Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing"— Transkript prezentace:

1 Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing
Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing. Miroslav Marvan Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie Praha 1. června 2004

2 Metoda typových diagramů dodávky elektřiny (dále jen TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C.

3 V současné době máme druhy měření:
typ A – průběhové měření s dálkovým přenosem dat typ B – průběhové měření bez dálkového přenosu dat typ C – odběr je odečítán alespoň 1x za rok Prezentace se soustřeďuje na práci s měřením typu C a to u spotřebitelů (odběratelů).

4 Využití TDD v obchodu s elektřinou

5 Využití TDD v obchodu s elektřinou
pokračování Obchodník musí objednávat dodávku pro své zákazníky od dodavatele a to pro každou obchodní hodinu OTE musí vyhodnocovat odchylky obchodníka pro každou obchodní hodinu; předpokládáme pro zjednodušení, že obchodník je subjektem zúčtování Upozornění – vlastní vyúčtování dodávek elektřiny ve vztahu obchodník – zákazník se provádí na základě odečtu elektroměru (měření typu C)

6 Otevírání trhu s elektřinou
otevření trhu s elektřinou pro všechny odběratele mimo domácnosti; první (částečné) uplatnění TDD – úplné otevření trhu s elektřinou; úplné uplatnění TDD EGÚ Brno navrhlo 8 druhů TDD čtyři TDD se uplatní v ostrém provozu již v roce 2005

7

8

9

10 Využití TDD ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi
Konkrétní zákazník, resp. jeho odběrné a předací místo (OPM) musí být přiřazeno provozovatelem příslušné distribuční soustavy ke konkrétnímu druhu TDD (1 až 8) K OPM je provozovatelem distribuční soustavy stanovena plánovaná roční spotřeba

11 Využití TDD ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi
pokračování plánovaná roční spotřeba i-tého zákazníka (OPM) hodnota t-tého druhu TDD v h hodině roku (8760 hodnot) roční využití maxima t-tého TDD

12 Vliv počasí na TDD Připraveno EGÚ Brno
Přepočet se provádí pro každou hodinu a každou třídu TDD Pro všechny hodiny dne je použita jedna hodnota normálové a jedna hodnota skutečné vyhlazené teploty. Vyhlazuje se dle následujícího vzorce ( vyhlazením je respektováno zpoždění změněné teploty ): Ti = Ti/2+Ti-1/4+Ti-2/8+ ……. + Ti-9/1024

13 Vliv počasí na TDD pokračování Teplotní přepočet probíhá dle následujícího vzorce ( HD je počet hodin v daném dni ): TDD přepočtený = k . TDD normalizovaný

14 Vliv zbytkového diagramu
zbytkový diagram l-té distribuční soustavy v obchodní hodině h salda dodávek elektřiny v hodině h na rozhraní l-té distribuční soustavy se všemi okolními soustavami průběžně měřená dodávka typu A v hodině h v l-té distribuční soustavě průběžně měřená dodávka typu B v hodině h v l-té distribuční soustavě

15 Vliv zbytkového diagramu
pokračování ztráty v l-té distribuční soustavě v hodinách procentní velikost ztrát v l-té distribuční soustavě stanovená ERÚ celková dodávka do l-té distribuční soustavy v hodině h průběhově měřená dodávka typu B v hodinách v l-té distribuční soustavě dodávka typu C v hodině h v l-té distribuční soustavě

16 Zbytková bilance l-té distribuční soustavy
MWh (měření C) vstup výstup

17 Úprava hodnoty pro stanovení hodinové spotřeby příslušného zákazníka s měřením typu C
máme k dispozici zbytkový diagram l-té distribuční soustavy v hodině h suma všech hodnot spotřeb vypočtených v TDD pro h-tou obchodní hodinu v l-té distribuční soustavě vypočtená hodnota z TDD pro zákazníka i v h-té obchodní hodině v l-té distribuční soustavě

18 Koeficient korekce TDD v té-hodině v l-té distribuční soustavě na zbytkový diagram

19 Odhad plánované roční spotřeby i-tého zákazníka (OPM)
provádí provozovatel distribuční soustavy na základě minulého odečtu příslušného OPM vycházíme z fakturačních údajů (odečty) i-tého zákazníka (OPM) za minulé období, pro odhad jsou použity údaje z fakturace (je-li za interval >300 dnů) – dopočet na roční hodnotu na základě přepočtu prostřednictvím TDD u zcela nových zákazníků, případně změn druhu TDD se vychází z TDD a hodnoty jističe

20 Závěr: nasazení TDD je velice významný krok při otevírání trhu; umožňuje úplné otevření trhu vůbec se nejedná o krok jednoduchý bude třeba velmi pozorně monitorovat zvláště první měsíce vlastní nasazení bude možné vyhodnotit po více než jednom roce určitou výhodou je, že uplatnění TDD pro domácnosti bude až v roce 2006


Stáhnout ppt "Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google