Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická."— Transkript prezentace:

1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická

2 Budova fakulty v PlzniBudova fakulty v Chebu

3 Historie FEK ZČU 1990 – založení FEK a zahájení výuky 1991 – založení ZČU 1996/1997 – akreditace magisterského studia 2003 – rozšířená akreditace dle Boloňské deklarace 2004/2005 – zahájení studia v rozšířené akreditaci 2005 – zahájení studia v doktorském programu Promoce Fakultní sdružení

4 Poslání FEK ZČU POSLÁNÍ FEK ZČU Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni a její pracoviště jsou umístěna v Plzeňském i Karlovarském kraji. FEK ZČU poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření. Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy FEK ZČU. Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku. Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU. Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty. Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí. Děkan fakulty. doc. Ing. Milan HRDÝ, Ph.D.

5 Statistiky počtů studentů FEK ZČU Počet studentů (stav 2008): Uchazeči o studium na FEK ZČU v roce 2008: Typ studiaPočet přihlášek PřijatiZapsáni Bakalářské 26481138715 Magisterské 459277239 Celkem 31071415954 V roce 2008 absolvovalo na fakultě 350 bakalářů a 194 inženýrů. Typ studiaPočet studentů Bakalářské 1867 Magisterské 473 Celkem 2340 První absolventi programu ACCA

6 FEK ZČU nabízí Fakulta svým studentům nabízí: zahraniční studijní stáže v rámci programu Erasmus zahraniční odborné praxe v rámci programu Leonardo da Vinci studium ve spolupráci s Institutem svazu účetních (Systém certifikace účetních) a prestižní ACCA studium odborných předmětů na ostatních fakultách ZČU (právnická, filozofická, aplikovaných věd aj.) vynikající zázemí pro studium a volný čas v rámci celé ZČU dostatečné ubytovací kapacity zejména v chebské části fakulty

7 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Bakalářské studium (tříleté studium, Bc.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) Management obchodních činností (forma: prezenční) studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA studijní obor: Informační management (forma: prezenční) Systémy projektového řízení (forma: prezenční) studijní program: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA studijní obor: Veřejná ekonomika (forma: kombinovaná)

8 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Magisterské studium (navazující dvouleté studium, Ing.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) studijní zaměření: Podniková ekonomika Management podniku Finanční řízení a účetnictví (studium v anglickém jazyce) Finanční inženýrství studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA studijní obor: Informační management (forma: prezenční)

9 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Doktorské studium (Ph.D.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná)

10 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT obor Podniková ekonomika a management obsahuje následující studijní zaměření: Ekonomika malých a středních podniků (Plzeň, Cheb) Finance (Plzeň) Podnikání a management (pouze kombinovaná forma studia - Cheb) Finance a účetnictví (pouze kombinovaná forma studia - Plzeň) ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb, jakož i neziskových organizací, řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů. znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: manažerské účetnictví, problematika MSP, regionální ekonomika, bankovní produkty, mezinárodní finance znalost dvou světových hospodářských jazyků uplatnění absolventa v oblasti malých a středních podniků, služeb, bankovnictví, pojišťovnictví, finančních institucí možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu

11 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT obor Management obchodních činností obsahuje následující studijní zaměření: Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství (Cheb) Marketing, obchod a služby (Cheb) Podnikání v obchodu a službách (Plzeň) ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, ale i funkce v obchodních a marketingových útvarech firem výrobních a služeb znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: marketingová komunikace a výzkum, mezinárodní marketing, nonprofitmarketing, obchod a služby, trénink obchodního jednání, management lázeňství a hotelnictví, cestovní ruch znalost dvou světových hospodářských jazyků uplatnění absolventa v oblasti nákupu a prodeje, logistiky, propagace, výzkumu trhu, v managementu a provozu obchodních firem na trhu spotřebním zbožím ale i v lázeňství, v turistickém ruchu, gastronomii, hotelnictví a službách možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu

12 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA obor Informační management ekonomické a manažerské funkce na střední řídící úrovni ve firmách zaměřených na nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií, jejich provoz a správu, a dále odborníků pracujících v útvarech informatiky znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: lineární algebra, diskrétní matematika, počítače a programování, programovací techniky, finanční a nákladová informatika, základy počítačových sítí, pravděpodobností modely, teorie her v ekonomii, teorerická informatika jeden světový jazyk uplatnění absolventa ve středních ekonomických a manažerských funkcích podniků, ve firmách zaměřených na nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií a jejich aplikací, ve firmách provozujících a spravujících informační systémy a informační technologie či jejich aplikace, v útvarech informatiky výrobních a nevýrobních organizací, tj. v hospodářských organizacích a podnicích, v bankách a pojišťovnách, ve státní správě, ve vlastním soukromém podnikání. možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu

13 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA obor Systémy projektového řízení ekonomické a manažerské funkce na střední řídící úrovni v ziskových i neziskových organizacích znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: podnikové informační systémy, výrobní a logistické systémy, počítače v ekonomické praxi, systémové přístupy v managementu, projektový management, rozpočtování projektů, průmyslové inženýrství, komerční činnosti v projektovém řízení, projektový, znalostní a personální management jeden světový jazyk uplatnění absolventa ve středních ekonomických a manažerských funkcích podniků, a to zejména jako manažeři plánovacích útvarů podniku, jako členové projektových týmů pro řízení podnikatelských projektů, jako vedoucí projektu v již definovaných projektech menšího rozsahu, jako vedoucí subprojektů v rámci definovaných projektů, jako pracovníci controllingu u již definovaných projektů, jako manažeři obchodních případů, případně jejich realizačních týmů, jako manažeři rozvojových projektů neziskových organizací a organizací veřejného sektoru, ve vlastním soukromém podnikání možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu příbuzného zaměření

14

15 Organizační struktura FEK ZČU Katedry a další odborná pracoviště FEK ZČU: Katedra ekonomie a financí (KEF) Katedra ekonomiky podniku a účetnictví (KEU) Katedra managementu, inovací a projektů (KIP) Katedra jazyků (KJA) Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO) Katedra statistiky a operačního výzkumu (KSO) Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV) Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) Středisko evropských ekonomických studií (SEES) Středisko japonských ekonomických studií (JES) Středisko controllingu a auditu (SCA)

16 Ze života fakulty – věda a výzkum Výzkumná a vědecká činnost na FEK ZČU: Vědeckovýzkumné aktivity jsou zaměřené zejména na: Regionální ekonomickou problematiku Inovační aktivity a výzkum technologických inovací Výzkum v oblasti vzdělávání Vědecká činnost je spojena s grantovou podporou např. GAČR, MŠMT, projektů EU, ale i s podporou krajů a na regionální úrovni. Součástí FEK ZČU jsou tato fakultní střediska: Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Středisko evropských ekonomických studií Středisko Japonských ekonomických studií Středisko controllingu a auditu Prezentace projektů FEK ZČU Prezentace projektu na radnici

17 Ze života fakulty – studenti SamuelsonováníPles fakulty AIESECKýbl krve

18 FEK ZČU a ubytování studentů Bydlení studentů na koleji v Chebské části FEK ZČU V daném případě se jedná o panelový dům, situovaný na místě v blízkosti sportovní haly, vzdálený cca 10 min. chůze od fakulty, stejně tak od centra města, asi 5 min. od nádraží. Prostory u sportovní haly umožňují parkování vozidel, v těsné blízkosti je možnost nákupů a dalších potřebných služeb. Objekt má nová plastová okna a žaluzie. Kapacita a vybavení Ubytování je v kapacitě 200 studentů a 4 bezbariérové pokoje v přízemí (včetně řešení hlavního vstupu halou umožňujícího čekání na odbavení). Pokoje jsou kompletně vybaveny bílým nábytkem s vlastním soc.zařízením a sprchou. Internetová přípojka v každém pokoji. Standardně vybavená kuchyňka i s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. K dispozici jsou dvě pračky, sušička a možnost výpůjček žehliček a vysavačů. Rekreační zázemí tvoří klub pro studenty s barem a rychlým občerstvením, ping-pong a úschovna kol. Možnost individuálního využití blízké sportovní haly (100 m), krytého zimního stadionu (300 m) a plaveckého bazénu (400 m). Cena za jednolůžkový pokoj je v současnosti 2.370,- Kč a dvoulůžkový 2.265,- Kč. O vše se stará zkušený a příjemný personál. Více informací o ubytování v Plzeňské části FEK a obecně na ZČU najdete na této int. adrese: http://www.skm.zcu.cz

19 FEK ZČU a vyspělé technické zázemí Charakteristika počítačové sítě FEK ZČU Klasická kabelová síť je zavedena do každé učebny i kanceláře. Bezdrátová síť Wi-Fi pokrývá celou budovu i blízké okolí. Budova fakulty je propojena s kolejí studentů bezdrátovým spojem 54 Mbps a dále se sousedním gymnáziem optickým kabelem. Kolej je vybavena přípojkami na Internet na každém pokoji. Fakulta je napojena do akademické sítě CESNET optikou rychlostí 100 Mbps Aplikační servery V chebské části fakulty je umístěn server webových stránek www.fek.zcu.cz. Server pro správu e-learningového systému LMS Unifor nabízí virtuální studium přes Internet.

20 FEK ZČU a vyspělé technické zázemí Prezentační učebna slouží zejména k prezentacím projektů a k výuce jazyků Stupňovitá posluchárna je stejně jako prezentační učebna vybavena počítačem, vizualizérem, přehrávačem VHS a DVD a ozvučením. Ještě další dvě učebny jsou vybaveny dataprojektory V hlavní aule se promítá na plátno s úhlopříčkou 9 metrů.

21 FEK ZČU a vyspělé technické zázemí Mobilní počítačovou učebnu lze „rozbalit“ ve kterékoliv běžné učebně bez použití jakýchkoliv kabelů. K dispozici je také mobilní notebooková učebna s dvaceti počítači, využívající bezdrátovou síť.

22 Stáže studentů FEK ZČU Fakulta nabízí studentům každý rok řadu jedno či dvousemestrálních studijních pobytů v rámci projektu ERASMUS. Pro rok 2007/2008 je smluvně připraveno 60 stáží do následujících zemí: Dánsko – –Business Academy Lyngby Uddannelsescenter Finsko – –Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Francie – –Groupe Supérieure de Commerce d´Amiens Picardie – –L´Université de Limoges (IUT) – –Institut d´Etudes Politiques de Toulouse – –L´Université Montpellier I Itálie – –Università degli Studi di Verona Lichtenštejnsko – –Hochschule Liechtenstein Nizozemí – –Arnhem Business School

23 Stáže studentů FEK ZČU Německo – –Fachhochschule Amberg - Weiden – –Universität Bayreuth – –Fachhochschule Hof – –Technische Universität Chemnitz – –Technische Universität Kaiserslautern – –Fachhochschule Kaiserslautern – –Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg – –Hochschule Harz Wernigerode – –Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Polsko – –Wyzsza Skola Bankowa v Poznaniu Portugasko – –Instituto Superior Dom Afonso III (INUAF) Slovensko – –Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (jen pro doktorské studium), Španělsko – –Universidad de Vigo – –Universidad de Sevilla Velká Británie – –University of Birmingham – –University of Huddersfield

24 Stáže studentů FEK ZČU Další tzv. pracovní stáže jsou možné v projektu Leonardo da Vinci a studenti fakulty je začínají stále více využívat. (podpora ZČU) Nejlepší studenti mají možnost každoročně se zúčastnit desetidenního studijního pobytu na Marquette University v USA. Kromě toho je možné využít na základě své aktivity stáží a studijních grantů, které jsou poskytovány MŠMT či agenturami jako např. DAAD nebo vládami a organizacemi zemí EU.

25 Centrum celoživotního vzdělávání Zajišťuje výuku distančního mimořádného studia a podporu studujících v kombinované formě studia na FEK ZČU, a to v Chebu i v Plzni. Univerzita třetího věku v Chebu. Speciální kurzy: pro management škol, jazykové kurzy, matematické kurzy. (Administrativní, informační servis, vydávání speciálních studijních materiálů, e-learning aj.)

26 Fakultní sdružení a Klub absolventů FEK ZČU Fakultní sdružení a Klub absolventů FEK ZČU Vytváří potřebné kontakty FEK ZČU k organizacím a obyvatelům regionu, města Chebu a jeho okolí. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy u nichž vyhledává přímou a koncepční podporu pro rozvoj FEK ZČU. Získává finanční prostředky od organizací i od jednotlivců na podporu činností prospěšných pro rozvoj FEK ZČU. Pomáhá FEK ZČU při jejím začleňování do systému vysokých škol v České republice a při stanovování dalších směrů jejího zaměření. Pomáhá FEK ZČU při rozvoji spolupráce v rámci Euroregionu Egrensis a při získávání a realizaci projektů Evropské unie, které jsou zaměřeny na rozvoj FEK ZČU a regionu. Podporuje stáže studentů a učitelů FEK ZČU. Spolupůsobí při vytváření dobré spolupráce FEK ZČU s firmami a dalšími organizacemi k zajištění praxe studentů a dalších společných zájmů. Vytváří organizační, administrativní a ekonomické zajištění pro fungování Klubu absolventů při FEK ZČU.

27 Přijímací řízení na FEK ZČU Termín podání přihlášek: pro Bc. studium a navazující Mgr. studium: 31. 3. 2009 (2. termín 24. 7. 2009) Přijímací zkoušky: Bc. studium a navazující Mgr. studium: 17. - 23. 6. 2009 (2. termín a náhradní termín 19. 8. 2009) Přihlášky ke studiu: - elektronicky (http://eprihlaska.zcu.cz) Ostatní informace na www.fek.zcu.cz

28 Přijímací řízení na FEK ZČU

29

30

31

32

33

34 Dny otevřených dveří FEK ZČU Dny otevřených dveří FEK ZČU : Plzeň – 23. 1. 2009 v 9:00 a v 11:00 v budově FEL ZČU (Univerzitní 22) v posluchárně EP 130 Cheb – 30. 1. 2009 v 11:00 a v 14:00 v budově FEK ZČU (Hradební 22) v posluchárně SP

35 Děkujeme za pozornost Info: http://www.fek.zcu.cz


Stáhnout ppt "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická."

Podobné prezentace


Reklamy Google