Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přibyslav Mgr. Marie Linhartová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přibyslav Mgr. Marie Linhartová"— Transkript prezentace:

1 Přibyslav 09.07.2009 Mgr. Marie Linhartová
Klima školy – ŠVP jako nástroj utváření pozitivní vnitřní atmosféry školy Přibyslav Mgr. Marie Linhartová

2 Klima školy ????? Co to je??? Asociace Představení, očekávání

3 Proč??? Příznivé klima zvyšuje efektivitu práce, má zásadní vliv na průběh a výsledky učení. Příznivé klima podporuje aktivitu učitelů i žáků, podporuje sebesystém a tvořivost. Pozitivní klima odbourává napětí a vnáší hravost a radost do života školy, chuť k inovacím. Nacházíte se v různých fázích…SWOT

4 Vlivy LIDÉ VZTAHY PROSTŘEDÍ EFEKTIVITA VÝUKY, NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ

5 Klima školy – jednotlivci a týmy
Ředitel Aktivní a angažovaný, rozhodný a tolerantní, podporující, profesionál v jednání i řízení, jasné vize a cíle, zralý a ošetřovaný sebesystém, …. Učitel - osobnost, pedagog, odborník… zralá osobnost s dětskou duší Sborovna Žák Třída Rodiče (Škola rodičů) Zřizovatel Veřejnost Role koordinátora ŠVP

6 Lidské zdroje Naplňování základních lidských potřeb
Kompetence a zodpovědnost, spolupráce, sdílení Koncepční rozvoj a podpora profesních kompetencí – vzdělávání, prevence syndromu vyhoření, supervize,… Budování vztahů ve skupinách, týmech, komunitách…. Humor a tvůrčí prostředí ve smyslu cílů Projekty, problémy, role, modely a další hrátky

7 Týmové, komunikační, organizační a sociální klima
Budování týmů sborovna, třída, podpůrné týmy (žáci s poruchami učení, chování, rodičovské týmy),… Komunikace vertikální, horizontalní, otevřená, prorozvojová, podporující,… Organizace efektivní, časová, obsahová, prostorová, pravidla, „vím co udělám když…“,… Dílna lidskosti - sociální klima, sociální kontrola, práce se vztahovou dynamikou…

8 Prostředí Škola s úsměvem (anebo bez - hned u vchodu)
Fyzikální faktory – hluk, teplota, naplněnost tříd,… Třídy, speciální učebny, studijní a odpočinkové zóny Výzdoba a uspořádání, ergonomie (vzhledem k věku) Vybavení nejen materiální, knihovny, Škola rodičů Příroda jako třída, škola otevřená zkušenostem,..

9 Efektivní vyučování Motivace (příběh, problém, hra, napětí, tajemství,..)  PROČ Vzdělávací cíle, obsah výuky, klíčové kompetence  CO Formy a metody práce, hodnocení JAK

10 Hodnocení žáků a klima školy
Předpokladem k tomu, aby hodnocení žáků přispívalo k vytváření pozitivního klimatu školy a nebylo vnímáno jako ohrožení, je několik faktorů: Předvídatelnost – je známo co a kdy bude předmětem hodnocení Transparentnost – jsou všeobecně známy a dodržovány postupy hodnocení Stanovení kritérií - jsou společně stanovena kritéria hodnocení a je na minimum omezen subjektivismus (stejný projev je různými pedagogy hodnocen stejně) Jasná a společně stanovená pravidla hodnocení – pravidla hodnocení jsou přehledná, pochopitelná, všeobecně známá a všemi akceptovaná Sebehodnocení je součástí hodnocení – žák má nejen možnost, ale je pobízen k tomu, aby před hodnocením učitelem vyslovil svoje vlastní hodnocení s použitím kritérií podle kterých ho následně zhodnotí učitel Přiměřenost – nemá smysl hodnotit všechno a pořád, zbytečně to zatěžuje žáky i učitele.

11 Klima třídy a práce se třídou
Žák a třída – individuální rozvoj v týmu Žák – osobnost, rodinné prostředí, školní prostředí Charakteristika třídy Hodnocení třídy – prospívání a chování ( střed, slabší, počet problémových, putujících, aktivita a pasivita, motivovanost, hierarchie a atraktivita, kompetice a kooperace, složení třídy, efektivita výukových metod, hodnocení chování – pochvaly a důtky, …) POSTUP VEDENÍ TŘÍDY

12 Nástroje k budování klimatu
Radost Důvěra Opravdovost Čitelnost Profesionalita Rozvíjení osobního nadání Vstřícnost Férovost Zájem Sociální vnímavost jako prevence násilí

13 Některé z možných evaluačních mechanismů
Úroveň vztahů Komunikace, organizace Podpora Tolerance Koheze Angažování, zainteresovanost Flexibilita Kreativita Samostatnost Práce v týmu, ve skupině Orientace na rozvoj Inovace Otevřenost k veřejnosti Experimentátorství, tvořivost, hravost Motivace, radost Hodnocení spíše průměrné a nadprůměrné, efektivní práce s chybou

14 „Jsou dvě největší strategické chyby:
jednat předčasně nebo nechat si ujít příležitost.“ Přijetí paradoxů „Mějte oči dokořán otevřené, soustřeďte se a přesně si uvědomte, co vlastně chcete. Nikdo netrefí cíl se zavázanýma očima.“

15 Děkuji za Váš čas.


Stáhnout ppt "Přibyslav Mgr. Marie Linhartová"

Podobné prezentace


Reklamy Google