Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Platební bilance N MF A Cvičení č. 1 ZS 2013. Témata seminárních prací N_MF_A 1. Vývoj běžného účtu platební bilance ČR od r. 2004, hlavní trendy a disproporce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Platební bilance N MF A Cvičení č. 1 ZS 2013. Témata seminárních prací N_MF_A 1. Vývoj běžného účtu platební bilance ČR od r. 2004, hlavní trendy a disproporce."— Transkript prezentace:

1 Platební bilance N MF A Cvičení č. 1 ZS 2013

2 Témata seminárních prací N_MF_A 1. Vývoj běžného účtu platební bilance ČR od r. 2004, hlavní trendy a disproporce 2. Vývoj finančního účtu platební bilance ČR od r. 2004, hlavní trendy a disproporce Kalmusová, Langmajerová 9.10. 3. Teorie devizového kurzu, tokové modely, stavový přístup a Dornbuschův dynamický přístup 4. Vývoj devizového kurzu české koruny k hlavním rezervním měnám od r. 2004. 23.10. 5. Obchodování na mezinárodním měnovém trhu FOREX Tobolka, Špicar 6. Swapové měnové operace, typy a příklady Bilyk, Krotova 7. Měnové futures a opce, typy a příklady6.11 8. Vývoj přímých investic v ČR před a po r. 2004, tendence a problémy Černý, Stančík 9. Hlavní metody hodnocení devizového rizika, metoda alternativních scénářů a Value at risk Kára, Novák, Šour20.11. 10. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, Štella, Florian, Hološková 11.Zlatý měnový standard, vývoj, přednosti a problémy, Koudelka, Jonáš, Kubínová 4.12. 12. Reforma MMF, Monczková, Hadyová, Rottová 13. Evropská hospodářská a měnová integrace, historie a současnost, Slavíček, Holeček 14. Eurozóna, historie a současnost Bezuglova, Kistanova, Nikiforov 15. Měnová politika ECB v současné etapě měnové krize 18.12.

3 Platební bilance 1. a.Systematický, statistický přehled devizových inkas a úhrad b.Systematický účetní výkaz veškerých ekonomických transakcí, /devizových inkas a úhrad/ c.Devizová bilance devizových inkas a úhrad, které byly uskutečněny za určité zvolené období 3

4 Platební bilance 1. a.Systematický, statistický přehled devizových inkas a úhrad b.Systematický účetní výkaz veškerých ekonomických transakcí, /devizových inkas a úhrad/ c.Devizová bilance devizových inkas a úhrad, které byly uskutečněny za určité zvolené období 4

5 Platební bilance 2. Zachycuje ekonomické transakce /devizových inkas a úhrad/, které byly uskutečněny mezi a.Občany a právnickými osobami a zahraničními subjekty (devizovými rezidenty) b.Devizovými tuzemci (rezidenty) a devizovými cizinci (nerezidenty) c.Devizovými tuzemci a cizozemci 5

6 Platební bilance 3. a.Ovlivňuje klíčové makroekonomické veličiny b.Umožňuje regulovat zahraniční obchod a obchodní platby c.Indikátor vývoje devizového kursu a uplatňování regulačních opatření d.Umožňuje podporu exportu zboží a kapitálu 6

7 Platební bilance 3. a.Ovlivňuje klíčové makroekonomické veličiny b.Umožňuje regulovat zahraniční obchod a obchodní platby c.Indikátor vývoje devizového kursu a uplatňování regulačních opatření d.Umožňuje podporu exportu zboží a kapitálu 7

8 Kreditní položky platební bilance 4. a.Úvěry zahraničním subjektům b.Platby zahraničním subjektům na domácím trhu v cizí měně c.Devizová inkasa od devizových tuzemců d.Obdržené devizové platby od devizových cizozemců. 8

9 Kreditní položky platební bilance 4. a.Úvěry zahraničním subjektům b.Platby zahraničním subjektům na domácím trhu v cizí měně c.Devizová inkasa od devizových tuzemců d.Obdržené devizové platby od devizových cizozemců. 9

10 Debetní položky platební bilance 5. a.Devizové úhrady občanů a firem do zahraničí b.Provedené devizové platby devizovými tuzemci ve prospěch devizových cizozemců. c.Všechny peněžní transfery do zahraničí 10

11 Debetní položky platební bilance 5. a.Devizové úhrady občanů a firem do zahraničí b.Provedené devizové platby devizovými tuzemci ve prospěch devizových cizozemců. c.Všechny peněžní transfery do zahraničí 11

12 Devizoví tuzemci a cizozemci 6. Za devizové tuzemce jsou s určitými výjimkami považovány : a.Občané a firmy s povolením podnikat na území státu b.Právnické osoby, které mají v ČR své sídlo, a občané c.Právnické osoby, které mají v ČR své sídlo, a fyzické osoby, které mají v ČR své bydliště a nebo se zde alespoň po dobu jednoho roku zdržují 12

13 Devizoví tuzemci a cizozemci 6. Za devizové tuzemce jsou s určitými výjimkami považovány : a.Občané a firmy s povolením podnikat na území státu b.Právnické osoby, které mají v ČR své sídlo, a občané c.Právnické osoby, které mají v ČR své sídlo, a fyzické osoby, které mají v ČR své bydliště a nebo se zde alespoň po dobu jednoho roku zdržují 13

14 Běžný účet platební bilance obsahuje 7. a.Obchodní bilance b.Bilance služeb a cestovního ruchu c.Bilance výnosů d.Bilance neobchodních plateb 14

15 Běžný účet platební bilance obsahuje 7. a.Obchodní bilance b.Bilance služeb a cestovního ruchu c.Bilance výnosů d.Bilance neobchodních plateb 15

16 Obchodní bilance - položky 8. a.Export a Import zboží b.Suroviny, průmyslové spotřební zboží, zemědělské produkty, výrobní prostředky na straně exportu, i na straně importu. c.Obchodní platby debetní a kreditní za realizované dodávky v zahraničním obchodě 16

17 Obchodní bilance - položky 8. a.Export a Import zboží b.Suroviny, průmyslové spotřební zboží, zemědělské produkty, výrobní prostředky na straně exportu, i na straně importu. c.Obchodní platby debetní a kreditní za realizované dodávky v zahraničním obchodě 17

18 Bilance služeb - položky 9. a.Bilance neobchodních plateb se zahraničím b.Příjmy a výdaje za služby c.Doprava, pojištění, licence a patenty, cestovní ruch, vědeckotechnické informace, licence, patenty. 18

19 Bilance služeb - položky 9. a.Bilance neobchodních plateb se zahraničím b.Příjmy a výdaje za služby c.Doprava, pojištění, licence a patenty, cestovní ruch, vědeckotechnické informace, licence, patenty. 19

20 Běžný účet platební bilance Výkonová bilance 10. a.Bilance služeb a výkonů zahraničního obchodu b.Příjmy a výdaje za služby a obchodní bilance c.Bilance výkonů dosažených s využitím devizových plateb 20

21 Běžný účet platební bilance Výkonová bilance 10. a.Bilance služeb a výkonů zahraničního obchodu b.Příjmy a výdaje za služby a obchodní bilance c.Bilance výkonů dosažených s využitím devizových plateb 21

22 Běžný účet platební bilance Bilance výnosů 11. Obsahuje: a. Příjmy (zisky, úroky, dividendy renty) z investovaného kapitálu v zahraničí, spojené se zahraničními investicemi v domácí ekonomice, reinvestované zisky, úroky placené do zahraničí b.Platby, které jsou odrazem předchozího pohybu dlouhodobého a krátkodobého kapitálu. c.Příjmy a Výdaje investorů v do zahraničí, účtované v devizách 22

23 Běžný účet platební bilance Bilance výnosů 11. Obsahuje: a. Příjmy (zisky, úroky, dividendy renty) z investovaného kapitálu v zahraničí, spojené se zahraničními investicemi v domácí ekonomice, reinvestované zisky, úroky placené do zahraničí b.Platby, které jsou odrazem předchozího pohybu dlouhodobého a krátkodobého kapitálu. c.Příjmy a Výdaje investorů v zahraničí, účtované v devizách 23

24 Bilance transferů 12. a.Nemá vliv na vznik zahraničních pohledávek nebo zahraničních závazků státu. b.Člení se na firemní a soukromé transfery c.Obsahuje převody věcné a finanční. d.Obsahuje starobní důchody vyplácené i z důchodového spoření zahraničí 24

25 Bilance transferů 12. a.Nemá vliv na vznik zahraničních pohledávek nebo zahraničních závazků státu. b.Člení se na firemní a soukromé transfery c.Obsahuje převody věcné a finanční. d.Obsahuje starobní důchody vyplácené i z důchodového spoření v zahraničí 25

26 B. Kapitálový účet platební bilance 13. a.Zobrazuje kapitálové transfery a platby b.Obsahuje čerpání zdrojů z EU c.Obsahuje převody majetku obyvatelstva d.Obsahuje převody patentů a nehmotných práv 26

27 B. Kapitálový účet platební bilance 13. a.Zobrazuje kapitálové transfery a platby b.Obsahuje čerpání zdrojů z EU c.Obsahuje převody majetku obyvatelstva d.Obsahuje převody patentů a nehmotných práv 27

28 C. Finanční účet platební bilance 14. Zachycuje : a.Finanční toky mezi rezidenty a nerezidenty b.Export /kredit/ a import/debet/ dlouhodobého kapitálu c.Finanční transakce uskutečněné v zahraniční měně 28

29 C. Finanční účet platební bilance 14. Zachycuje : a.Finanční toky mezi rezidenty a nerezidenty b.Export /kredit/ a import/debet/ dlouhodobého kapitálu c.Finanční transakce uskutečněné v zahraniční měně 29

30 C. Finanční účet platební bilance 15. Obsahuje položky a.Přímé investice, Portfoliové investice, Finanční investice, Ostatní kapitál b.Přímé investice, Finanční investice, Ostatní kapitál, Úvěry c.Přímé investice, Portfoliové investice, Finanční deriváty, Ostatní kapitál d.Přímé investice, Portfoliové investice, Finanční deriváty, Úvěry 30

31 C. Finanční účet platební bilance 15. Obsahuje položky a.Přímé investice, Portfoliové investice, Finanční investice, Ostatní kapitál b.Přímé investice, Finanční investice, Ostatní kapitál, Úvěry c.Přímé investice, Portfoliové investice, Finanční deriváty, Ostatní kapitál d.Přímé investice, Portfoliové investice, Finanční deriváty, Úvěry 31

32 Vyrovnávací položky platební bilance 16. a.Chyby a omyly b.Metodické rozdíly c.Clearingové zůstatky d.Změna devizových rezerv 32

33 Vyrovnávací položky platební bilance 16. a.Chyby a omyly b.Metodické rozdíly c.Clearingové zůstatky d.Změna devizových rezerv 33

34 Změna devizových rezerv 17. a.Změny v devizových rezervách měnových institucí b.Změny v devizových rezervách v ekonomice c.Změny v devizových rezervách peněžní zásoby 34

35 Změna devizových rezerv 17. a.Změny v devizových rezervách měnových institucí b.Změny v devizových rezervách v ekonomice c.Změny v devizových rezervách peněžní zásoby 35

36 Změna devizových rezerv 18. a. Ovlivňuje bilanci devizových rezerv státu b.Provádí se v rámci platební bilance, protože ta musí být vyrovnaná c.Nemá vliv na devizové rezervy v ekonomice d.Nepatří do položek platební bilance e.Je součástí regulace peněžní zásoby 36

37 Změna devizových rezerv 18. a. Ovlivňuje bilanci devizových rezerv státu b.Provádí se v rámci platební bilance, protože ta musí být vyrovnaná c.Nemá vliv na devizové rezervy v ekonomice d.Nepatří do položek platební bilance e.Je součástí regulace peněžní zásoby 37

38 Apreciace a depreciace měny 19. Vysvětlete s pomocí schématu tržní rovnováhy mechanismus apreciace a depreciace domácí měny vůči vybrané měně - devize/koši/ a uveďte nejčastější příčiny vzhledem k vývoji dílčích sald platební bilance. 38

39 Inflační diferenciál 20. Odpovězte na otázku, zda domácí měna apreciuje, když se hodnota domácí inflace zvyšuje a tím roste i Inflační diferenciál Ippp? 39


Stáhnout ppt "Platební bilance N MF A Cvičení č. 1 ZS 2013. Témata seminárních prací N_MF_A 1. Vývoj běžného účtu platební bilance ČR od r. 2004, hlavní trendy a disproporce."

Podobné prezentace


Reklamy Google