Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIODY ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIODY ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY."— Transkript prezentace:

1 DIODY ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY

2 VA - CHARAKTERISTIKA DIODY

3

4

5 HODNOTY STŘÍDAVÉHO PROUDU
Maximální hodnota - za symbol zpravidla připojujeme index „m“ nebo max, tedy Im nebo Imax i Střední hodnota - za symbol připojujeme stř, tedy Istř Efektivní hodnota - bez indexu, tedy I, vyjmečně I ef. Okamžitá hodnota - i Istř Ief Imax

6 Maximální hodnotu napětí vypočítáme, násobíme-li naměřenou efektivní hodnotu činitelem 1,414.
Um = U * 2 = U * 1,414 Efektivní hodnotu napětí na sekundáru transformátoru (bez zatížení) vypočítáme podle vztahu : U = Um/ 2 = 0,71 Um Příklad : Jaké napětí naměříme na kondenzátoru, jestliže na sekundárním vinutí transformátoru je 12 V ? Řešení : Um = U* 2 = 12 * 1,414 = 17 V

7 Příklad : Jaké má být sekundární napětí transformátoru, jestliže zdroj pro zesilovač je spočítán na 30V bez zatížení ? Řešení : U = Um / 2 = 30/1,414 = 21,5 V Pro přesný výpočet je nutné počítat s úbytkem napětí na usměrňovací diodě. Jedná se o malý úbytek asi 0,5 - 0,7 V. O tuto hodnotu je nutné zvýšit napětí na sekundáru.

8 USMĚRŇOVAČE

9 PRŮBĚH NAPĚTÍ JEDNOCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE
SCHÉMA ZAPOJENÍ Průběh střídavého napětí Průběh usměrněného napětí D + I stř = 0,318 I max -

10 JEDNOCESTNÝ USMĚRŇOVAČ
S KONDENZÁTOREM Při výběru diody musíme uvažovat nejméně čtyřnásobnou hodnotu efektivního napětí sekundáru. Průběh usměrněného napětí Průběh střídavého napětí SCHÉMA ZAPOJENÍ D + -

11 DVOUCESTNÝ USMĚRŇOVAČ
Začátky obou vinutí mají v každé půlperiodě opačnou polaritu napětí než konce vinutí.; VÝHODA DVOUCESTNÉHO ZAPOJENÍ SPOČÍVÁ, ŽE PŘI STEJNÉ KAPACITĚ FILTRAČNÍHO KONDENZÁTORU BUDE ZVLNĚNÍ MENŠÍ D1 + D2 _

12 PRŮBĚH NAPĚTÍ DVOUCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE
SCHÉMA ZAPOJENÍ I stř = 0,637 I max I stř = 2/π * Imax

13 DVOUCESTNÝ - MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S KONDENZÁTOREM
Průběh usměrněného napětí Průběh střídavého napětí SCHÉMA ZAPOJENÍ

14 Full-Wave Rectifier Kompletní zapojení dvoucestného usměrňovače
Capacitor

15 FILTRACE NAPĚTI  = UZV / Ud V = UZV1 / UZV2 (%,V,V)
MĚŘÍTKEM PRO POSOUZENÍ ZVLNĚNÍ JE TZV. ČINITEL ZVLNĚNÍ A ČINITEL VYHLAZENÍ  = UZV / Ud V = UZV1 / UZV2 (%,V,V)

16 JEDNOCESTNÝ TŘÍFÁZOVÝ
USMĚRŇOVAČ SCHÉMA ZAPOJENÍ

17 MŮSTKOVÝ TŘÍFÁZOVÝ USMĚRŇOVAČ
V tomto zapojení jsou usměrňovány i záporné půlvlny a usměrnění je proto dokonalejší. Oproti jednocestnému třífázovému usměrňovači je zvlnění poloviční.

18 FILTRACE NAPĚTÍ

19 PASIVNÍ VYHLAZOVACÍ FILTRY
Filtr složený z indukčnosti L místo rezistoru je podstatně účinnější než RC filtr. Navíc účinek filtrace narůstá s druhou mocninou frekvence. Pro dvoucestné zapojení je stejný filtr 4x účinnější než pro jednocestné zapojení Činitel vyhlazení můžeme vypočítat ze zjednodušeného vztahu V = m2CR , kde m je počet usměrňovacích cest.

20 VLIV KAPACITY KONDENZÁTORU NA ČINITEL VYHLAZENÍ
50 uF 100 uF 250 uF

21 STABILIZACE NAPĚTÍ Stabilizátory napětí udržují stálé napětí na zátěži při kolísajícím napětí zdroje nebo při změnách zatěžovacího proudu.

22 Vlastnosti stabilizátoru charakterizuje tzv
Vlastnosti stabilizátoru charakterizuje tzv. činitel stabilizace K, který vyjadřuje, kolikrát zmenší stabilizátor poměrné kolísání napětí na svém výstupu při konstantní zátěži ve srovnání s poměrným kolísáním vstupního napětí. K = U1 U1 U2 U2 Při RZ = konst.

23 ZAPOJENÍ ZENEROVY DIODY
Zvýšení napětí Uin způsobí prudký nárůst závěrného proudu diodou. V důsledku toho vznikne na rezistoru Rs zvýšený úbytek napětí, který snižuje napětí Uout Vout Vin R

24 STABILIZÁTOR SE ZENEROVOU DIODOU
Id V U2 U1 U1 U2 B P A

25 Zapojení nejpoužívanějšího kaskádního násobiče napětí.

26 QUESTIONS ?


Stáhnout ppt "DIODY ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY."

Podobné prezentace


Reklamy Google