Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení a hodnocení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení a hodnocení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2006."— Transkript prezentace:

1 Řízení a hodnocení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2006

2 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky2 Vzorec pro Risk Adjusted Return On Capital: RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál Určení: pro střediska hlavní činnosti vytvářející hodnotu = hodnototvorná střediska (Value Centers) = podnikatelské jednotky Podmínka užití: vyčíslitelnost rizika pro jednotlivé podnikatelské jednotky (kreditní, tržní, operační) Roční vyhodnocování: vychází se z výsledků minulého období Pojmy: Rizikový kapitál - kapitál, který je nutný pro pokrytí neočekávaných ztrát „ekonomický zisk“ = zisk po zdanění – výdaje na rizikový kapitál podle BU Výdaje na kapitál = Rizikový kapitál * cena kapitálu Cena kapitálu = bezriziková sazba * riziková prémie (beta) + tržní prémie příklad Chase 1998: 5.7 % *1.33 + 5 %= 13% beta = korelace s volatilitou pohybu ceny akcie k celkovému trhu ( 1) (peer group) Rozpětí kapitálu = návratnost rizikového kapitálu – cena kapitálu (%) RAROC - model a základní pojmy

3 Řízení a hodnocení banky Aplikace RAROC a VBM

4 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky4 RAROC - výpočet Zisk po zdanění = + čistý úrokový příjem + čistý neúrokový příjem - očekávané ztráty z úvěrů - provozní náklady - daň Rizikový kapitál = + tržní riziko + operační riziko + kreditní riziko RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál EIS Systém hodnocení Data Warehouse a aplikace oceňování zdrojů neúrokové nákl.a výn. opr.položky k úvěrům alokace nákladů alokace rizik cash flow metoda

5 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky5 RAROC - hlavní opěrné elementy metody Základní elementy 1. Vnitrobankovní redistribuce a oceňování zdrojů = alokace úrokových nákladů a výnosů 2. Výpočet a alokace ztrát z úvěrů 3. Identifikace a alokace neúrokových příjmů 4. Alokace neúrokových nákladů 5. Kalkulace a alokace rizikového kapitálu Účel 1.Kalkulace čisté úrokové marže a její přiřazení jednotlivým BU 2.Vyhodnocování očekávaných ztrát z úvěrů 3. Určení a přiřazení čistých tržeb z neúrokových operací 4. Přiřazení nákladů k tržbám 5. Úprava ziskovosti s ohledem na riziko

6 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky6 RAROC – základní analýza Capital cena kapitálu BU 1 BU 2 - dobrý růst - špatný růst RAROC Rizikový kapitál BU 4 BU 3 klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) Kam se chceme dostat? dosáhnout produktivního poměru 90/10 Klíčová otázka: Jak toho lze dosáhnout?

7 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky7 Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/12/3690197/slides/slide_7.jpg", "name": "2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky7 Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A

8 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky8 Matice „růst x návratnost“ pod cenou kapitálu čistá návratnost nad cenou kapitálu Kladný růst Záporný růst Růst Limituje hodnotu Vytváří hodnotu Uvolňuje hodnotu Ničí hodnotu

9 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky9 „Cesta k tvorbě hodnoty“ Vyvinout odpovědnosti a pravomoci pro VBM Tvorba hodnoty je posláním HodnotabankyHodnotabanky Definování provozních value drivers a měřítek výkonnosti Provázání motivace s „value drivers“ Imperativ tvorby hodnoty Vytvořit potřebnou infrastrukturu Vývoj strategií pro tvorbu hodnoty Identifikace „value Drivers“ Klíčové kroky Klíčové faktory

10 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky10 Stanovení hodnoty – analýza „hodnototvorných faktorů“ Růst výnosů Provozní marže Daně Pracovní kapitál Fixní náklady Cena zdrojů Příklady specifických Value Drivers “Společné” Value Drivers (banka) Postupný rozklad Výnosová křivka Ceny na trhu Náklady na provoz Řídící úrovně Mzdové tarify Materiálové náklady Struktura daňových nákladů Pohledávky Závazky Majetek Budovy Stroje a zařízení Údržba Cena kapitálu Úrokové náklady Výnosy Investice pro podporu provozu Náklady na zdroje Peněžní tok z provozu Hodnota podnikatelské jednotky Pro podnikatelskou jednotku se analyzují klíčové faktory ovlivňující tvorbu hodnoty. Při dalším řízení hodnoty se zaměříme na ty faktory, které mají největší vliv a jsou nejsnáze ovlivnitelné. (trh)

11 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky11 Projekce AProjekce B vysoká nízký nízká ovlivnitelnost vysoký 1 3 4 Vliv na hodnotu 1mix cena / produkt5cena distribuce 2provozní náklady6rizikový profil 3objem7využití kapacit 4cena kapitálu8daňové aspekty faktor Pro stanovení úkolů podnikatelského plánu je třeba zvážit efekt a ovlivnitelnost generátorů hodnoty (faktorů) Příležitosti ke zvyšování hodnoty banky a stanovení cílů Příklad vysoká nízká nízkývysoký ovlivnitelnost 2 3 1 4 5 6 7 8 1 23 4 5 6 7 8

12 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky12 Kontrolovatelnost faktorů ovlivňujících tvorbu hodnoty Analýza citlivosti faktorů Faktory ovlivňující hodnotu ŘiditelnéNeřiditelné Value Drivers Rizikové faktory Měřítka výkonnosti pro tvorbu hodnoty Monitorování rizik Identifikace změn v dynamice tvorby hodnoty Analýza „value drivers“ vede k pochopení vlivu provozních faktorů na tvorbu hodnoty

13 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky13 Vývoj strategií maximalizujících hodnotu Generátory hodnoty -Finanční generátory hodnoty -Strategické generátory hodnoty Strategické otázky -vyhodnocení výhodnosti produktů a služeb - porovnání cen s konkurencí -kompromis růstu objemu a výnosů Priority -položky kritické pro tvorbu hodnoty Strategie na trhu -teritoria -klienti -kanály -produkty Konkurenční strategie -nabídka -strategie prodeje -ceny Maximalizace hodnoty -co podporuje priority? -jak optimalizovat kompromis růst x výnos? Stanovení strategie Akční plán Požadavky na zdroje Požadavky na organizaci Ukazatele finanční výkonnosti Ukazatele strategické výkonnosti Finanční a strategické ohodnoceí Strategické otázky a generátory hodnoty Vývoj a ohodnocení variant Podnikatelský plán a implementace Atraktivita na trhu Konkureční pozice Strategická pozice ZiskovostRůst Finanční pozice pochopení

14 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky14 Hodnota tržby Variabilní náklady Fixní náklady Aktiva Provozní kapitál finanční provoznípodnikatelské Strategické ukazatele Aktiva / pasiva Zisk / ztráta růst NPV Příklady sazba úvěru produkty náklady na obsluhu výpadky provozní doba využití kapacit platební styk Příklady sazba úvěru produkty náklady na obsluhu výpadky provozní doba využití kapacit platební styk Příklady marže objem klienti výtěžek investice toky hotovosti struktura portfolia Příklady marže objem klienti výtěžek investice toky hotovosti struktura portfolia Ukazatele pro měření strategické a finanční výkonnosti musí být přímo provázány s tvorbou hodnoty, aby bylo možno monitorovat a porovnávat skutečně dosažený vývoj ve srovnání s plánovanými předpoklady. Integrace faktorů zvyšujících hodnotu s měřením výkonnosti

15 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky15 Klíčové finanční generátory a měřítka GENERÁTORY Cena kapitálu – COE Rozpětí nad COE (poměr M/B) Výplata dividend Růst investiční základny Efektivita kapitálu Maximalizace výnosů Minimalizace nákladů MĚŘÍTKA Beta (1) ROE, RAROC (2) Dividenda jako % z kapitálu Kapitál, změna Produktivní / neproduktivní kapitál (3) Úrokové a neúrokové příjmy (4) Nevýdělečná aktiva, Náklady na prodej, Procesní efektivita (5) 1 – zlepšení beta a COE pomocí zlepšení vztahů s investory 2 – optimalizace růstu ve srovnání s profitabiltou 3 – volba „dobrého“ růstu – alokace kapitálu do oblasti s RAROC nad COE 4 – nastavit optimální složení úrokových a poplatkových výnosů pro produkty, klienty a distribuční kanály 5 – měřítka zahrnující nákladovou strukturu, provozní efektivnost a náklady na prodej

16 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky16 Klíčové nefinanční generátory a měřítka GENERÁTORY „Zasažení“ klienta produkty Dostupnost distribučního systému Efektivita prodeje Nákladová struktura prodeje Rozvoj distribučních kanálů Geografické pokrytí trhu Penetrace vybraných segmentů trhu MĚŘÍTKA # produktů na klienta (1) Procento času mimo provoz (2) # nových účtů / klientů na prodejce % prodejců ze zaměstnanců (3) Zavedení nových forem (4) Změny v topologii sítě / prodejců (4) Podíly na trhu ve vybraných oblastech a segmentech (5) 1 – zlepšení poměru, počet a rozložení klientů podle počtu klientů 2 – výpadky klíčových zařízení (z hlediska uspokojení zákazníků) 3 – sledování významných nákladových položek pomocí věcných ukazatelů 4 – podle plánu rozvoje komunikačních platforem s klienty 5 – charakteristiky postavení ve významných profilech vůči konkurenci

17 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky17 Vybrané pojmy Pojmy: Strategie maximalizující hodnotu Finanční generátory hodnoty Nefinanční generátory hodnoty Měřítka vytváření hodnoty Ekonomický kapitál Penetrace trhu Rozpětí (spread) kapitálu Očekávaná x neočekávaná ztráta Dobrý x špatný růst Efektivita kapitálu

18 2006EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky18 Shrnutí Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů Banka vytváří strategie maximalizující vytváření hodnoty Identifikují se „Value Drivers“ generátory hodnoty, které jsou pro tvrobu hodnoty nejdůležitější Generátory hodnoty jsou finančního a nefinančního charakteru Ke každému generátoru hodnoty je nutné přiřadit měřítka, podle kterých bude vliv generátoru posuzován


Stáhnout ppt "Řízení a hodnocení banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška 2 - 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google