Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing Jiří Krump, UOOU, náměstek předsedy pro ekonomiku a provoz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing Jiří Krump, UOOU, náměstek předsedy pro ekonomiku a provoz"— Transkript prezentace:

1 Ing Jiří Krump, UOOU, náměstek předsedy pro ekonomiku a provoz
Řídící kontrola „Elektronicky“ Podpora schvalovacích postupů před uzavřením závazku a úhradou faktury Ing Jiří Krump, UOOU, náměstek předsedy pro ekonomiku a provoz Mgr. Miloslav Kvapil, DYNATECH s.r.o., ředitel © 2007 DYNATECH s.r.o.

2 Cíl prezentace Představení projektu „Elektronické“ Řídící kontroly
Ukázka řešení Otázky a odpovědi © 2007 DYNATECH s.r.o.

3 Legislativní rámec řešení
Legislativní rámec řešení Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Zákon č. 123/2003 Sb, kterým se mění a doplňuje zákon o finanční kontrole (interní audit, příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem) Prováděcí vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě. Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole Metodická pomůcka MF k zajištění fungování vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě (řídící kontrola ve finančním řízení) Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Smyslem legislativy je zajistit správnost finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností © 2007 DYNATECH s.r.o.

4 Jaký je současný stav ? Ruční vyplňování všech částí dokumentů (Žádanky /Průvodního listu faktury,…) „Přenos“ dokumentů mezi pracovníky Výsledkem je vyplněná papírová žádanka / průvodka Možnost „zadrhnutí“ pracovního postupu CO vyplnit a v JAKÉM POŘADÍ Komu TO předat? Kdo TO má na stole? V jakém stavu TO je? (žádanka / objednávka / smlouva / faktura)? Bez vazby na stávající IS Rozpočet Organizační strukturu Přítomnost osob na pracovišti Evidence majetku Účetnictví Lze jen obtížně sledovat stav či vyhovět zákonu č. 320/2001 Sb., „O finanční kontrole ve veřejné správě“ © 2007 DYNATECH s.r.o.

5 Vznik a „PŘEDÁVÁNÍ“ Žádanky
VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE „PŘEDÁNÍ“ Dnešní stav všichni dobře znáte . . . ŽADATEL SPRÁVCE ROZPOČTOVÉ POLOŽKY PŘÍKAZCE OPERACE (VEDOUCÍ) SPRÁVCE ROZPOČTU © 2007 DYNATECH s.r.o.

6 Cíle projektu Definování a dokumentace postupů
Cíle projektu Definování a dokumentace postupů Před právním úkonem, kterým vzniká závazek/pohledávka (uzavírání závazků) Před uskutečněním veřejných výdajů ke splnění závazků (úhrada faktur) Definování rolí a Počítačová podpora pracovního postupu pro Vytváření dokumentů Schvalování operací Digitální podepisování dokumentů Oběh dokumentů Kontrolu a vyhodnocování postupů Důvěryhodnost a prokazatelnost řídící kontroly Dokumentace průběhu pracovního postupu Zaručený elektronický podpis všech osob provádějících řídící kontrolu na elektronických dokumentech Vazba pracovního postupu a řešení na Organizační strukturu a pohyb osob Přítomnost osob na pracovišti Rozpočet Evidenci majetku Účetnictví Infrastrukturu ICT (Active Directory, MS SQL Server, karty a certifikáty) © 2007 DYNATECH s.r.o.

7 Přínosy projektu Pracovní postupy v souladu s legislativou + softwarová aplikace = efektivnější činnost úřadu Automaticky vytvářené dokumenty a dokumentované postupy jejich schvalování Aktuální informace o stavu schvalování žádanek, uzavírání závazků a úhradě faktur Přidělování úkolů v souladu s organizační směrnicí a dle přítomnosti pracovníků na pracovišti Kontrola dodržení termínů při plnění úkolů a jejich eskalace při prodlení Provázanost organizační struktury a aplikačních rolí Integrace s ekonomickým a personálním systémem Aktuální informace o stavu a čerpání rozpočtu, včetně plánovaných a realizovaných závazků © 2007 DYNATECH s.r.o.

8 PŘEPOSLÁNÍ K DALŠÍMU VYŘÍZENÍ . . .
Vznik a „OBĚH“ Žádanky VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE AUTOMATICKÉ DORUČENÍ ŽÁDANKY POSOUZENÍ ŽÁDOSTI (ŘÍDÍCÍ KONTROLA + El. PODPIS) PŘEPOSLÁNÍ K DALŠÍMU VYŘÍZENÍ . . . ŽADATEL PŘÍKAZCE OPERACE (VEDOUCÍ) © 2007 DYNATECH s.r.o.

9 Oběh Žádanky © 2007 DYNATECH s.r.o.

10 Oběh Průvodky © 2007 DYNATECH s.r.o.

11 © 2007 DYNATECH s.r.o.

12 Stanovení ROLÍ (PO, SR, HÚ) a vzájemná zastupitelnost je součástí organizačního řádu
© 2007 DYNATECH s.r.o.

13 Plánování operace (nákup notebooku)
Řídící kontrola Příkazce operace Specifikace operace a dodavatele Je operace, hospodárná, efektivní a účelná? © 2007 DYNATECH s.r.o.

14 Specifikace operace – kdo, co, proč
© 2007 DYNATECH s.r.o.

15 Řídící kontrola Příkazce Operace
© 2007 DYNATECH s.r.o.

16 Digitální podpis části dokumentu
© 2007 DYNATECH s.r.o.

17 © 2007 DYNATECH s.r.o.

18 Plánování operace (nákup notebooku)
Řídící kontrola Správce rozpočtu Je na rozpočtových Položkách dost prostředků? Nebudou porušeny Závazné ukazatele rozpočtu? Nebude překročen Limit čerpání finančních prostředků v bance? Je v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách? © 2007 DYNATECH s.r.o.

19 Plán čerpání rozpočtu © 2007 DYNATECH s.r.o.

20 Řídící kontrola Správce rozpočtu
© 2007 DYNATECH s.r.o.

21 © 2007 DYNATECH s.r.o.

22 Auditní stopa © 2007 DYNATECH s.r.o.

23 Aktuální stav závazků/úhrad
© 2007 DYNATECH s.r.o.

24 Aktuální stav čerpání rozpočtu
© 2007 DYNATECH s.r.o.

25 Děkujeme Vám za pozornost!
DYNATECH s.r.o. Mgr. Miloslav Kvapil ÚOOÚ Ing. Jiří Krump © 2007 DYNATECH s.r.o.


Stáhnout ppt "Ing Jiří Krump, UOOU, náměstek předsedy pro ekonomiku a provoz"

Podobné prezentace


Reklamy Google