Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 3 KIRCHHOFFOVY ZÁKONY  složitější lineární obvody se skládají z většího počtu lineárních aktivních i pasivních prvků, které jsou vzájemně propojeny podle účelu a funkce obvodu  každý jednotlivý prvek je do obvodu zapojen dvěma svorkami

4 4 KIRCHHOFFOVY ZÁKONY  uzel – spoj tří a více prvků  větev – nerozvětvený úsek el. obvodu mezi dvěma uzly (uzly jsou v obvodu spojeny větvemi)  smyčka – libovolný uzavřený okruh ve složitějším el. obvodu  jednoduchá  složená (zahrnuje více jednoduchých smyček)

5 5 KIRCHHOFFOVY ZÁKONY  I. Kirchhoffův zákon:  algebraický součet všech proudů v uzlu je roven nule  proudy do uzlu přitékající považujeme za kladné a proudy z uzlu vytékající za záporné, např.  součet proudů do uzlu přitékajících se rovná součtu proudů z uzlu vytékajících

6 6 KIRCHHOFFOVY ZÁKONY  II. Kirchhoffův zákon:  algebraický součet všech napětí v uzavřeném el. obvodu je roven nule  při řešení složitějších obvodů musíme použít II. K. z.  platí obecně pro libovolný uzavřený okruh (smyčku) ve složitém el. obvodu

7  OPAKOVÁNÍ: 1)Co je to uzel, větev a smyčka? ………………………................................................... 2)Nakreslete příklad jednoduchého lineárního obvodu a pojmenujte jednotlivé jeho části. …………………………………………………...........… 3)Jak zní I. a II. Kirchhoffův zákon? Uveďte příklad. …………………………………………………………… 7 KIRCHHOFFOVY ZÁKONY

8  Vocabulary: Kirchhoff's circuit laws – Kirchhoffovy zákony junction – uzel closed loop – uzavřená smyčka sum of currents – součet proudů sum of voltages – součet napětí 8 KIRCHHOFFOVY ZÁKONY

9  TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.  Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. 9 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s."

Podobné prezentace


Reklamy Google