Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS"— Transkript prezentace:

1 Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS
Bakalářská práce Název tématu: Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich Vlach Ph.D. Michal Pivka G 363 Zpracovatel bakalářské práce:

2 Zadané úkoly: Seznámení se s metodikou tvorby mapy pro orientační běh klasickou cestou Zpracování metodiky tvorby mapy pro orientační běh s použitím GPS Ověření metodiky zmapováním zadané testovací oblasti Porovnání výsledné mapy s existující digitální mapou zadané oblasti pro orientační běh Přenos výsledků měření do OCADu Zhodnocení výhod a nevýhod použití GPS

3 Použitelné datové zdroje:
existující digitální mapa zadané testovací oblasti pro orientační běh (M 1:10000) testovací oblast: prostor lesoparku Myslivna (Ostrava-Poruba)

4 Tvorba mapy pro orientační běh klasickou cestou
Měření vzdáleností: krokováním (krok = 0,75 m) Měření směru: buzolou Záznam měření: pastelkami na papír

5 - terénní tvary prvky ovlivňující volbu postupu běžce - skalní formace
- povrch - základní využití půdy vodopis jednotlivé budovy síť pěšin a cest ostatní komunikační linie a útvary využitelné pro orientaci.

6 Mapování pomocí GPS Mapování bylo prováděno diferenční metodou s kódovým dělením. při měření se používá referenční stanice umístěná na bodě o známých souřadnicích (x,x,z), která poskytuje korekční údaje pro zpřesnění polohy měřeného bodu kódové dělení: každá družice používá pro přenos signálu nosné vlny stejného kmitočtu s rozdílným dálkoměrným kódem

7 Kvalita signálu Měření je ovlivněno kvalitou přijímaného signálu z družic do přístroje GPS Kvalita signálu je určena hodnotou PDOP (zhoršení přesnosti určení polohy), která je ovlivněna: množstvím a rozmístěním viditelných družic hustotou porostu nad měřeným bodem tvarem terénu omezujícím příjem signálu Přístroj GPS zaměřuje polohu bodu při hodnotách PDOP v intervalu 1 – 7 (při měření se tato hodnota pohybovala v intervalu 2 – 7).

8 Vytvoření datového slovníku
Nejprve jsem si rozdělil mapované prvky podle typu na body, linie a polygony. Typ objektu Objekt bod kupka, malá prohlubeň, jáma, jáma s vodou, studna, vývrat, výrazný strom, krmelec, umělý objekt, rozcestí, jiný objekt linie silnice, silnička, vozová cesta, pěší cesta, pěšina, nevýrazná pěšina, hranice porostu polygon plot, budova, parkoviště

9 Výsledná mapa po měření
Měření bylo prováděno v období vegetačního klidu na jaře roku 2003

10 Určení odchylky měření
Zaměření stejných bodů dvěmi metodami: Pomocí GPS Geodetickou metodou (trigonometricky) -přesnost měření na 0,1 m Odchylky měření GPS: Poloha: 0,55m až 3,71m Nadmořská výška: 1m až 4,9m

11 Zhodnocení výhod a nevýhod použití GPS
Rychlá a přesná metoda, vysoké pořizovací náklady na přístroje a software Přesnost měření v otevřeném prostoru je velmi dobrá Podstatně nižší přesnost při měření v lese (průběh linií není plynulý) Výsledná přesnost a rychlost měření je nedosažitelná pochozí metodou s využitím krokování a buzoly

12 Použitá literatura Pravidla orientačního běhu (platná od ). Olympia, Praha 1985 Lenhart, Z. a kolektiv, Základní příručka o tvorbě map pro orientační běh Mapová rada ČSOB, Praha 2000 Rapant, P.: Družicové polohové systémy, Ostrava 2002 Rapant,P.: Úvod do geografických informačních systémů. Geoinfo, ročníkII,č.1/99,Ostrava

13 Použitý software ArcView 3.2 – úprava, zpracování a vizualizace dat ArcMap – rektifikace datového zdroje Pathfinder Office 2.11 – korekce naměřených dat a převod do S-JTSK OCAD verze 6 – používán pro kresbu map pro orientační běh

14 Internetové zdroje

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS"

Podobné prezentace


Reklamy Google