Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK Úvodní konference k projektu 12.10.2011 Sanatoria Klimkovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK Úvodní konference k projektu 12.10.2011 Sanatoria Klimkovice."— Transkript prezentace:

1 Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK Úvodní konference k projektu 12.10.2011 Sanatoria Klimkovice

2 Příležitosti a rizika procesu transformace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Statutárního města Ostrava Registrovány sociální služby:  3 domovy pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 233 osob)  Týdenní stacionář (kapacita 24 osob)  2 denní stacionáře (kapacita 70 osob)  Sociálně terapeutické dílny (kapacita 40 osob)  Podpora samostatného bydlení (kapacita 22 osob)

3 Příležitosti a rizika procesu transformace  Systematicky se začala organizace zabývat procesem transformace v závěru roku 2009  V lednu 2010 se poprvé sešel Transformační tým, jehož členy jsou také zástupce zřizovatele a externí odborník  Byly stanoveny cíle transformace, které byly postupně upřesňovány  Cíle byly rozpracovány do konkrétních úkolů, které jsou aktualizovány a doplňovány  Jako velmi přínosné se ukázalo rozhodnutí, aby se ředitel organizace setkal v menších skupinkách se všemi zaměstnanci organizace a vysvětlil jim, co znamená transformace pro Čtyřlístek a pro jeho zaměstnance

4 Příležitosti a rizika procesu transformace  Transformační záměry vycházejí z „Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“, schválené usnesením rady SMO  Dlouhodobá vize organizace Stát se poskytovatelem kvalitních sociálních služeb se zaměřením na pobytové sociální služby  Základní transformační záměry organizace - Vytvořit podmínky pro to, aby uživatelé pobytových zařízení, kteří k tomu mají předpoklady, mohli žít v přirozeném prostředí s podporou ambulantních a terénních služeb nebo v chráněném bydlení - V případech, kdy život v přirozeném prostředí není možný s ohledem na situaci uživatele, přiblížit pobyt uživatelů v maximální možné míře životu v přirozeném prostředí

5 Příležitosti a rizika procesu transformace Ze základních transformačních záměrů vyplývají následující kroky:  Postupně ukončit poskytování ambulantních služeb v „denních stacionářích“ a terénní služby „podpora samostatného bydlení“  V pobytových sociálních službách realizovat transformační a humanizační procesy  Zachovat „sociálně terapeutické dílny“ jako vhodný doplněk pobytových služeb při přípravě uživatelů na život v přirozeném prostředí  Zřídit nové pobytové služby – „chráněné bydlení“ a „domov se zvláštním režimem“

6 Příležitosti a rizika procesu transformace Příležitosti  Všichni, kteří se staráme o uživatele, si musíme uvědomit, že je potřeba dát těmto lidem šanci opustit pobytová zařízení a žít v přirozeném prostředí - i za cenu přiměřeného rizika - s potřebnou podporou terénních a ambulantních služeb nebo v chráněném bydlení - s nezbytnou přípravou před opuštěním pobytového zařízení

7 Příležitosti a rizika procesu transformace Rizika  Nedostatečná motivace uživatelů pobytových zařízení  Obava uživatelů, co bude, když odejdou, ale neuspějí  Negativní ovlivňování ze strany některých zaměstnanců  Negativní přístup rodičů, opatrovníků k opuštění pobytových zařízení  Nedostatečná příprava uživatelů na samostatný život  Nedostatečné schopnosti pro samostatný život  Nedostatek financí uživatelů  Nepřijetí veřejností  Možnost zneužití uživatelů některými osobami  Finanční podmínky zaměstnanců v sociální oblasti

8 Příležitosti a rizika procesu transformace Trochu zapomínáme:  S přibývajícím věkem se u mnoha uživatelů snižují schopnosti samostatného života a vyvstává potřeba návratu do ústavního zařízení.  O skutečné integraci člověka do společnosti můžeme hovořit, pokud má možnost pracovat. U lidí s mentálním postižením je však situace tristní.

9 Příležitosti a rizika procesu transformace Naštěstí:  Existuje stále ještě významná skupina lidí, mezi nimi i mladých, kteří jsou ochotni pracovat s mentálně postiženými i za nedůstojné finanční ohodnocení.


Stáhnout ppt "Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v MSK Úvodní konference k projektu 12.10.2011 Sanatoria Klimkovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google