Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové plánování."— Transkript prezentace:

1 Projektové plánování

2 Projektové řízení "Plánování organizování a řízení úkolů a jejich zdrojů v rámci uceleného projektu za respektování časových, zdrojových a nákladových omezení" - obvykle s cílem dosažení maximálního ekonomického efektu) Dva typy pohledů Manažerský (Co je reálné) Systémově analytický (Co je teoreticky možné) Ad a) Personalistika, teorie organizace Především lidské zdroje (motivace, odpovědnost) Důraz na realizaci projektu Ad b) Operační výzkum, systémová analýza Především exaktní realizace (analýza rezerv, optimalizace využití zdrojů, minimalizace nákladů Důraz na projektovou osnovu

3 Uplatnění postupů projektového řízení
ANO Jedinečné projekty s jasně daným počátkem a koncem (stavebnictví, marketing) Typové projekty s jasně daným počátkem a koncem (výrobní linky, sériová výroba) NE Kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování)

4 Projekt a jeho komponenty
Definice projektu „Projekt je soubor provázaných činností, které je třeba provést k dosažení stanoveného cíle" Činnost např. : Kopání základů domu, Cesta Praha - Brno, Pracovní směna, ale i Zahájení projektu, Odpočinek Zdroj (Resource) Faktor zabezpečující činnost, v průběhu projektu se využívá nebo spotřebovává, např. : Zedník, Řidič, Vedoucí projektu, ale i Osobní automobil, Kancelář nebo písek, PHM

5 Nástroje projektového řízení
Zakladatel - Henry L. Gantt ( ) • první společnost pro řízení projektů • od řízení lidí k řízení projektů • první postupy - Ganttův diagram, časová osa, lineární diagram Hranově orientované grafy Metoda kritické cesty - CPM (Critical Path Method) Technika hodnocení a kontroly programů - PERT (Program Evaluation and Review Technique) Grafická technika hodnocení a kontroly GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) Uzlově orientované grafy Metoda měření potenciálů v sítích - MPM (Metra Potential Method)

6 Graf = >Dvojice {U,V} U..množina vrcholů U={u1,u2,…,un}
V..množina neuspořádaných dvojic prvků {ui,uj} z U .. tj. hrana Graf -konečný x nekonečný -cesta v grafu (posloupnost navazujících hran mezi uzly ui a uj) -souvislý x nesouvislý (resp. spojitý x nespojitý) -orientovaný x neorientovaný -cyklický x acyklický

7 Síť Síť je graf, který je: spojitý orientovaný acyklický
má jeden počáteční a jeden koncový uzel

8 Časová analýza projektu
Metoda CPM Pro hranově orientované grafy, konjunktivě deterministická Výpočet Celkové doby trvání projektu Termínů nejdříve možné a nejpozději přípustné doby realizace uzlů Časových rezerv pro uzly a činnosti Určení kritické cesty

9 Grafické zobrazení činností
Činnost A

10 Příklad Rekonstrukce výrobního provozu

11 Postup řešení metodou CPM
Tvorba hranově orientovaného grafu Výpočet nejdříve možných počátků činností Výpočet nejpozději přípustných počátků činností Určení kritických činností a kritické cesty Výpočet časových rezerv činností a uzlů

12 Výpočet časových rezerv
nezávislá rezerva činnosti zvláštní rezerva činnosti volná rezerva činnosti celková rezerva činnosti

13 Řešení

14 Časová a pravděpodobnostní analýza projektu
Metoda PERT Pro hranově orientované grafy, konjunktivě stochastická Výpočet Celkové průměrné doby trvání projektu Průměrných termínů nejdříve možné a nejpozději přípustné doby realizace uzlů Průměrných časových rezerv pro uzly a činnosti Určení pravděpodobné kritické cesty Pravděpodobnosti, že projekt skončí dříve/později než je stanovený čas V jakém čase projekt skončí s danou pravděpodobností

15 Příklad Rekonstrukce výrobního provozu

16 Grafické zobrazení uzlů

17 Postup řešení metodou PERT
Tvorba hranově orientovaného grafu Výpočet nejpravděpodobnějších dob trvání činností Časová analýza pravděpodobnostního charakteru (viz CPM) Pravděpodobnostní analýza projektu

18 PERT – pravděpodobnostní analýza
Pravděpodobnost, že projekt skončí do stanoveného času = P(x), kde Interval skutečného konce projektu s požadovanou pravděpodobností resp.


Stáhnout ppt "Projektové plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google