Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průřezová témata. Způsob zpracování Rozšíření prostoru vyučovacího předmětu Prostor pro integraci vyučovacích předmětů Prostor, ve kterém je možné realizovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průřezová témata. Způsob zpracování Rozšíření prostoru vyučovacího předmětu Prostor pro integraci vyučovacích předmětů Prostor, ve kterém je možné realizovat."— Transkript prezentace:

1 Průřezová témata

2 Způsob zpracování Rozšíření prostoru vyučovacího předmětu Prostor pro integraci vyučovacích předmětů Prostor, ve kterém je možné realizovat specifické úkoly průřezových témat Prostor, ve kterém je možné realizovat některé vzdělávací strategie

3 Rozšíření prostoru vyučovacího předmětu Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti

4 Prostor pro prolínání vyučovacích předmětů i integraci vzdělávacích oborů Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá Žák používá termíny "renesance" a "humanismus", má přehled o základních textech a nejdůležitějších osobnostech daného období Žák rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu.

5 Prostor, ve kterém je možné realizovat specifické úkoly průřezových témat Možnost profilace školy orientací na průřezové téma, které se stává vyučovacím předmětem Klíčové kompetence Český jazyk a literatura Environ- mentální výchova........

6 Prostor, ve kterém je možné realizovat některé vzdělávací strategie Očekávaný výstup: „Žák se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.“ Učivo: Úloha občana v demokratické společnosti Cíl Projekt Informace


Stáhnout ppt "Průřezová témata. Způsob zpracování Rozšíření prostoru vyučovacího předmětu Prostor pro integraci vyučovacích předmětů Prostor, ve kterém je možné realizovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google