Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj představ o stavbě atomu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj představ o stavbě atomu"— Transkript prezentace:

1 Vývoj představ o stavbě atomu
Střední odborná škola Otrokovice Vývoj představ o stavbě atomu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Pavel Kovář Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor PaedDr. Pavel Kovář Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-In-F/2-MA-3/17 Název DUM Vývoj představ o stavbě atomu Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 36-52-H/01 Obor vzdělávání Instalatér Vyučovací předmět Fyzika Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, vyžaduje doplňující výklad náplň: Vývoj přestav o stavbě atomu – beseda Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Atom, model, stavba atomu Datum

3 Vývoj představ o stavbě atomu
Náplň výuky Specifikace slova ATOM Jaké vlastnosti atomu ve své době postačovaly k jeho popisu Antika – atomisté Demokritos Leukipos a Epikúros Představa Daltonova a Mendělejevova Thomsonův pudingový model atomu Ruthefordův planetární model atomu Bohrův kvantově mechanický model atomu Sommerfeldův model atomu Nástin současných představy o stavbě atomového jádra

4 Zavádí se termín ATOMOS = NEDĚLITELNÝ.
Antická představa o nemožnosti nekonečné dělitelnosti elementu materiálu ústila z čistě logické myšlenky. Tou byla nemožnost dělit materiál na stále menší a menší části. Zavádí se termín ATOMOS = NEDĚLITELNÝ. Raně fyzikální model „ATOMOS“ je základní filozofickou i čistě stavební jednotkou jakékoli látky (atom dřeva, atom pískovce, atom lidského vlasu či okvětního lístku) Tato představa o stavbě látky je připisována Demokritovi, Epikúrovi a Leukipovi

5 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

6 Thomsonův (pudingový) model atomu
Vědecký přínos do současnosti – záporný elektron, elektrické síly v atomu… Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony Obr. 4

7 Přednosti: Nedostatky:
uvnitř atomu působí elektrická síla, tok elektronů vnímáme jako elektrický proud, jsme schopni modelovat pojem elektrický potenciál a elektrické napětí Ohmův zákon a oba Kirchohoffovy zákony vystačí s představou pudingového modelu. Nedostatky: Neřeší problém magnetického pole a nenachází souvislost s polem elektrickým. Model je koncepčně naivní.

8 Ruthefordův (planetární) model atomu
Alfa++ částice = jádro helia Modelová představa Elektron = planeta Jádro = Slunce Obr. 5

9 Obr. 6

10 Přednosti: Nedostatky:
Rutheford svým pokusem s alfa-částicemi a zlatou fólií přesvědčivě dokazuje, že atom má velmi malé, kladné jádro s neuvěřitelně vysokou hustotou, jádro do něhož je prakticky soustředěna veškerá hmotnost atomu. Thomsonův poznatek o záporném náboji elektronu je potvrzen a dráha elektronu se z beztvarého mraku u Thomsonova modelu zpřesnila na jasně definovanou kružnici (pozdějším zdrojem chyb při vysvětlování násobných spektrálních čar v atomu vodíku …) Poprvé je zavedeno kvantování, které popis mikrosvěta ovlivňuje doposud. Nedostatky: Obecná pozice elektronu na orbitu je nemožná, elektron by velmi rychle interagoval s jádrem atomu za doprovodu intenzívního gama záblesku a následného zániku hmoty v té podobě, jak ji známe. Vysvětlení těchto zdánlivých rozporů čekalo na kvantovou teorii, která je poskytla.

11 obr. 7 Absorpční spektrální čáry (tzv. série Fraunhoferových čar). Ani Bohrův model, který přichází s myšlenkou kvantování drah elektronů, nevysvětluje násobnost spektrálních čar. Jejich objasnění uspokojivě nabízí až model Sommerfeldův. Pozn. : H-alfa (Hα) je specifická červená (viditelná) spektrální čára o vlnové délce 656,28 nm vytvářená vodíkem. Vznikne, když vodíkový elektron klesne na třetí z druhé nejnižší energetické hladiny. Pro člověka je obtížné vidět H-alfa v noci, ale vzhledem k množství vodíku ve vesmíru se H-alfa často stává nejjasnější vlnovou délkou viditelného světla ve hvězdné astronomii.

12 Co je to kvantování … jak si je lze představit
0,5 litru BZ b) 1 litr BZ c) 0,5 litru BZ d) 1 litr BZ Jde o stejný typ automobilu. Nádrž naplněná daným objemem PHM nutně kvantuje dojezd vozů

13 Bohrův model atomu Energie
Obr. 8 n=2 Původní, nižší energetická hladina n=1 + + n=1 Energie Vyšší energetická hladina orbitu elektronu. Tentýž elektron jako na obr. vlevo – pouze po dodávce energetického kvanta Zvenku dodaná energie může mít formu např. dopadu vnějšího záření (RTG záření) Přijme-li atom vnější energii, posouvá se orbit elektronu z nižší hladina na vyšší. Vydá-li atom energii (luminiscence, laser) elektron klesá z vyšší energetické dráhy na nižší.

14 Přednosti: Nedostatky:
Kvantování drah a energetická kvanta , která přijímá elektronový obal, přechody elektronu na vyšší příp. nižší orbit – ty položily základy moderní atomové fyzice. Bohrův model je pro atom vodíku natolik elegantně vyřešen, že se dodnes vyučuje pro svou srozumitelnost a matematickou krásu. Nedostatky: Bohrův model nevysvětluje existenci dubletů, tripletů či obecně multipletů – tedy násobných spektrálních čar, které vznikají při přechodu elektronu z jednoho orbitu na druhý. Na kruhových drahách kopírujících Bohrův model bychom předpokládali jednu ostrou spektrální čáru. Bohrův model atomu zůstává u popisu jediného atomu – a to atomu vodíku. Kterýkoli složitější atom natolik komplikuje výpočty, že jeho řešení je prakticky nemožné.

15 Sommerfeldův model atomu
Základním orbitem pro kvantovou dráhu n=1 zůstává ve shodě s Bohrovým modelem kružnice (resp. koule) Vyšší orbity však tvoří stáčející se elipsy (kvantové číslo l) jimiž je nový model (viz obr. 9) charakteristický. Důležitou roli v popisu tohoto modelu atomu hraje pravděpodobnost výskytu částice v dané oblasti. Podrobnějším popisem se zabýval v roce 1926 rakouský fyzik Erwin Schrödinger Tato představa o atomovém obalu je základem současného pohledu na atom. Nehledáme konkrétní pozici částice, řešíme však pravděpodobnost jejího výskytu. Erwin Schrödinger, Paul Dirac… Obr. 9

16 Kontrolní otázky: Problémová úloha: Popiš Thomsonův model atomu.
Uveďte přednosti a vědecký přínos Ruthefordova modelu atomu. Jaké nedostatky měl Bohrův model atomu? Načrtni schéma Sommerfeldova popisu atomu a uveď jeho stručnou charakteristiku. Problémová úloha: Pomocí internetového vyhledávače zjisti, co to byla tzv. Schrödingerova kočka (úsměvný příměr pohledu statistické fyziky na hmotu)…

17 Seznam obrázků: Obr. 1: vlastní Obr. 2: vlastní Obr. 3: vlastní
Obr. 6: Anonym, [vid ], dostupné z: &bih=671&tbm=isch&tbnid=qeibBNMPWoe6ZM:&imgrefurl Obr. 7: Anonym, [vid ] dostupné z: Obr. 8: vlastní Obr. 9: Anonym, [vid ] dostupné z: biw=1366&bih=671&q=model+atomu&oq=model+atomu&gs

18 Seznam použité literatury:


Stáhnout ppt "Vývoj představ o stavbě atomu"

Podobné prezentace


Reklamy Google