový usměrňovač  Při kladné půlvlně výstupního napětí jsou vodivé diody D1 a D3.  Proud i F1 prochází obvodem dioda D1 – zátěž R Z – dioda D3.  Při záporné půlvlně jsou vodivé diody D2 a D4.  Proud i F2 se uzavírá obvodem dioda D2 - zátěž R Z – dioda D4.  Na zátěži vzniká opět pulsující napětí s dvojnásobnou frekvencí.

11 Můstkový usměrňovač  Připojením kondenzátoru C 0 se vytváří podobné podmínky jako u dvojcestného usměrňovače s vyvedeným středem transformátoru.  Rozdíl je pouze v tom, že napěťové namáhání diod ve zpětném směru je u můstkového usměrňovače menší.

12 Vícefázové usměrňovače  Kromě jednofázových usměrňovačů se používají i usměrňovače vícefázové (obvykle třífázové).  Napájecí vícefázový transformátor je zapojen do hvězdy.  Vlastní usměrňovač si můžeme představit jako tři jednofázové usměrňovače, které postupně usměrňují fázově posunutá napětí z výstupního vinutí transformátoru.

13 Vícefázové usměrňovače  Zvlněné usměrněné napětí má vyšší frekvenci než má napájecí napětí.  Zvětšováním počtu fází vzrůstá frekvence zvlnění, klesá amplituda zvlnění a usměrněné napětí se stále více, i bez použití kondenzátoru paralelně připojeného k zátěži, blíží svým průběhem čistě stejnosměrnému napětí.  Zapojení jednocestného trojpulsního usměrňovače je na obr. 5.

14 Obr. 5 Trojpulsní uzlový usměrňovač  a) schéma zapojení  b) průběhy napětí na vstupu  c) průběh napětí na zátěži R Z

15  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

16 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha, 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice, 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google