Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický systém pro státní správu a samosprávu Hradec Králové, 2. dubna 2007 Tomáš Pavlíček, Tomáš Pavlíček, Solution Architect.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický systém pro státní správu a samosprávu Hradec Králové, 2. dubna 2007 Tomáš Pavlíček, Tomáš Pavlíček, Solution Architect."— Transkript prezentace:

1 Ekonomický systém pro státní správu a samosprávu Hradec Králové, 2. dubna 2007 Tomáš Pavlíček, Tomáš Pavlíček, Solution Architect

2 Představení společnosti WEBCOM a.s. Microsoft Dynamics NAV – výhody, modularita Pokryté procesní oblasti WEBCOM a.s. Program

3 Vybrané referenční projekty WEBCOM, a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Pozemkový fond Fakultní nemocnice Brno Ústřední vojenská nemocnice Praha Všeobecná fakultní nemocnice Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Fakultní nemocnice Olomouc Nemocnice Na Homolce Fakultní nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnice ve Frýdku-Místku Městský úřad Třinec … WEBCOM a.s.

4 Řešení pro samosprávu a státní správu

5 WEBCOM a.s. Výhody navrhovaného řešení Řešení založené na standardizovaném produktu spol. Microsoft Integrace na agendový systém Integrace s produkty Microsoft Výstupy na intranet Existující referenční projekty Škálovatelnost řešení – města, kraje, „krajské organizace“

6 WEBCOM a.s. Informační systém - moduly: Finance Řízení hotovosti - platební poukazy, banka, pokladna Rozpočty Prodej a pohledávky Nákup a závazky Zásoby Splátkový kalendář Dlouhodobý majetek Oběh dokladů (Workflow) Kontakty Upomínky, penále Cestovní příkazy Mzdy a personalistika Žádankový systém Manažerský systém

7 WEBCOM a.s. Modularita

8 WEBCOM a.s. Účetnictví Banka Pokladna Platební poukazy Účetní schémata (definice dle potřeb vlastních výstupů) Finanční výkazy (definice dle potřeb vlastních výstupů) Analýzy dle dimenzí (definice dle potřeb vlastních výstupů) DPH Finance

9 WEBCOM a.s. Platební poukazy Evidence dodavatelů a jejich salda Návaznost na archiv nákupních faktur Návaznost na pokladnu a banku Schvalovací proces

10 WEBCOM a.s. Pokladna Dvoufázová práce s pokladními doklady Kontrola přístupu k jednotlivým pokladnám Kontrola max. a min. salda Návaznost na platební poukazy Návaznost na salda dodavatelů a zákazníků Proúčtování na bankovních účtech

11 WEBCOM a.s. Banka Automatický nebo ruční návrh příkazu k úhradě Automatické načtení bankovního výpisu Párování plateb na předpisy Návaznost na platební poukazy Návaznost na košilky Návaznost na salda dodavatelů a zákazníků Proúčtování pokladny

12 WEBCOM a.s. Rozpočty Dílčí rozpočty jednotlivých odborů Sloučený rozpočet krajského úřadu/města Export rozpočtu do excelu nebo tisk Schvalování rozpočtů Archiv verzí rozpočtů Rozpočtová opatření Schvalování rozpočtových opatření Archiv rozpočtových opatření

13 WEBCOM a.s. Finanční výkazy Možnost definovat výkazy dle zákona Možnost definovat vlastní výkazy Automatická aktualizace částek rozpočtu i skutečnosti FIN2-12M

14 WEBCOM a.s. Analýzy dle dimenzí Nastavení libovolných kombinací rozpočtové skladby pro analýzy Možnost srovnávání s rozpočtem Možnost exportu do excelu Uživatelská definice řádků a sloupců

15 WEBCOM a.s. Účetní schémata Možnost srovnávání s rozpočtem v návaznosti na analýzy dle dimenzí Mapování do excelu Grafické zobrazení

16 WEBCOM a.s. Nákup a závazky Evidence dodavatelů a jejich salda Evidence nákupních dokladů (poptávka, objednávka, košilka, faktura, dobropis, zálohová faktura) Schvalovací proces Knihy došlých faktur (košilky) Splátkový kalendář Vazba na rozpočty

17 WEBCOM a.s. Prodej a pohledávky Evidence zákazníků a jejich salda Evidence prodejních dokladů (Faktury, Dobropisy, Platby, Zálohové doklady) Evidence pohledávek Upomínky Penále

18 WEBCOM a.s. Dlouhodobý majetek Evidence karet majetku Daňové odpisy Účetní odpisy Přeřazení, rozdělení majetku Převody Sledování hodnoty majetku Evidence nákladů na údržbu Inventarizace

19 WEBCOM a.s. Majetek v operativní evidenci Neúčetní evidence drobného majetku Evidence více kusů majetku na jedné kartě Informace o umístění Převodky

20 WEBCOM a.s. Využití čárových kódů v modulu Majetek generování interních čárových kódů inventarizace majetku dle čárových kódů výdeje majetku ze skladu

21 WEBCOM a.s. Osobní ochranné a pracovní pomůcky Karty pomůcek (oděvy, obuv, pracovní nástroje …) Karty ostatních předmětů (klíče, platební karty …) Karta zaměstnance Karty funkcí s evidencí nároků na OOPP pro pracovní pozice Vazba na karty dlouhodobého majetku Vazba na karty majetku v operativní evidenci Evidence výdeje a vrácení pracovních pomůcek na kartě zaměstnance

22 WEBCOM a.s. Zásoby Evidence zásob materiálu Více oddělených skladů Výdejky pro vlastní spotřebu Převodky Opakované doplňování zásob materiálu Sledování hodnoty zásob Inventarizace

23 WEBCOM a.s. Oběh dokladů (Workflow) Univerzální funkčnost umožňující schvalovat libovolný doklad v systému Uživatelsky nastavitelné procesy schvalování Možnost napojení na „elektronický podpis“

24 WEBCOM a.s. Cestovní příkazy Správa tuzemských a zahraničních cestovních příkazů Proplácení cestovních náhrad - návaznost do účetnictví

25 WEBCOM a.s. Rekapitulace Komplexní systém ERP splňující legislativu Použití pro všechny stupně řízení –Krajský úřad –Organizace, jejichž zřizovatelem nebo nadřízeným orgánem je krajský úřad Organizační složky kraje Obce Příspěvkové organizace Modularita řešení Možnost používat jen vybrané moduly Možnost postupné implementace jednotlivých modulů Snadná integrace s dalšími IS Možnost načítání dat z podřízených organizací Jednoduchost ovládání pro uživatele – napojení na MS Office Generování výstupů pro nadřízené orgány Flexibilita systému – systém je přizpůsobitelný procesům organizace

26 WWW.WEBCOM.CZ


Stáhnout ppt "Ekonomický systém pro státní správu a samosprávu Hradec Králové, 2. dubna 2007 Tomáš Pavlíček, Tomáš Pavlíček, Solution Architect."

Podobné prezentace


Reklamy Google