Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE."— Transkript prezentace:

1 RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE

2 Rodinné právo „Tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi manželskými i nemanželskými, mezi dalšími blízkými příbuznými, vztahy při náhradní rodinné péči.“1 úkol Přednáška

3 Požadavky Pojmy: Rodinné právo, manželství, rodina, společné jmění manželů, rodičovská zodpovědnost náhradní rodinná péče. . Kredity: Doplnění prezentací 2 kredity Domácí úkol kreditů

4 Formální prameny Hlavní pramen: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Další pramen: Zákon č.210/1998 sb., o sociálně – právní ochraně dětí

5 MANŽELSTVÍ Trvalé společenství muže a ženy, založené zákonným způsobem formou občanského nebo církevního sňatku.“ 2

6 Formy uzavírání manželství
Před orgánem církve Církevní forma Před orgánem státu Civilní forma

7 Manželství : Platné Neplatné Zdánlivé Las Vegas

8 Muž a žena mají stejná práva a povinnosti
Vztahy mezi manžely: Muž a žena mají stejná práva a povinnosti Navzájem se zastupovat č.1

9 Manželské majetkové právo
„Společné jmění manželů je majetek získání za trvání manželství bez ohledu na to, který z manželů ho pořídil.“3 Zákonný – SJM Smluvní – předmanželská smlouva Soudním rozhodnutím

10 Prohlášení manžela za mrtvého
Zánik manželství Smrtí manžela Prohlášení manžela za mrtvého DÍTĚ Rozvodem č.2

11 Vztahy mezi rodiči a dětmi
č.3

12 Rodičovská zodpovědnost
„ Jedná se o souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, při jeho zastupování a při správě jeho jmění.“4

13 Vyživovací povinnosti
Rodičů vůči dětem Příspěvek na výživu rozvedeného manžela Dětí vůči rodičům Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce Mezi manžely Mezi ostatními příbuznými

14 Náhradní rodinná péče Osvojení (adopce) Poručenství Pěstounská péče
Ústavní výchova č.4

15 Příklady

16 Majetek a dluhy získané za dobu manželství
SJM Tvoří Netvoří Majetek a dluhy získané za dobu manželství Věci k osobní spotřebě, majetek získané darem, děděním, náhradou za svůj majetek Dluhy spojené s majetkem pouze jednoho z manželů, převzaté bez souhlasu druhého manžela

17 Založený soudním rozhodnutím Oddělení jmění manželů
Režim SJM Smluvený Založený soudním rozhodnutím Zrušení SJM Předmanželská smlouva Zúžení SJM Rozšíření SJM Oddělení jmění manželů

18 Zdroje Citace: Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Praha: Eduko s. 32. Tamtéž. s. 32. Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Praha: Eduko s. 34. Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Praha: Eduko s. 36. Obrázky: č.1 Manželé Dostupné z: č. 2. Dítě Dostupné z: č.3. rodiče Dostupné z: č. 4. Natama Dostupné z:


Stáhnout ppt "RODINNÉ PRÁVO PREZENTACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google