Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY VA - CHARAKTERISTIKA DIODY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY VA - CHARAKTERISTIKA DIODY."— Transkript prezentace:

1

2 ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY

3 VA - CHARAKTERISTIKA DIODY

4

5

6 Istř Ief Imax i HODNOTY STŘÍDAVÉHO PROUDU Maximální hodnota - za symbol zpravidla připojujeme index „m“ nebo max, tedy Im nebo Imax Střední hodnota - za symbol připojujeme stř, tedy Istř Efektivní hodnota - bez indexu, tedy I, vyjmečně I ef. Okamžitá hodnota - i

7 Um = U *  2 = U * 1,414 Maximální hodnotu napětí vypočítáme, násobíme-li naměřenou efektivní hodnotu činitelem 1,414. Efektivní hodnotu napětí na sekundáru transformátoru (bez zatížení) vypočítáme podle vztahu : U = Um/  2 = 0,71 Um Příklad : Jaké napětí naměříme na kondenzátoru, jestliže na sekundárním vinutí transformátoru je 12 V ? Řešení : Um = U*  2 = 12 * 1,414 = 17 V

8 Příklad : Jaké má být sekundární napětí transformátoru, jestliže zdroj pro zesilovač je spočítán na 30V bez zatížení ? Řešení : U = Um /  2 = 30/1,414 = 21,5 V Pro přesný výpočet je nutné počítat s úbytkem napětí na usměrňovací diodě. Jedná se o malý úbytek asi 0,5 - 0,7 V. O tuto hodnotu je nutné zvýšit napětí na sekundáru.

9 USMĚRŇOVAČE

10 PRŮBĚH NAPĚTÍ JEDNOCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE D + - SCHÉMA ZAPOJENÍ Průběh usměrněného napětí Průběh střídavého napětí I stř = 0,318 I max

11 JEDNOCESTNÝ USMĚRŇOVAČ S KONDENZÁTOREM Průběh usměrněného napětí Průběh střídavého napětí SCHÉMA ZAPOJENÍ D + - Při výběru diody musíme uvažovat nejméně čtyřnásobnou hodnotu efektivního napětí sekundáru.

12 D1 D2 + _ DVOUCESTNÝ USMĚRŇOVAČ Začátky obou vinutí mají v každé půlperiodě opačnou polaritu napětí než konce vinutí.; VÝHODA DVOUCESTNÉHO ZAPOJENÍ SPOČÍVÁ, ŽE PŘI STEJNÉ KAPACITĚ FILTRAČNÍHO KONDENZÁTORU BUDE ZVLNĚNÍ MENŠÍ

13 PRŮBĚH NAPĚTÍ DVOUCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE SCHÉMA ZAPOJENÍ I stř = 0,637 I max I stř = 2/π * Imax

14 DVOUCESTNÝ - MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S KONDENZÁTOREM Průběh usměrněného napětí Průběh střídavého napětí SCHÉMA ZAPOJENÍ

15 Full-Wave Rectifier Kompletní zapojení dvoucestného usměrňovače Capacitor

16 U ZV t U FILTRACE NAPĚTI Ud MĚŘÍTKEM PRO POSOUZENÍ ZVLNĚNÍ JE TZV. ČINITEL ZVLNĚNÍ A ČINITEL VYHLAZENÍ  = U ZV / U d  V = U ZV1 / U ZV2 (%,V,V)

17 JEDNOCESTNÝ TŘÍFÁZOVÝ USMĚRŇOVAČ SCHÉMA ZAPOJENÍ

18 MŮSTKOVÝ TŘÍFÁZOVÝ USMĚRŇOVAČ V tomto zapojení jsou usměrňovány i záporné půlvlny a usměrnění je proto dokonalejší. Oproti jednocestnému třífázovému usměrňovači je zvlnění poloviční.

19 FILTRACE NAPĚTÍ

20 PASIVNÍ VYHLAZOVACÍ FILTRY Činitel vyhlazení můžeme vypočítat ze zjednodušeného vztahu  V = m  2 CR, kde m je počet usměrňovacích cest. Filtr složený z indukčnosti L místo rezistoru je podstatně účinnější než RC filtr. Navíc účinek filtrace narůstá s druhou mocninou frekvence. Pro dvoucestné zapojení je stejný filtr 4x účinnější než pro jednocestné zapojení

21 50 uF 100 uF 250 uF VLIV KAPACITY KONDENZÁTORU NA ČINITEL VYHLAZENÍ

22 STABILIZACE NAPĚTÍ Stabilizátory napětí udržují stálé napětí na zátěži při kolísajícím napětí zdroje nebo při změnách zatěžovacího proudu.

23 Vlastnosti stabilizátoru charakterizuje tzv. činitel stabilizace K, který vyjadřuje, kolikrát zmenší stabilizátor poměrné kolísání napětí na svém výstupu při konstantní zátěži ve srovnání s poměrným kolísáním vstupního napětí. K = U1U1 U1U1 U2U2 U2U2 Při R Z = konst.

24 V out V in R ZAPOJENÍ ZENEROVY DIODY Zvýšení napětí U in způsobí prudký nárůst závěrného proudu diodou. V důsledku toho vznikne na rezistoru R s zvýšený úbytek napětí, který snižuje napětí U out

25 P A B IdId V U2U2 U1U1 A´ B´ P´ U1U1 U2U2 STABILIZÁTOR SE ZENEROVOU DIODOU

26 NÁSOBIČE NAPĚTÍ Zapojení nejpoužívanějšího kaskádního násobiče napětí.

27 QUESTIONS ?


Stáhnout ppt "ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY VA - CHARAKTERISTIKA DIODY."

Podobné prezentace


Reklamy Google