Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení a hodnocení banky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení a hodnocení banky"— Transkript prezentace:

1 Řízení a hodnocení banky
Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník – letní semestr Přednáška

2 RAROC - model a základní pojmy
Vzorec pro Risk Adjusted Return On Capital: RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál Určení: pro střediska hlavní činnosti vytvářející hodnotu = hodnototvorná střediska (Value Centers) = podnikatelské jednotky Podmínka užití: vyčíslitelnost rizika pro jednotlivé podnikatelské jednotky (kreditní, tržní, operační) Roční vyhodnocování: vychází se z výsledků minulého období Pojmy: Rizikový kapitál - kapitál, který je nutný pro pokrytí neočekávaných ztrát „ekonomický zisk“ = zisk po zdanění – výdaje na rizikový kapitál podle BU Výdaje na kapitál = Rizikový kapitál * cena kapitálu Cena kapitálu = bezriziková sazba * riziková prémie (beta) + tržní prémie příklad Chase 1998: % * % = 13% beta = korelace s volatilitou pohybu ceny akcie k celkovému trhu (<,=,> 1) (peer group) Rozpětí kapitálu = návratnost rizikového kapitálu – cena kapitálu (%) 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

3 Řízení a hodnocení banky
Aplikace RAROC a VBM

4 Data Warehouse a aplikace
RAROC - výpočet RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál Zisk po zdanění = + čistý úrokový příjem + čistý neúrokový příjem - očekávané ztráty z úvěrů - provozní náklady - daň Rizikový kapitál = + tržní riziko + operační riziko + kreditní riziko EIS Systém hodnocení Data Warehouse a aplikace oceňování zdrojů neúrokové nákl.a výn. opr.položky k úvěrům alokace nákladů alokace rizik cash flow metoda 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

5 RAROC - hlavní opěrné elementy metody
Základní elementy 1. Vnitrobankovní redistribuce a oceňování zdrojů = alokace úrokových nákladů a výnosů 2. Výpočet a alokace ztrát z úvěrů 3. Identifikace a alokace neúrokových příjmů 4. Alokace neúrokových nákladů 5. Kalkulace a alokace rizikového kapitálu Účel Kalkulace čisté úrokové marže a její přiřazení jednotlivým BU Vyhodnocování očekávaných ztrát z úvěrů 3. Určení a přiřazení čistých tržeb z neúrokových operací 4. Přiřazení nákladů k tržbám 5. Úprava ziskovosti s ohledem na riziko 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

6 RAROC – základní analýza
klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) cena kapitálu BU 1 BU 2 BU 3 - špatný růst - dobrý růst RAROC BU Capital Rizikový kapitál Kam se chceme dostat? dosáhnout produktivního poměru 90/10 Klíčová otázka: Jak toho lze dosáhnout? 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

7 RAROC – podrobnější analýza
RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál RAROC RAROC Spread 10 % A B Spread 5 % Cost of capital Cost of capital Risk capital Risk Capital A<B 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

8 Matice „růst x návratnost“
Ničí hodnotu Vytváří hodnotu Kladný růst Růst Záporný růst Limituje hodnotu Uvolňuje hodnotu čistá návratnost pod cenou kapitálu nad cenou kapitálu 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

9 „Cesta k tvorbě hodnoty“
Tvorba hodnoty je posláním Klíčové kroky Vývoj strategií pro tvorbu hodnoty Definování provozních value drivers a měřítek výkonnosti Provázání motivace s „value drivers“ Imperativ tvorby hodnoty Hodnota banky Identifikace „value Drivers“ Klíčové faktory Vyvinout odpovědnosti a pravomoci pro VBM Vytvořit potřebnou infrastrukturu 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

10 Stanovení hodnoty – analýza „hodnototvorných faktorů“
Pro podnikatelskou jednotku se analyzují klíčové faktory ovlivňující tvorbu hodnoty. Při dalším řízení hodnoty se zaměříme na ty faktory, které mají největší vliv a jsou nejsnáze ovlivnitelné. “Společné” Value Drivers Příklady specifických Value Drivers Postupný rozklad (trh) Výnosová křivka Ceny na trhu Růst výnosů Náklady na provoz Řídící úrovně Mzdové tarify Materiálové náklady Provozní marže Výnosy Daně (banka) Struktura daňových nákladů Peněžní tok z provozu Hodnota podnikatelské jednotky Pohledávky Závazky Majetek Pracovní kapitál Investice pro podporu provozu Budovy Stroje a zařízení Údržba Fixní náklady Cena kapitálu Úrokové náklady (banka) Cena zdrojů Náklady na zdroje 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

11 Příležitosti ke zvyšování hodnoty banky a stanovení cílů
Pro stanovení úkolů podnikatelského plánu je třeba zvážit efekt a ovlivnitelnost generátorů hodnoty (faktorů) Příklad Projekce A Projekce B vysoká vysoká 4 7 1 1 3 3 4 8 2 3 8 1 2 4 5 ovlivnitelnost ovlivnitelnost 7 5 6 6 nízká nízká nízký vysoký nízký vysoký Vliv na hodnotu Vliv na hodnotu 1 mix cena / produkt 5 cena distribuce 2 provozní náklady 6 rizikový profil 3 objem 7 využití kapacit 4 cena kapitálu 8 daňové aspekty faktor 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

12 Kontrolovatelnost faktorů ovlivňujících tvorbu hodnoty
Analýza „value drivers“ vede k pochopení vlivu provozních faktorů na tvorbu hodnoty Analýza citlivosti faktorů Faktory ovlivňující hodnotu Řiditelné Neřiditelné Value Drivers Rizikové faktory Měřítka výkonnosti pro tvorbu hodnoty Monitorování rizik Identifikace změn v dynamice tvorby hodnoty 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

13 Vývoj strategií maximalizujících hodnotu
Finanční a strategické ohodnoceí Strategické otázky a generátory hodnoty Vývoj a ohodnocení variant Podnikatelský plán a implementace Generátory hodnoty - Finanční generátory hodnoty - Strategické generátory hodnoty Strategické otázky - vyhodnocení výhodnosti produktů a služeb - porovnání cen s konkurencí - kompromis růstu objemu a výnosů Priority - položky kritické pro tvorbu hodnoty Strategie na trhu - teritoria - klienti - kanály - produkty Konkurenční strategie - nabídka - strategie prodeje - ceny Maximalizace hodnoty - co podporuje priority? - jak optimalizovat kompromis růst x výnos? Stanovení strategie Akční plán Požadavky na zdroje Požadavky na organizaci Ukazatele finanční výkonnosti Ukazatele strategické výkonnosti Ziskovost Růst Finanční pozice pochopení Strategická pozice Atraktivita Konkureční na trhu pozice 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

14 Integrace faktorů zvyšujících hodnotu s měřením výkonnosti
Ukazatele pro měření strategické a finanční výkonnosti musí být přímo provázány s tvorbou hodnoty, aby bylo možno monitorovat a porovnávat skutečně dosažený vývoj ve srovnání s plánovanými předpoklady. Příklady • sazba úvěru • produkty • náklady na obsluhu • výpadky • provozní doba • využití kapacit • platební styk • marže • objem • klienti • výtěžek • investice • toky hotovosti • struktura portfolia tržby Variabilní náklady Zisk / ztráta NPV Hodnota Fixní náklady Aktiva Aktiva / pasiva růst Provozní kapitál provozní podnikatelské finanční Strategické ukazatele 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

15 Klíčové finanční generátory a měřítka
Cena kapitálu – COE Rozpětí nad COE (poměr M/B) Výplata dividend Růst investiční základny Efektivita kapitálu Maximalizace výnosů Minimalizace nákladů MĚŘÍTKA Beta (1) ROE, RAROC (2) Dividenda jako % z kapitálu Kapitál, změna Produktivní / neproduktivní kapitál (3) Úrokové a neúrokové příjmy (4) Nevýdělečná aktiva, Náklady na prodej, Procesní efektivita (5) 1 – zlepšení beta a COE pomocí zlepšení vztahů s investory 2 – optimalizace růstu ve srovnání s profitabiltou 3 – volba „dobrého“ růstu – alokace kapitálu do oblasti s RAROC nad COE 4 – nastavit optimální složení úrokových a poplatkových výnosů pro produkty, klienty a distribuční kanály 5 – měřítka zahrnující nákladovou strukturu, provozní efektivnost a náklady na prodej 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

16 Klíčové nefinanční generátory a měřítka
„Zasažení“ klienta produkty Dostupnost distribučního systému Efektivita prodeje Nákladová struktura prodeje Rozvoj distribučních kanálů Geografické pokrytí trhu Penetrace vybraných segmentů trhu MĚŘÍTKA # produktů na klienta (1) Procento času mimo provoz (2) # nových účtů / klientů na prodejce % prodejců ze zaměstnanců (3) Zavedení nových forem (4) Změny v topologii sítě / prodejců (4) Podíly na trhu ve vybraných oblastech a segmentech (5) 1 – zlepšení poměru, počet a rozložení klientů podle počtu klientů 2 – výpadky klíčových zařízení (z hlediska uspokojení zákazníků) 3 – sledování významných nákladových položek pomocí věcných ukazatelů 4 – podle plánu rozvoje komunikačních platforem s klienty 5 – charakteristiky postavení ve významných profilech vůči konkurenci 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

17 EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky
Vybrané pojmy Pojmy: Strategie maximalizující hodnotu Finanční generátory hodnoty Nefinanční generátory hodnoty Měřítka vytváření hodnoty Ekonomický kapitál Penetrace trhu Rozpětí (spread) kapitálu Očekávaná x neočekávaná ztráta Dobrý x špatný růst Efektivita kapitálu 2006 EBF Řízení a hodnocení banky

18 EBF 2 - 2 - Řízení a hodnocení banky
Shrnutí Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů Banka vytváří strategie maximalizující vytváření hodnoty Identifikují se „Value Drivers“ generátory hodnoty, které jsou pro tvrobu hodnoty nejdůležitější Generátory hodnoty jsou finančního a nefinančního charakteru Ke každému generátoru hodnoty je nutné přiřadit měřítka, podle kterých bude vliv generátoru posuzován 2006 EBF Řízení a hodnocení banky


Stáhnout ppt "Řízení a hodnocení banky"

Podobné prezentace


Reklamy Google