Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Královéhradecký kraj Ing. Jarmila Halouzková 18.10.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Královéhradecký kraj Ing. Jarmila Halouzková 18.10.2012."— Transkript prezentace:

1 Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Královéhradecký kraj Ing. Jarmila Halouzková 18.10.2012

2 OBSAH: Základní údaje o anketě Postavení Královéhradeckého kraje v rámci výzkumu Specifika Královéhradeckého kraje Vyhodnocení ankety Shrnutí

3 Základní údaje o anketě 13 krajů (kromě Prahy) 1345 respondentů 684 mužů a 670 žen 18 – 60 let Široká škála profesních oborů RESPONDENTI PRŮBĚH ŠETŘENÍ Otevřené i uzavřené otázky Otázky kladeny ve 3 okruzích o Spokojenost se současným zaměstnáním o Postoj respondentů ke vzdělávacím kurzům o Postoj zaměstnavatelů k dalšímu vzdělávání

4 Postavení Královéhradeckého kraje v rámci výzkumu Výzkumu v Královéhradeckém kraji se zúčastnilo 54 mužů a 51 žen rozdílného věku a zaměstnání. Další vzdělávání v pracovním životě obyvatel Královéhradeckého kraje hraje nižší roli než u většiny krajů. Silnější polovina obyvatel je toho názoru, že jim další vzdělání pomůže v přijímacím pohovoru, má vliv na výši platu a zaměstnavatel kvalitu vzdělání ocení. Domnívají se, že vyšší kvalifikace by jim zajistila lepší pracovní pozici, nemyslí si však, že na podobné pozice dostatečnou kvalifikaci mají. 44 % mužů a 43 % žen by v případě nabídky uvažovalo o změně současné profese. V tomto směru jsou ochotni se samostatně vzdělávat

5 ODPOVĚDI NA 1. OKRUH OTÁZEK MUŽIŽENY ANONEANONE Jste spokojeni s kvalitou/charakterem práce, kterou vykonáváte?81198020 Domníváte se, že máte dostatečnou kvalifikaci na to, abyste našel lepší pracovní uplatnění? 48523961 Domníváte se, že lepší dosažené vzdělání ve Vašem oboru by Vám pomohlo najít lepší pracovní uplatnění? 69316535 Oceňují podle Vašeho názoru zaměstnavatelé kvalitní/dobré vzdělání? 48525545 Hledí na kvalitu vzdělání při náboru zaměstnanců?54465347 Je kvalita vzdělání cestou k lepšímu platu?59417327 Volil/a byste v případě možnosti jinou profesi? Jakou? Proč?44564357 * v procentech

6 Proč by někteří obyvatelé Královéhradeckého kraje volili jinou profesi? Profesi by měnilo 43 % mužů a 44 % žen MUŽI: 21 % kvůli zájmu o danou profesi ŽENY: 30 % kvůli zájmu o danou profesi Nejčastěji žádané profese: AUTOMECHANIK, KOSMETIČKA, KUCHAŘ Příklady změn profesí: KuchařkaKOSMETIČKA Pracovník v dopravěSPORTOVNÍ TRENÉR

7 ODPOVĚDI NA 2. OKRUH OTÁZEK MUŽIŽENY ANONEANONE Jste sám ochoten zvyšovat si profesní kvalifikaci?65357129 Pokud ne: Co Vám brání ve zvyšování kvalifikace? MUŽINedostatek času (21 %) Lenost (21 %) ŽENYNedostatek času (40 %) Nedostatek finančních prostředků * v procentech

8 Co Vy a zvyšování kvalifikace? V průměru jsou muži i ženy ochotni měsíčně investovat okolo 1 000 Kč. Jaký kurz byste si vybrali? MUŽIŽENY Jazyky (22 %)Jazyky (27 %) IT (15 %)Práce s PC (10 %) Žádný (9 %)Autoškola (8 %) Odpovědi na otázku zda a kolik jsou obyvatelé ochotni investovat času do dalšího vzdělávání byly velmi individuální - od žádného investovaného času až po 8 hodin týdně či „dle potřeby“.

9 ODPOVĚDI NA 3. OKRUH OTÁZEK MUŽIŽENY ANONEANONE Investuje Váš zaměstnavatel dostatečně do vzdělávání vlastních zaměstnanců? 56446733 Změnila se nějak ochota zaměstnavatelů investovat do vzdělávání zaměstnanců v posledních letech v souvislosti s krizí? Jak? 19811090 Sleduje váš zaměstnavatel návratnost prostředků, které investuje do vzdělávání? 54463961 * v procentech, chybějící údaje do 100 % jsou OSVČ respondenti

10 Investuje Váš zaměstnavatel do Vašeho vzdělání? Kolikrát jste za poslední rok prošel /prošla vzdělávacím programem? MUŽIŽENY Jedenkrát15 %12 % Dvakrát13 %16 % Více než třikrát 19 %10 % Kolik Váš zaměstnavatel investoval za poslední rok do Vašeho vzdělání? Nejčastější odpovědi Neinvestoval nic (45 %) Nevím, kolik investoval (22 %) Konkrétní částky V řádech desetitisíců korun

11 SHRNUTÍ: Vnímání kurzů dalšího vzdělávání obyvateli Královéhradeckého kraje je velmi neutrální až záporné. Obyvatelé jsou veskrze spokojeni se současným zaměstnáním a nedůvěřiví k pohledu zaměstnavatele na hodnocení jejich kvalifikace. Samostatně se věnovat dalšímu vzdělávání by bylo ochotno pouhých 60 % obyvatel, především kvůli nedostatku času, finančních prostředků a vlastní lenosti. Aktivity zaměstnavatelů v oblasti dalšího vzdělávání obyvatelé hodnotí spíše negativně. Podle většiny respondentů je význam dalšího vzdělávání zaměstnavateli nedoceněn. Nejoblíbenějším kurzem by se staly kurzy jazykové, následované kurzy IT a kurzy řízení automobilu.

12 DĚKUJI ZA POZORNOST jarmila.halouzkova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Názor veřejnosti na téma DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ (vyhodnocení dotazníkového šetření) Královéhradecký kraj Ing. Jarmila Halouzková 18.10.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google