Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D"— Transkript prezentace:

1 THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D
THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D KLIK

2 Théveninova věta - příklad
Théveninova věta - příklad KLIK KLIK Je dáno zapojení s polovodičovou diodou (Si). Dále je dáno: R1 = 5600 Ω; R2 = 560 Ω R3 = 100 Ω; G4 = 0,004 S Ua = 8 V Ib = 0,2 A VA charakteristika polovodičové diody D. ID Naším úkolem je určit velikost proudu ID, který teče diodou D. K řešení příkladu použijeme Théveninovu větu.

3 Théveninova věta - příklad
KLIK KLIK KLIK ID b Z důvodu zjednodušení řešení přepočítáme proudový zdroj (Ib, G4) na zdroj napětí (Ub, Rb). Pro charakteristické parametry nového napěťového zdroje platí: b G 4 I R b U

4 Théveninova věta - příklad
Théveninova věta - příklad KLIK KLIK KLIK KLIK KLIK Vyznačením výstupních svorek lineární soustavy rozdělíme daný obvod na dvě části - lineární soustavu, - zátěž (polovodičová dioda). 2 Na výstupních svorkách (2 - 2´) nahradíme lineární soustavu zdrojem napětí a celý obvod pak převedeme na následující zapojení. ID

5 Théveninova věta - příklad
Théveninova věta - příklad KLIK KLIK KLIK KLIK Nyní určíme charakteristické parametry náhradního zdroje napětí: Uv, Rv. Vnitřní napětí náhradního zdroje napětí je rovno napětí naprázdno na výstupních svorkách soustavy: Uv = U2-2´ Daným obvodem poteče proud I0. Vzhledem k tomu, že Ua > Ub, bude jeho směr dán vyznačenou orientací proudové šipky. U1 U2 Ubb Proud I0 vytvoří na jednotlivých rezistorech odpovídající úbytky napětí U1, U2 a Ubb. U22´ I0 Úbytek napětí na rezistoru R3 je nulový (na svorkách 2-2´je obvod rozpojen).

6 Théveninova věta - příklad
KLIK KLIK KLIK KLIK KLIK KLIK U22´ U1 U2 Ubb I0 Pro vyznačené úbytky napětí platí: Nejdříve určíme proud I0. Platí: Pro hledané napětí U22´ platí:

7 Théveninova věta - příklad
KLIK KLIK KLIK KLIK KLIK U a R 2 3 1 b Nyní určíme vnitřní odpor náhradního zdroje napětí Rv, který je roven celkovému odporu na výstupních svorkách soustavy při odpojené zátěži a vyřazených zdrojích - odpor R22´. R22´ Lineární soustava obsahuje dva ideální napěťové zdroje (Ua, Ub), které vyřadíme zkratem. Obvod překreslíme. R22´ Pro hledaný odpor R22´ platí:

8 Théveninova věta - příklad
KLIK KLIK KLIK 2 R 3 Pro větší názornost můžeme tento obvod upravit. R 3 R3 R 1 2 b 2 Pro R22´ platí:

9 Théveninova věta - příklad
Théveninova věta - příklad KONEC KLIK Původní zapojení jsme tak převedli na jednoduchý obvod, který již vyřešíme graficko-početní metodou. ID Hledaný proud diodou ID určíme jako průsečík zatěžovací charakteristiky náhradního napěťového zdroje s voltampérovou charakteristikou polovodičové diody. U v R D 2 ID ID UD


Stáhnout ppt "THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D"

Podobné prezentace


Reklamy Google