Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“. Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“. Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“

2 Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách

3 Předmět účetnictví Zachycení informací o: – Aktivech – Pasivech – Nákladech – Výnosech – Hospodářském výsledku

4 Důvody vedení účetnictví Průkazní materiál Podpora paměti podnikatele Informace pro společníky, stát, zaměstnance, banky, …

5 Právní normy Základní právní předpisy – Zákon o účetnictví – Vyhláška MF – Opatření MF – Účetní standardy Zvláštní předpisy – Obchodní zákoník – Zákon o dani z příjmu – Zákon o dani z přidané hodnoty – Zákoník práce – Zákon o dani silniční

6 Vnitropodnikové směrnice Zákon ukládá každé účetní jednotce povinnost vytvořit pro vedení svého účetnictví nebo daňové evidence vnitropodnikové směrnice Specifikace – Účtování zásob – Způsob odepisování – Oceňování – Účtový rozvrh – Dokladové řady – Oběh dokladů – Podpisové vzory – Inventarizace – Použití kurzů – Atd.

7 Účetní zásady Úplnost – jsou zaúčtovány všechny hospodářské operace, všechny doklady Věrnost - pokud evidence a skutečnost v účetnictví spolu souhlasí Správnost – když je vedeno v souladu s právními předpisy Průkaznost – všechny účetní informace jsou podloženy účetním dokladem Účetní období – Kalendářní rok 1. 1. – 31. 12. – Hospodářský rok – trvá 12 měsíců, např.: 1. 4.2010 – 31. 3. 2011 Bilanční kontinuita – konečný stav předcházejícího roku je stejný jako počáteční stav následujícího roku Zodpovědnost za vedení účetnictví – účetní jednotka si za své účetnictví zodpovídá sama Věcná a časová souvislost – náklady a výnosy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí

8 Doklady Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci

9 Dělení dokladů dle druhu – faktura vystavená – FAV (doklad potvrzující prodej, já jsem dodavatel) – faktura přijatá – FAP (doklad o nákupu, já jsem odběratel) – příjmový pokladní doklad – PPD (peníze do pokladny) – výdajový pokladní doklad – VPD (peníze z pokladny) – bankovní výpis – BV (zachycuje změny peněz na bankovním účtu) – úvěrový výpis – ÚV (zachycuje změny peněz na úvěrovém účtu) – vnitřní účetní doklad – VÚD (obecné doklady pro vnitropodnikové operace - účtování mezd, odpisů) – příjemka – P (příjem zásob na sklad) – výdejka – V (výdej zásob ze skladu) – převodka – ( převod zásob z jednoho skladu na druhý) dle místa vzniku – vnější (externí) – podnik x okolí – vnitřní (interní) – účetní operace uvnitř podniku dle počtu zachycených operací – Jednotlivé: 1 operace = 1 doklad – Sběrné: více stejných operací = 1 doklad (maximálně 1 měsíc)

10 Náležitosti dokladu Označení dokladu Číslování dokladu – zkratka dokladu – číslo dokladu Zúčastněné osoby (dodavatel, odběratel, firma, přijal od, vydal komu.) Datum – datum vystavení – datum splatnosti (FAV, FAP) – datum uskutečnění zdanitelného plnění Obsah účetního dokladu Informace o – množství, ceně za MJ, ceně celkem (s a bez DPH) Podpis zodpovědné osoby Účtování dokladu

11 Oběh dokladů PŘIJETÍ DOKLADU/VYSTAVENÍ DOKLADU KONTROLA DOKLADU – věcná a formální PŘÍPRAVA K ZAÚČTOVÁNÍ ZAÚČTOVÁNÍ ARCHIVACE SKARTACE

12 Vystavení dokladu –na základě informací od zodpovědné osoby (max. do 14. dnů), zapsat trvalým charakterem Přijetí dokladu – zapsáno do knihy došlé pošty a předání zodpovědné osobě ke kontrole

13 Kontrola dokladu a) formální – kontrolujeme, zda doklad má všechny náležitosti (provádí účetní) b) věcná – kontrolujeme, zda údaje na FA jsou správně a ve správné výši (provádí např. nákupčí, prodejce)

14 Příprava dokladu k zúčtování – roztřídění dokladů dle druhů, očíslování, zaevidování Zaúčtování účetního dokladu – DE: zápis do peněžního deníku – Ú: zápis do deníku, hlavních knih

15 Archivace - úschova do šanonu, úschova do archivních krabic – Archivační doba 10 let - účetní uzávěrka (rozvaha) 20 let - důchodové listy 5 let - účetní doklady Skartace- likvidace dokumentů po uplynutí archivační doby

16 Účetní knihy Daňová evidence – peněžní deník / deník daňové evidence Účetnictví – Deník – hlavní knihy – knihy operativní evidence pokladní kniha skladová karta zásob inventární karta Dl.M kniha cenin kniha jízd kniha faktur P/V

17 DENÍK – kniha, do které zaznamenáváme všechny účetní operace – zápisy jsou prováděny chronologicky (= časově za sebou) č.ř. datum doklad text KčMDD HLAVNÍ KNIHA – soubor syntetických účtů, které účetní jednotka používá, zápisy jsou řazeny věcně (účtuji jen ty, které se týkají dané hlavní knihy) Účet: Č.ř. datum doklad textprotiúčetMD/D č. ř. deníku

18 Účetní zápisy Forma zápisů – Ručně – Na PC Zásady – srozumitelnost – čitelnost – trvanlivost – čistota – nepřepisujeme

19 Dělení účetních zápisů Dle hlediska zápisu – časové – deník – věcné – hlavní knihy – nejčastější forma:,,T“ Dle složitosti zápisu – jednoduché – na 2 účty 111/321 – složené – více jak 2 účty 111/321 343/321

20 Opravy účetních záznamů Existují 2 způsoby opravování – neúčetní způsob Škrtnout špatný záznam Nadepsat nový záznam Doplnit opravila dne…. a podepsat – účetní způsob – zapisuje se nový účetní zápis, kterým opravíme nebo zrušíme zápis původní Doplňkový zápis Částečné storno Úplné storno

21 doplňkový zápis KDY: správně zaúčtováno, nižší Kč doklad: PPD – vklad podnikatele1000,- účtováno: 211/491800,- OPRAVA: VÚD – oprava účetnictví PPD211/491200,-

22 částečné storno KDY: správně zaúčtováno, vyšší Kč doklad: PPD – vklad podnikatele1000,- účtováno: 211/4911500,- OPRAVA: VÚD – oprava PPD211/491-500,- Částečné storno – červený zápis

23 úplné storno KDY: chybné účtování doklad: PPD – vklad podnikatele1000,- účtováno: 221/4911000,- OPRAVA: VÚD – úplné storno PPD221/491 -1000,- PPD – vklad podnikatele211/4911000,- Úplné storno – červený zápis + nový, správný zápis


Stáhnout ppt "Právní úprava účetnictví, dokumentace „5“. Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google