Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE. Rodinné právo „Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE. Rodinné právo „Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími."— Transkript prezentace:

1 RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE

2 Rodinné právo „Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími blízkými příbuznými, vztahy při náhradní rodinné péči.“ 1 úkol Přednáška

3 Požadavky Pojmy: Rodinné právo, manželství, rodina, společné jmění manželů, rodičovská zodpovědnost náhradní rodinná péče.. Kredity:  Doplnění prezentací2 kredity  Domácí úkol0 - 5 kreditů

4 Formální prameny Hlavní pramen: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Další pramen: Zákon č.210/1998 sb., o sociálně – právní ochraně dětí

5 MANŽELSTVÍ

6 Formy uzavírání manželství Před orgánem církve Církevní forma Před orgánem státu Civilní forma

7 Manželství : PlatnéNeplatnéZdánlivé

8 Vztahy mezi manžely: Muž a žena mají stejná práva a povinnosti č.1

9 Manželské majetkové právo 1. 1. Zákonný – SJM 2. 2. Smluvní – předmanželská smlouva 3. 3. Soudním rozhodnutím „Společné jmění manželů je majetek získání za trvání manželství bez ohledu na to, který z manželů ho pořídil.“ 3

10 Zánik manželství Smrtí manžela Prohlášení manžela za mrtvého Rozvodem DÍTĚ č.2

11 Vztahy mezi rodiči a dětmi č.3

12 Rodičovská zodpovědnost „ Jedná se o souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, při jeho zastupování a při správě jeho jmění.“ 4

13 Vyživovací povinnosti Rodičů vůči dětem Dětí vůči rodičům Mezi manžely Mezi ostatními příbuznými Příspěvek na výživu rozvedeného manžela Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce

14 Náhradní rodinná péče Osvojení (adopce) Osvojení (adopce) Poručenství Poručenství Pěstounská péče Pěstounská péče Ústavní výchova Ústavní výchova č.4

15 Příklady

16 SJM Tvoří Majetek a dluhy získané za dobu manželství Věci k osobní spotřebě, majetek získané darem, děděním, náhradou za svůj majetek Dluhy spojené s majetkem pouze jednoho z manželů, převzaté bez souhlasu druhého manžela Netvoří

17 Režim SJM Smluvený Založený soudním rozhodnutím Oddělení jmění manželů Zrušení SJM Zúžení SJM Rozšíření SJM

18 Zdroje Citace: 1. Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Praha: Eduko. 2012. s. 32. 2. Tamtéž. s. 32. 3. Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Praha: Eduko. 2012. s. 34. 4. Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Praha: Eduko. 2012. s. 36. Obrázky: č.1 Manželé. 2014. Dostupné z: http://www.homeopatiecesky.cz/wp-content/uploads/2013/12/Asexualita- 300x292.jpg č. 2. Dítě. 2014. Dostupné z: http://www.popelky.cz/text_img/12808ODk.png č.3. rodiče. 2014. Dostupné z: http://www.psychodiagnostika.cz/images/obr_2.gif č. 4. Natama. 2014. Dostupné z: http://natama.cz/imgdata/106/img98.jpg


Stáhnout ppt "RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE. Rodinné právo „Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími."

Podobné prezentace


Reklamy Google