Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Norbert Szabó vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Norbert Szabó vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Norbert Szabó vedoucí oddělení aplikací a databází norbert.szabo@plzensky-kraj.cz Norbert Szabó vedoucí oddělení aplikací a databází norbert.szabo@plzensky-kraj.cz

2 Papírový oběh dokumentů: dlouhé časové odezvy neexistuje monitoring stavu – telefonické dotazování množství papírových kopií originál ve schvalovacím kolečku – možná ztráta není přehled okamžitého čerpání financí není verzování včetně přesné historie oběhu dokumentu (splnění termínů, prodlení …) Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

3 Co všechno je řešeno: Moduly: Objednávky Faktury Platební poukazy Usnesení Spisová služba – Athena Přímá vazba na : Navision – ERP systém Rozpočet Výkaznictví Evidence smluvních partnerů – modul KDB Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

4 Uložiště dokumentů Základ databáze MS SQL Databáze uchovává strukturovaná data a odkazy na data nestrukturovaná Dokumenty, verze Vyzvednutí, vrácení, archivace Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

5 Objednávky Prvotní generování ze strukturovaných dat Vazba na rozpočet a ERP Blokace finančních prostředků v rozpočtu Variabilní workflow podle velikosti, charakteru a organizační struktury Později párování s fakturami a zálohovými fakturami Uchování vizuální podoby, tisk, vypravení vazba na spisovou službu Svázání se spisovou službou Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

6

7 Faktury Došlé faktury (dobropisy, zálohové faktury) Skenování, uchovává vizuální podobu Párování s objednávkami Dotažení strukturovaných dat z ERP Vytvoření „košilky“ Workflow včetně návrhu a rolí,závislý na dosavadním průběhu rozhodování Vazba na účtovou a rozpočtovou skladbu Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

8

9 Platební poukazy Tvorba PP v tuzemské i zahraniční měně Dotažení strukturovaných dat z ERP Vazba na UIR-ADR Vazba na dotace Strukturované workflow podle velikosti a charakteru org. struktury

10 Usnesení Návrh šablonou MS Office Workflow schválení a předložení Pozvánka a program zasedání orgánu samosprávy Podpora projednání Publikování na internet včetně fulltextu Úkoly s vazbou na Operativní evidenci Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

11

12 Navision Robusní ERP sytém s hlavními cíli: –Mít vždy aktuální přehled o rozpočtu organizace a jeho čerpání –Sledovat nejen skutečné, ale i předpokládané čerpání rozpočtu (objednávky, faktury, platební poukazy ….) –Volitelné upozornění uživatele při vyčerpání určitého procenta upraveného rozpočtu –Volitelné zamezení čerpání rozpočtu při vyčerpání určitého procenta upraveného rozpočtu

13 Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

14 Rozpočet a výkaznictví Udržovat přesnou historii všech pořízených rozpočtů organizace Zahrnuje strukturovaný systém schvalování rozpočtu Evidovat všechny strukturovaně uspořádané akce rozpočtu v průřezu více let Obsahuje úlohu pro přesné evidování rozpočtových změn a opatření Sledovat vazbu mezi jednotlivými typy dokladů (např. objednávka – faktura, platební poukaz – příkaz k úhradě – úhrada, apod…) Předávat externím aplikacím informace o aktuálním stavu rozpočtu Přebírat od externích aplikací informace o schválení dokladu včetně aktuální podoby schváleného dokladu (objednávky, platebního poukazu apod…) Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

15

16 Schéma datových toků na KÚPK

17 Co na konec … Zástupy Vzdálený přístup Slabá místa – politici, klikání Přehledy kdo kolik obdržel Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet

18 Děkuji za pozornost Norbert Szabó Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky norbert.szabo@plzensky-kraj.cz Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet


Stáhnout ppt "Oběh dokumentů v návaznosti na rozpočet Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Norbert Szabó vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google