Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická."— Transkript prezentace:

1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická

2 Budova fakulty v PlzniBudova fakulty v Chebu

3 Historie FEK ZČU 1990 – založení FEK a zahájení výuky 1991 – založení ZČU 1996/1997 – akreditace magisterského studia 2003 – rozšířená akreditace dle Boloňské deklarace 2004/2005 – zahájení studia v rozšířené akreditaci 2005 – zahájení studia v doktorském programu Promoce Fakultní sdružení

4 Poslání FEK ZČU POSLÁNÍ FEK ZČU Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni a její pracoviště jsou umístěna v Plzeňském i Karlovarském kraji. FEK ZČU poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření. Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy FEK ZČU. Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku. Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU. Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty. Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí. Děkan fakulty. doc. Ing. Milan HRDÝ, Ph.D.

5 Statistiky počtů studentů FEK ZČU Počet studentů (stav 2009): Uchazeči o studium na FEK ZČU v roce 2009: Typ studiaPočet přihlášek PřijatiZapsáni Bakalářské 3131 1 44 1886 Magisterské 465 293283 Celkem 359617341169 V roce 2009 absolvovalo na fakultě 350 bakalářů a 166 inženýrů. Typ studiaPočet studentů Bakalářské 1943 Magisterské 483 Celkem 2426 První absolventi programu ACCA

6 FEK ZČU nabízí Fakulta svým studentům nabízí: zahraniční studijní stáže v rámci programu Erasmus zahraniční odborné praxe v rámci programu Leonardo da Vinci studium ve spolupráci s Institutem svazu účetních (Systém certifikace účetních) a prestižní ACCA studium odborných předmětů na ostatních fakultách ZČU (právnická, filozofická, aplikovaných věd aj.) vynikající zázemí pro studium a volný čas v rámci celé ZČU dostatečné ubytovací kapacity zejména v chebské části fakulty

7 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Bakalářské studium (tříleté studium, Bc.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) Management obchodních činností (forma: prezenční) studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA studijní obor: Informační management (forma: prezenční) Systémy projektového řízení (forma: prezenční) studijní program: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA studijní obor: Veřejná ekonomika (forma: kombinovaná)

8 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Magisterské studium (navazující dvouleté studium, Ing.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná) studijní zaměření: Podniková ekonomika Management podniku Finanční řízení a účetnictví (studium v anglickém jazyce) Finanční inženýrství studijní program: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA studijní obor: Informační management (forma: prezenční)

9 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Doktorské studium (Ph.D.) studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT studijní obor: Podniková ekonomika a management (forma: prezenční a kombinovaná)

10 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT obor Podniková ekonomika a management obsahuje následující studijní zaměření: Ekonomika malých a středních podniků (Plzeň, Cheb) Finance (Plzeň) Finance a účetnictví (pouze kombinovaná forma studia - Plzeň) ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb, jakož i neziskových organizací, řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů. znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: manažerské účetnictví, problematika MSP, regionální ekonomika, bankovní produkty, mezinárodní finance znalost dvou světových hospodářských jazyků uplatnění absolventa v oblasti malých a středních podniků, služeb, bankovnictví, pojišťovnictví, finančních institucí možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu

11 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT obor Management obchodních činností obsahuje následující studijní zaměření: Marketing, obchod a služby cestovního ruchu (Cheb) Podnikání v obchodu a službách (Plzeň) ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, ale i funkce v obchodních a marketingových útvarech firem výrobních a služeb znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: marketingová komunikace a výzkum, mezinárodní marketing, nonprofitmarketing, obchod a služby, trénink obchodního jednání, management lázeňství a hotelnictví, cestovní ruch znalost dvou světových hospodářských jazyků uplatnění absolventa v oblasti nákupu a prodeje, logistiky, propagace, výzkumu trhu, v managementu a provozu obchodních firem na trhu spotřebním zbožím ale i v lázeňství, v turistickém ruchu, gastronomii, hotelnictví a službách možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu

12 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA obor Informační management ekonomické a manažerské funkce na střední řídící úrovni ve firmách zaměřených na nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií, jejich provoz a správu, a dále odborníků pracujících v útvarech informatiky znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: lineární algebra, diskrétní matematika, počítače a programování, programovací techniky, finanční a nákladová informatika, základy počítačových sítí, pravděpodobností modely, teorie her v ekonomii, teorerická informatika jeden světový jazyk uplatnění absolventa ve středních ekonomických a manažerských funkcích podniků, ve firmách zaměřených na nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií a jejich aplikací, ve firmách provozujících a spravujících informační systémy a informační technologie či jejich aplikace, v útvarech informatiky výrobních a nevýrobních organizací, tj. v hospodářských organizacích a podnicích, v bankách a pojišťovnách, ve státní správě, ve vlastním soukromém podnikání. možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu

13 Aktuální studijní programy a obory FEK ZČU Studijní program SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA obor Systémy projektového řízení ekonomické a manažerské funkce na střední řídící úrovni v ziskových i neziskových organizacích znalosti mikro- a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, statistiky, operačního výzkumu, podnikových a veřejných financí, managementu a marketingu, psychologie, práva, informatiky specializace: podnikové informační systémy, výrobní a logistické systémy, počítače v ekonomické praxi, systémové přístupy v managementu, projektový management, rozpočtování projektů, průmyslové inženýrství, komerční činnosti v projektovém řízení, projektový, znalostní a personální management jeden světový jazyk participace Fakulty strojní ZČU na výuce uplatnění absolventa ve středních ekonomických a manažerských funkcích podniků, a to zejména jako manažeři plánovacích útvarů podniku, jako členové projektových týmů pro řízení podnikatelských projektů, jako vedoucí projektu v již definovaných projektech menšího rozsahu, jako vedoucí subprojektů v rámci definovaných projektů, jako pracovníci controllingu u již definovaných projektů, jako manažeři obchodních případů, případně jejich realizačních týmů, jako manažeři rozvojových projektů neziskových organizací a organizací veřejného sektoru, ve vlastním soukromém podnikání možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu příbuzného zaměření

14

15 Organizační struktura FEK ZČU Katedry a další odborná pracoviště FEK ZČU: Katedra ekonomie a financí (KEF) Katedra ekonomiky podniku a účetnictví (KEU) Katedra managementu, inovací a projektů (KIP) Katedra jazyků (KJA) Katedra marketingu, obchodu a služeb (KMO) Katedra statistiky a operačního výzkumu (KSO) Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV) Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR) Středisko evropských ekonomických studií (SEES) Středisko japonských ekonomických studií (JES) Středisko controllingu a auditu (SCA)

16 Ze života fakulty – věda a výzkum Výzkumná a vědecká činnost na FEK ZČU: Vědeckovýzkumné aktivity jsou zaměřené zejména na: Regionální ekonomickou problematiku Inovační aktivity a výzkum technologických inovací Výzkum v oblasti vzdělávání Vědecká činnost je spojena s grantovou podporou např. GAČR, MŠMT, projektů EU, ale i s podporou krajů a na regionální úrovni. Součástí FEK ZČU jsou tato fakultní střediska: Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Středisko evropských ekonomických studií Středisko Japonských ekonomických studií Středisko controllingu a auditu Prezentace projektů FEK ZČU Prezentace projektu na radnici

17 Ze života fakulty – studenti SamuelsonováníPles fakulty AIESECKýbl krve

18 FEK ZČU a ubytování studentů Bydlení studentů na koleji v Chebské části FEK ZČU V daném případě se jedná o panelový dům, situovaný na místě v blízkosti sportovní haly, vzdálený cca 10 min. chůze od fakulty, stejně tak od centra města, asi 5 min. od nádraží. Prostory u sportovní haly umožňují parkování vozidel, v těsné blízkosti je možnost nákupů a dalších potřebných služeb. Objekt má nová plastová okna a žaluzie. Kapacita a vybavení Ubytování je v kapacitě 200 studentů a 4 bezbariérové pokoje v přízemí (včetně řešení hlavního vstupu halou umožňujícího čekání na odbavení). Pokoje jsou kompletně vybaveny bílým nábytkem s vlastním soc.zařízením a sprchou. Internetová přípojka v každém pokoji. Standardně vybavená kuchyňka i s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. K dispozici jsou dvě pračky, sušička a možnost výpůjček žehliček a vysavačů. Rekreační zázemí tvoří klub pro studenty s barem a rychlým občerstvením, ping-pong a úschovna kol. Možnost individuálního využití blízké sportovní haly (100 m), krytého zimního stadionu (300 m) a plaveckého bazénu (400 m). Cena za jednolůžkový pokoj je v současnosti 2.370,- Kč a dvoulůžkový 2.265,- Kč. O vše se stará zkušený a příjemný personál. Více informací o ubytování v Plzeňské části FEK a obecně na ZČU najdete na této int. adrese: http://www.skm.zcu.cz

19 FEK ZČU a vyspělé technické zázemí Charakteristika počítačové sítě FEK ZČU v Chebu Klasická kabelová síť je zavedena do každé učebny i kanceláře. Bezdrátová síť Wi-Fi pokrývá celou budovu i blízké okolí. Budova fakulty je propojena s kolejí studentů bezdrátovým spojem 54 Mbps a dále se sousedním gymnáziem optickým kabelem. Kolej je vybavena přípojkami na Internet na každém pokoji. Fakulta je napojena do akademické sítě CESNET optikou rychlostí 100 Mbps Aplikační servery v Chebu Servery pro správu e-learningových systémů nabízí virtuální studium přes Internet. Server pro simulaci hotelového provozu

20 FEK ZČU a vyspělé technické zázemí Prezentační učebna slouží zejména k prezentacím projektů a k výuce jazyků Stupňovitá posluchárna je stejně jako prezentační učebna vybavena počítačem, vizualizérem, přehrávačem VHS a DVD a ozvučením. Všechny větší učebny jsou vybaveny dataprojektory V hlavní aule se promítá na plátno s úhlopříčkou 9 metrů.

21 FEK ZČU a vyspělé technické zázemí Mobilní počítačovou učebnu lze „rozbalit“ ve kterékoliv běžné učebně bez použití jakýchkoliv kabelů. K dispozici je také mobilní notebooková učebna s dvaceti počítači, využívající bezdrátovou síť.

22 Stáže studentů FEK ZČU Fakulta nabízí studentům každý rok řadu jedno či dvousemestrálních studijních pobytů v rámci projektu ERASMUS. Pro rok 2009/2010 je smluvně připraveno 60 stáží do následujících zemí: Dánsko – –Business Academy Lyngby Uddannelsescenter Finsko – –Central Ostrobothnia University of Applied Sciences Francie – –Groupe Supérieure de Commerce d´Amiens Picardie – –L´Université de Limoges (IUT) – –Institut d´Etudes Politiques de Toulouse – –L´Université Montpellier I Itálie – –Università degli Studi di Verona Lichtenštejnsko – –Hochschule Liechtenstein Nizozemí – –Arnhem Business School

23 Stáže studentů FEK ZČU Německo – –Fachhochschule Amberg - Weiden – –Universität Bayreuth – –Fachhochschule Hof – –Technische Universität Chemnitz – –Technische Universität Kaiserslautern – –Fachhochschule Kaiserslautern – –Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg – –Hochschule Harz Wernigerode – –Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Polsko – –Wyzsza Skola Bankowa v Poznaniu Portugasko – –Instituto Superior Dom Afonso III (INUAF) Slovensko – –Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (jen pro doktorské studium), Španělsko – –Universidad de Vigo – –Universidad de Sevilla Velká Británie – –University of Birmingham – –University of Huddersfield

24 Stáže studentů FEK ZČU Další tzv. pracovní stáže jsou možné v projektu Leonardo da Vinci a studenti fakulty je začínají stále více využívat. (podpora ZČU) Nejlepší studenti mají možnost každoročně se zúčastnit desetidenního studijního pobytu na Marquette University v USA. Kromě toho je možné využít na základě své aktivity stáží a studijních grantů, které jsou poskytovány MŠMT či agenturami jako např. DAAD nebo vládami a organizacemi zemí EU.

25 Centrum celoživotního vzdělávání Zajišťuje výuku distančního mimořádného studia a podporu studujících v kombinované formě studia na FEK ZČU, a to v Chebu i v Plzni. Univerzita třetího věku v Chebu. Speciální kurzy: pro management škol, jazykové kurzy, matematické kurzy. (Administrativní, informační servis, vydávání speciálních studijních materiálů, e-learning aj.)

26 Fakultní sdružení a Klub absolventů FEK ZČU Fakultní sdružení a Klub absolventů FEK ZČU Vytváří potřebné kontakty FEK ZČU k organizacím a obyvatelům regionu, města Chebu a jeho okolí. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy u nichž vyhledává přímou a koncepční podporu pro rozvoj FEK ZČU. Získává finanční prostředky od organizací i od jednotlivců na podporu činností prospěšných pro rozvoj FEK ZČU. Pomáhá FEK ZČU při jejím začleňování do systému vysokých škol v České republice a při stanovování dalších směrů jejího zaměření. Pomáhá FEK ZČU při rozvoji spolupráce v rámci Euroregionu Egrensis a při získávání a realizaci projektů Evropské unie, které jsou zaměřeny na rozvoj FEK ZČU a regionu. Podporuje stáže studentů a učitelů FEK ZČU. Spolupůsobí při vytváření dobré spolupráce FEK ZČU s firmami a dalšími organizacemi k zajištění praxe studentů a dalších společných zájmů. Vytváří organizační, administrativní a ekonomické zajištění pro fungování Klubu absolventů při FEK ZČU.

27 Přijímací řízení na FEK ZČU Termín podání přihlášek: pro Bc. studium a navazující Mgr. studium: 31. 3. 2010 (2. termín 23. 7. 2010) Přijímací zkoušky: Bc. studium a navazující Mgr. studium: 16. - 18. 6. 2010 (2. termín a náhradní termín 18. 8. 2010) Přihlášky ke studiu: - elektronicky (http://eprihlaska.zcu.cz) Ostatní informace na www.fek.zcu.cz

28 Přijímací řízení na FEK ZČU

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Dny otevřených dveří FEK ZČU Dny otevřených dveří FEK ZČU : Plzeň – 22. 1. 2010 v 9:00 a v 11:00 v budově FEL ZČU (Univerzitní 22) v posluchárně EP 130 Cheb – 21. 1. 2010 v 11:00 v budově FEK ZČU (Hradební 22) v posluchárně SP

40 Děkujeme za pozornost Info: http://www.fek.zcu.cz


Stáhnout ppt "Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická."

Podobné prezentace


Reklamy Google