Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.4.2007 © 2007 DYNATECH s.r.o. 1 Řídící kontrola „ Elektronicky“ Podpora schvalovacích postupů před uzavřením závazku a úhradou faktury Ing Jiří Krump,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.4.2007 © 2007 DYNATECH s.r.o. 1 Řídící kontrola „ Elektronicky“ Podpora schvalovacích postupů před uzavřením závazku a úhradou faktury Ing Jiří Krump,"— Transkript prezentace:

1 2.4.2007 © 2007 DYNATECH s.r.o. 1 Řídící kontrola „ Elektronicky“ Podpora schvalovacích postupů před uzavřením závazku a úhradou faktury Ing Jiří Krump, UOOU, náměstek předsedy pro ekonomiku a provoz Mgr. Miloslav Kvapil, DYNATECH s.r.o., ředitel

2 22.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Cíl prezentace Představení projektu „Elektronické“ Řídící kontroly Ukázka řešení Otázky a odpovědi

3 32.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Legislativní rámec řešení Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Zákon č. 123/2003 Sb, kterým se mění a doplňuje zákon o finanční kontrole (interní audit, příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem) Prováděcí vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě. Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole Metodická pomůcka MF k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě (řídící kontrola ve finančním řízení) Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy č. 227/2000 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Smyslem legislativy je zajistit správnost finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností

4 42.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Jaký je současný stav? Ruční vyplňování všech částí dokumentů (Žádanky /Průvodního listu faktury,…) „Přenos“ dokumentů mezi pracovníky Výsledkem je vyplněná papírová žádanka / průvodka Možnost „zadrhnutí“ pracovního postupu CO vyplnit a v JAKÉM POŘADÍ CO vyplnit a v JAKÉM POŘADÍ Komu TO předat? Komu TO předat? Kdo TO má na stole? Kdo TO má na stole? V jakém stavu TO je? (žádanka / objednávka / smlouva / faktura)? V jakém stavu TO je? (žádanka / objednávka / smlouva / faktura)? Bez vazby na stávající IS Rozpočet Rozpočet Organizační strukturu Organizační strukturu Přítomnost osob na pracovišti Přítomnost osob na pracovišti Evidence majetku Evidence majetku Účetnictví Účetnictví Lze jen obtížně sledovat stav či vyhovět zákonu č. 320/2001 Sb., „O finanční kontrole ve veřejné správě “ Lze jen obtížně sledovat stav či vyhovět zákonu č. 320/2001 Sb., „O finanční kontrole ve veřejné správě “

5 52.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. ŽADATEL PŘÍKAZCE OPERACE (VEDOUCÍ) Vznik a „PŘEDÁVÁNÍ“ Žádanky SPRÁVCE ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SPRÁVCE ROZPOČTU VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE „PŘEDÁNÍ“ VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE Dnešní stav všichni dobře znáte...

6 62.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Cíle projektu Definování a dokumentace postupů Před právním úkonem, kterým vzniká závazek/pohledávka (uzavírání závazků) Před právním úkonem, kterým vzniká závazek/pohledávka (uzavírání závazků) Před uskutečněním veřejných výdajů ke splnění závazků (úhrada faktur) Před uskutečněním veřejných výdajů ke splnění závazků (úhrada faktur) Definování rolí a Počítačová podpora pracovního postupu pro Vytváření dokumentů Vytváření dokumentů Schvalování operací Schvalování operací Digitální podepisování dokumentů Digitální podepisování dokumentů Oběh dokumentů Oběh dokumentů Kontrolu a vyhodnocování postupů Kontrolu a vyhodnocování postupů Důvěryhodnost a prokazatelnost řídící kontroly Dokumentace průběhu pracovního postupu Dokumentace průběhu pracovního postupu Zaručený elektronický podpis všech osob provádějících řídící kontrolu na elektronických dokumentech Zaručený elektronický podpis všech osob provádějících řídící kontrolu na elektronických dokumentech Vazba pracovního postupu a řešení na Organizační strukturu a pohyb osob Organizační strukturu a pohyb osob Přítomnost osob na pracovišti Přítomnost osob na pracovišti Rozpočet Rozpočet Evidenci majetku Evidenci majetku Účetnictví Účetnictví Infrastrukturu ICT (Active Directory, MS SQL Server, karty a certifikáty) Infrastrukturu ICT (Active Directory, MS SQL Server, karty a certifikáty)

7 72.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Přínosy projektu Pracovní postupy v souladu s legislativou + softwarová aplikace = efektivnější činnost úřadu = efektivnější činnost úřadu Automaticky vytvářené dokumenty a dokumentované postupy jejich schvalování Aktuální informace o stavu schvalování žádanek, uzavírání závazků a úhradě faktur Přidělování úkolů v souladu s organizační směrnicí a dle přítomnosti pracovníků na pracovišti Kontrola dodržení termínů při plnění úkolů a jejich eskalace při prodlení Provázanost organizační struktury a aplikačních rolí Integrace s ekonomickým a personálním systémem Aktuální informace o stavu a čerpání rozpočtu, včetně plánovaných a realizovaných závazků

8 82.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Vznik a „OBĚH“ Žádanky ŽADATELPŘÍKAZCE OPERACE (VEDOUCÍ) VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE POSOUZENÍ ŽÁDOSTI (ŘÍDÍCÍ KONTROLA + El. PODPIS) AUTOMATICKÉ DORUČENÍ ŽÁDANKY PŘEPOSLÁNÍ K DALŠÍMU VYŘÍZENÍ...

9 92.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Oběh Žádanky 3 )Správce Rozpočtové Položky 4) Správce Rozpočtu 5) Vyřízení Objednávky/Smlouvy 1) Žadatel 2) Příkazce operace

10 102.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Oběh Průvodky 4 )Správce rozpočtu 5) Účetní 5) Hlavní účetní 6) Proplacení faktury 1) Evident faktury 2) Rozpočtář 3) Příkazce operace (SRP)

11 112.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o.

12 122.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Stanovení ROLÍ (PO, SR, HÚ) a vzájemná zastupitelnost je součástí organizačního řádu

13 132.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Plánování operace (nákup notebooku) Řídící kontrola Příkazce operace Specifikace operace a dodavatele Specifikace operace a dodavatele Je operace, hospodárná, efektivní a účelná? Je operace, hospodárná, efektivní a účelná?

14 142.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Specifikace operace – kdo, co, proč

15 152.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Řídící kontrola Příkazce Operace

16 162.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Digitální podpis části dokumentu

17 172.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o.

18 182.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Plánování operace (nákup notebooku) Řídící kontrola Správce rozpočtu Je na rozpočtových Položkách dost prostředků? Je na rozpočtových Položkách dost prostředků? Nebudou porušeny Závazné ukazatele rozpočtu? Nebudou porušeny Závazné ukazatele rozpočtu? Nebude překročen Limit čerpání finančních prostředků v bance? Nebude překročen Limit čerpání finančních prostředků v bance? Je v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách? Je v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách?

19 192.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Plán čerpání rozpočtu

20 202.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Řídící kontrola Správce rozpočtu

21 212.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o.

22 222.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Auditní stopa

23 232.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Aktuální stav závazků/úhrad

24 242.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Aktuální stav čerpání rozpočtu

25 252.4.2007© 2007 DYNATECH s.r.o. Děkujeme Vám za pozornost! DYNATECH s.r.o. Mgr. Miloslav Kvapil E-mail: kvapil@dynatech.cz kvapil@dynatech.cz www.dynatech.cz ÚOOÚ Ing. Jiří Krump E-mail: jiri.krump@uoou.cz jiri.krump@uoou.cz www.uoou.cz


Stáhnout ppt "2.4.2007 © 2007 DYNATECH s.r.o. 1 Řídící kontrola „ Elektronicky“ Podpora schvalovacích postupů před uzavřením závazku a úhradou faktury Ing Jiří Krump,"

Podobné prezentace


Reklamy Google