Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové plánování. Dva typy pohledů a)Manažerský (Co je reálné) b)Systémově analytický (Co je teoreticky možné) Ad a) Personalistika, teorie organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové plánování. Dva typy pohledů a)Manažerský (Co je reálné) b)Systémově analytický (Co je teoreticky možné) Ad a) Personalistika, teorie organizace."— Transkript prezentace:

1 Projektové plánování

2 Dva typy pohledů a)Manažerský (Co je reálné) b)Systémově analytický (Co je teoreticky možné) Ad a) Personalistika, teorie organizace -Především lidské zdroje (motivace, odpovědnost) -Důraz na realizaci projektu Ad b) Operační výzkum, systémová analýza -Především exaktní realizace (analýza rezerv, optimalizace využití zdrojů, minimalizace nákladů -Důraz na projektovou osnovu Projektové řízení "Plánování organizování a řízení úkolů a jejich zdrojů v rámci uceleného projektu za respektování časových, zdrojových a nákladových omezení" - obvykle s cílem dosažení maximálního ekonomického efektu)

3 Uplatnění postupů projektového řízení ANO Jedinečné projekty s jasně daným počátkem a koncem (stavebnictví, marketing) Typové projekty s jasně daným počátkem a koncem (výrobní linky, sériová výroba) NE Kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování)

4 Projekt a jeho komponenty Definice projektu „Projekt je soubor provázaných činností, které je třeba provést k dosažení stanoveného cíle" Činnost např. : Kopání základů domu, Cesta Praha - Brno, Pracovní směna, ale i Zahájení projektu, Odpočinek Zdroj (Resource) Faktor zabezpečující činnost, v průběhu projektu se využívá nebo spotřebovává, např. : Zedník, Řidič, Vedoucí projektu, ale i Osobní automobil, Kancelář nebo písek, PHM

5 Nástroje projektového řízení Zakladatel - Henry L. Gantt (1861 - 1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů 1901 - první společnost pro řízení projektů od řízení lidí k řízení projektů od řízení lidí k řízení projektů první postupy - Ganttův diagram, časová osa, lineární diagram první postupy - Ganttův diagram, časová osa, lineární diagram Hranově orientované grafy Metoda kritické cesty - CPM (Critical Path Method) Metoda kritické cesty - CPM (Critical Path Method) Technika hodnocení a kontroly programů - PERT (Program Evaluation and Review Technique) Technika hodnocení a kontroly programů - PERT (Program Evaluation and Review Technique) Grafická technika hodnocení a kontroly GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) Grafická technika hodnocení a kontroly GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) Uzlově orientované grafy Metoda měření potenciálů v sítích - MPM (Metra Potential Method) Metoda měření potenciálů v sítích - MPM (Metra Potential Method)

6 Graf = >Dvojice {U,V} U..množina vrcholů U={u 1,u 2,…,u n } V..množina neuspořádaných dvojic prvků {u i,u j } z U.. tj. hrana Graf -konečný x nekonečný -cesta v grafu (posloupnost navazujících hran mezi uzly u i a u j ) -souvislý x nesouvislý (resp. spojitý x nespojitý) -orientovaný x neorientovaný -cyklický x acyklický

7 Síť Síť je graf, který je: spojitý spojitý orientovaný orientovaný acyklický acyklický má jeden počáteční a jeden koncový uzel má jeden počáteční a jeden koncový uzel

8 Časová analýza projektu Metoda CPM Pro hranově orientované grafy, konjunktivě deterministická Výpočet  Celkové doby trvání projektu  Termínů nejdříve možné a nejpozději přípustné doby realizace uzlů  Časových rezerv pro uzly a činnosti  Určení kritické cesty

9 Grafické zobrazení činností Činnost A

10 Příklad Rekonstrukce výrobního provozu

11 Postup řešení metodou CPM Tvorba hranově orientovaného grafu Tvorba hranově orientovaného grafu Výpočet nejdříve možných počátků činností Výpočet nejdříve možných počátků činností Výpočet nejpozději přípustných počátků činností Výpočet nejpozději přípustných počátků činností Určení kritických činností a kritické cesty Určení kritických činností a kritické cesty Výpočet časových rezerv činností a uzlů Výpočet časových rezerv činností a uzlů

12 Výpočet časových rezerv celková rezerva činnosti nezávislá rezerva činnosti zvláštní rezerva činnosti volná rezerva činnosti

13 Řešení

14 Časová a pravděpodobnostní analýza projektu Metoda PERT Pro hranově orientované grafy, konjunktivě stochastická Výpočet  Celkové průměrné doby trvání projektu  Průměrných termínů nejdříve možné a nejpozději přípustné doby realizace uzlů  Průměrných časových rezerv pro uzly a činnosti  Určení pravděpodobné kritické cesty  Pravděpodobnosti, že projekt skončí dříve/později než je stanovený čas  V jakém čase projekt skončí s danou pravděpodobností

15 Příklad Rekonstrukce výrobního provozu

16 Grafické zobrazení uzlů

17 Postup řešení metodou PERT Tvorba hranově orientovaného grafu Tvorba hranově orientovaného grafu Výpočet nejpravděpodobnějších dob trvání činností Výpočet nejpravděpodobnějších dob trvání činností Časová analýza pravděpodobnostního charakteru (viz CPM) Časová analýza pravděpodobnostního charakteru (viz CPM) Pravděpodobnostní analýza projektu Pravděpodobnostní analýza projektu

18 PERT – pravděpodobnostní analýza Pravděpodobnost, že projekt skončí do stanoveného času = P(x), kde Pravděpodobnost, že projekt skončí do stanoveného času = P(x), kde Interval skutečného konce projektu s požadovanou pravděpodobností Interval skutečného konce projektu s požadovanou pravděpodobnostíresp.


Stáhnout ppt "Projektové plánování. Dva typy pohledů a)Manažerský (Co je reálné) b)Systémově analytický (Co je teoreticky možné) Ad a) Personalistika, teorie organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google