Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladislava Zubrová. * Atomisté * Daltonova atomová teorie * J. J. Thomson * E. Rutherford * N. Bohr * E. Schrődinger.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladislava Zubrová. * Atomisté * Daltonova atomová teorie * J. J. Thomson * E. Rutherford * N. Bohr * E. Schrődinger."— Transkript prezentace:

1 Vladislava Zubrová

2 * Atomisté * Daltonova atomová teorie * J. J. Thomson * E. Rutherford * N. Bohr * E. Schrődinger

3 - 5. stol. př. n. l., starověké Řecko - atomy jsou nejmenší částečky hmoty * Leukippos z MiletuDemokritos - zakladatel atomismu- žák Leukippa - „atomos“ – řec. nedělitelný- zavedl pojem atom - rozmanité vlastnosti hmoty jsou důsledkem toho, že se atomy liší velikostí, formou a hmotností a zaujímají vůči sobě různé polohy - atomy se mohou srážet, spojovat a opět odlučovat

4 * John Dalton - 19. století - potvrdil Demokritovo učení o stavbě hmoty - během chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují, nemohou zanikat nebo vznikat - atomy se slučují v poměrech malých celých čísel - nedostatky: - atomy téhož prvku se od sebe mohou lišit (izotopy…), shoduje se pouze počet protonů v jádře

5 * Pudingový model atomu: - atom je koule, která je rovnoměrně vyplněna hmotou s kladným nábojem - uvnitř jsou pravidelně rozmístěny záporně nabité částice („puding s rozinkami“) - navenek je atom elektroneutrální

6 * Planetární model atomu: - kolem kladně nabitého jádra obíhají záporně nabité elektrony - elektrony se pohybují po blíže neurčitých kružnicích - atom je elektricky neutrální - nedostatky: - pohyb elektronů by musel být doprovázen vyzařováním elektromagnetického vlnění, tím by energie elektronů klesala a zmenšoval by se poloměr dráhy, až by byl elektron pohlcen jádrem

7 * Bohrův model atomu: - elektrony obíhají kolem jádra po předem určených stacionárních drahách bez vyzařování energie - pokud se elektron chce dostat do energeticky vyšší dráhy, musí mu být dodána energie v podobě energetického kvanta (dávky) - pokud se vrací elektron z dráhy energeticky vyšší na nižší, musí tuto energii vyzářit - nedostatky: - platí pouze pro vodík a kationty s jedním elektronem

8 * Vlnově mechanický model atomu: - potvrzena hypotéza, že elektron má dualistický charakter (chová se jako částice i jako vlnění) - tento model je matematický, protože nelze určit přesně polohu elektronu v obalu

9 * http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leucippe_%28portrait%29.jpg [cit. 2012-10-20] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leucippe_%28portrait%29.jpg * http://www.aldebaran.cz/famous/people/Demokritos.html [cit. 2012-10-20] http://www.aldebaran.cz/famous/people/Demokritos.html * http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Dalton_Signature_c1827.svg [cit. 2012-10-20] http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Dalton_Signature_c1827.svg * http://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_13_mic.php [cit. 2012-10- 20] http://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_13_mic.php * MAREČEK, Aleš, HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrint, 1995, 200 s. ISBN 80-900066-6-3. * ČIPERA, Jan. Základy obecné chemie. Praha: SPN, 1980, 334 s. * GÄRTNER, Harald a kol. Kompendium chemie. Euromedia Group, 2007, 542 s. ISBN 978-80-242-2012-3.


Stáhnout ppt "Vladislava Zubrová. * Atomisté * Daltonova atomová teorie * J. J. Thomson * E. Rutherford * N. Bohr * E. Schrődinger."

Podobné prezentace


Reklamy Google