Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie elektronového obalu atomu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie elektronového obalu atomu"— Transkript prezentace:

1 Historie elektronového obalu atomu
Vladislava Zubrová

2 Obsah Atomisté Daltonova atomová teorie J. J. Thomson E. Rutherford
N. Bohr E. Schrődinger

3 Atomisté - atomy jsou nejmenší částečky hmoty
- 5. stol. př. n. l., starověké Řecko - atomy jsou nejmenší částečky hmoty Leukippos z Miletu Demokritos - zakladatel atomismu - žák Leukippa - „atomos“ – řec. nedělitelný - zavedl pojem atom - rozmanité vlastnosti hmoty jsou důsledkem toho, že se atomy liší velikostí, formou a hmotností a zaujímají vůči sobě různé polohy - atomy se mohou srážet, spojovat a opět odlučovat

4 Daltonova atomová teorie
John Dalton - 19. století - potvrdil Demokritovo učení o stavbě hmoty - během chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují, nemohou zanikat nebo vznikat - atomy se slučují v poměrech malých celých čísel - nedostatky: - atomy téhož prvku se od sebe mohou lišit (izotopy…), shoduje se pouze počet protonů v jádře

5 Joseph John Thomson (1856–1940)
Pudingový model atomu: atom je koule, která je rovnoměrně vyplněna hmotou s kladným nábojem uvnitř jsou pravidelně rozmístěny záporně nabité částice („puding s rozinkami“) navenek je atom elektroneutrální

6 Ernest Rutherford (1871–1937) Planetární model atomu:
- kolem kladně nabitého jádra obíhají záporně nabité elektrony - elektrony se pohybují po blíže neurčitých kružnicích - atom je elektricky neutrální - nedostatky: - pohyb elektronů by musel být doprovázen vyzařováním elektromagnetického vlnění, tím by energie elektronů klesala a zmenšoval by se poloměr dráhy, až by byl elektron pohlcen jádrem

7 Niels Bohr (1885–1962) Bohrův model atomu:
- elektrony obíhají kolem jádra po předem určených stacionárních drahách bez vyzařování energie - pokud se elektron chce dostat do energeticky vyšší dráhy, musí mu být dodána energie v podobě energetického kvanta (dávky) - pokud se vrací elektron z dráhy energeticky vyšší na nižší, musí tuto energii vyzářit - nedostatky: - platí pouze pro vodík a kationty s jedním elektronem

8 Erwin Schrődinger (1887-1961) Vlnově mechanický model atomu:
- potvrzena hypotéza, že elektron má dualistický charakter (chová se jako částice i jako vlnění) - tento model je matematický, protože nelze určit přesně polohu elektronu v obalu

9 Seznam použitých zdrojů
[cit ] [cit ] [cit ] [cit ] MAREČEK, Aleš, HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrint, 1995, 200 s. ISBN ČIPERA, Jan. Základy obecné chemie. Praha: SPN, 1980, 334 s. GÄRTNER, Harald a kol. Kompendium chemie. Euromedia Group, 2007, 542 s. ISBN


Stáhnout ppt "Historie elektronového obalu atomu"

Podobné prezentace


Reklamy Google