Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“

2 Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách

3 Předmět účetnictví Zachycení informací o: Aktivech Pasivech Nákladech
Výnosech Hospodářském výsledku

4 Důvody vedení účetnictví
Průkazní materiál Podpora paměti podnikatele Informace pro společníky, stát, zaměstnance, banky, …

5 Právní normy Základní právní předpisy Zvláštní předpisy
Zákon o účetnictví Vyhláška MF Opatření MF Účetní standardy Zvláštní předpisy Obchodní zákoník Zákon o dani z příjmu Zákon o dani z přidané hodnoty Zákoník práce Zákon o dani silniční

6 Vnitropodnikové směrnice
Zákon ukládá každé účetní jednotce povinnost vytvořit pro vedení svého účetnictví nebo daňové evidence vnitropodnikové směrnice Specifikace Účtování zásob Způsob odepisování Oceňování Účtový rozvrh Dokladové řady Oběh dokladů Podpisové vzory Inventarizace Použití kurzů Atd.

7 Účetní zásady Úplnost – jsou zaúčtovány všechny hospodářské operace, všechny doklady Věrnost - pokud evidence a skutečnost v účetnictví spolu souhlasí Správnost – když je vedeno v souladu s právními předpisy Průkaznost – všechny účetní informace jsou podloženy účetním dokladem  Účetní období Kalendářní rok – Hospodářský rok – trvá 12 měsíců, např.: – Bilanční kontinuita – konečný stav předcházejícího roku je stejný jako počáteční stav následujícího roku Zodpovědnost za vedení účetnictví – účetní jednotka si za své účetnictví zodpovídá sama Věcná a časová souvislost – náklady a výnosy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí

8 Doklady Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci

9 Dělení dokladů dle druhu dle místa vzniku
faktura vystavená – FAV (doklad potvrzující prodej, já jsem dodavatel) faktura přijatá – FAP (doklad o nákupu, já jsem odběratel) příjmový pokladní doklad – PPD (peníze do pokladny) výdajový pokladní doklad – VPD (peníze z pokladny) bankovní výpis – BV (zachycuje změny peněz na bankovním účtu) úvěrový výpis – ÚV (zachycuje změny peněz na úvěrovém účtu) vnitřní účetní doklad – VÚD (obecné doklady pro vnitropodnikové operace - účtování mezd, odpisů) příjemka – P (příjem zásob na sklad) výdejka – V (výdej zásob ze skladu) převodka – ( převod zásob z jednoho skladu na druhý) dle místa vzniku vnější (externí) – podnik x okolí vnitřní (interní) – účetní operace uvnitř podniku dle počtu zachycených operací Jednotlivé: 1 operace = 1 doklad Sběrné: více stejných operací = 1 doklad (maximálně 1 měsíc)

10 Náležitosti dokladu Označení dokladu Číslování dokladu
zkratka dokladu číslo dokladu Zúčastněné osoby (dodavatel, odběratel, firma, přijal od, vydal komu.) Datum datum vystavení datum splatnosti (FAV, FAP) datum uskutečnění zdanitelného plnění Obsah účetního dokladu Informace o – množství, ceně za MJ, ceně celkem (s a bez DPH) Podpis zodpovědné osoby Účtování dokladu

11 Oběh dokladů PŘIJETÍ DOKLADU/VYSTAVENÍ DOKLADU
KONTROLA DOKLADU – věcná a formální PŘÍPRAVA K ZAÚČTOVÁNÍ ZAÚČTOVÁNÍ ARCHIVACE SKARTACE

12 Vystavení dokladu –na základě informací od zodpovědné osoby (max. do 14. dnů), zapsat trvalým charakterem Přijetí dokladu – zapsáno do knihy došlé pošty a předání zodpovědné osobě ke kontrole

13 Kontrola dokladu a) formální – kontrolujeme, zda doklad má všechny náležitosti (provádí účetní) b) věcná – kontrolujeme, zda údaje na FA jsou správně a ve správné výši (provádí např. nákupčí, prodejce)

14 Zaúčtování účetního dokladu
Příprava dokladu k zúčtování – roztřídění dokladů dle druhů, očíslování, zaevidování Zaúčtování účetního dokladu DE: zápis do peněžního deníku Ú: zápis do deníku, hlavních knih

15 Archivace - úschova do šanonu, úschova do archivních krabic
Archivační doba 10 let - účetní uzávěrka (rozvaha) 20 let - důchodové listy 5 let - účetní doklady Skartace- likvidace dokumentů po uplynutí archivační doby 

16 Účetní knihy Daňová evidence Účetnictví
peněžní deník / deník daňové evidence Účetnictví Deník hlavní knihy knihy operativní evidence pokladní kniha skladová karta zásob inventární karta Dl.M kniha cenin kniha jízd kniha faktur P/V

17 č.ř. datum doklad text Kč MD D
DENÍK kniha, do které zaznamenáváme všechny účetní operace zápisy jsou prováděny chronologicky (= časově za sebou) č.ř. datum doklad text Kč MD D HLAVNÍ KNIHA – soubor syntetických účtů, které účetní jednotka používá, zápisy jsou řazeny věcně (účtuji jen ty, které se týkají dané hlavní knihy) Účet: Č.ř datum doklad text protiúčet MD/D č. ř. deníku

18 Účetní zápisy Forma zápisů Zásady Ručně Na PC srozumitelnost čitelnost
trvanlivost čistota nepřepisujeme

19 Dělení účetních zápisů
Dle hlediska zápisu časové – deník věcné – hlavní knihy – nejčastější forma: ,,T“ Dle složitosti zápisu jednoduché – na 2 účty 111/321 složené – více jak 2 účty 343/321

20 Opravy účetních záznamů
Existují 2 způsoby opravování neúčetní způsob Škrtnout špatný záznam Nadepsat nový záznam Doplnit opravila dne…. a podepsat účetní způsob – zapisuje se nový účetní zápis, kterým opravíme nebo zrušíme zápis původní Doplňkový zápis Částečné storno Úplné storno

21 doplňkový zápis KDY: správně zaúčtováno, nižší Kč
doklad: PPD – vklad podnikatele ,- účtováno: / ,- OPRAVA: VÚD – oprava účetnictví PPD 211/ ,-

22 částečné storno KDY: správně zaúčtováno, vyšší Kč
doklad: PPD – vklad podnikatele ,- účtováno: / ,- OPRAVA: VÚD – oprava PPD 211/ ,- Částečné storno – červený zápis

23 úplné storno KDY: chybné účtování
doklad: PPD – vklad podnikatele ,- účtováno: / ,- OPRAVA: VÚD – úplné storno PPD 221/ ,- PPD – vklad podnikatele 211/ ,- Úplné storno – červený zápis + nový, správný zápis


Stáhnout ppt "Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“"

Podobné prezentace


Reklamy Google