Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing. Miroslav Marvan Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing. Miroslav Marvan Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie."— Transkript prezentace:

1 Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing. Miroslav Marvan Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie Praha 1. června 2004

2 2 Metoda typových diagramů dodávky elektřiny (dále jen TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C.

3 3 V současné době máme druhy měření: typ A – průběhové měření s dálkovým přenosem dat typ B – průběhové měření bez dálkového přenosu dat typ C – odběr je odečítán alespoň 1x za rok Prezentace se soustřeďuje na práci s měřením typu C a to u spotřebitelů (odběratelů).

4 4 Využití TDD v obchodu s elektřinou

5 5  Obchodník musí objednávat dodávku pro své zákazníky od dodavatele a to pro každou obchodní hodinu  OTE musí vyhodnocovat odchylky obchodníka pro každou obchodní hodinu; předpokládáme pro zjednodušení, že obchodník je subjektem zúčtování  Upozornění – vlastní vyúčtování dodávek elektřiny ve vztahu obchodník – zákazník se provádí na základě odečtu elektroměru (měření typu C) pokračování

6 6 Otevírání trhu s elektřinou 1.1.2005 - otevření trhu s elektřinou pro všechny odběratele mimo domácnosti; první (částečné) uplatnění TDD 1.1.2006 – úplné otevření trhu s elektřinou; úplné uplatnění TDD  EGÚ Brno navrhlo 8 druhů TDD  čtyři TDD se uplatní v ostrém provozu již v roce 2005

7 7

8 8

9 9

10 10 Využití TDD ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi  Konkrétní zákazník, resp. jeho odběrné a předací místo (OPM) musí být přiřazeno provozovatelem příslušné distribuční soustavy ke konkrétnímu druhu TDD (1 až 8)  K OPM je provozovatelem distribuční soustavy stanovena plánovaná roční spotřeba

11 11 Využití TDD ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi plánovaná roční spotřeba i-tého zákazníka (OPM) pokračování hodnota t-tého druhu TDD v h hodině roku (8760 hodnot) roční využití maxima t-tého TDD

12 12 Vliv počasí na TDD  Připraveno EGÚ Brno  Přepočet se provádí pro každou hodinu a každou třídu TDD  Pro všechny hodiny dne je použita jedna hodnota normálové a jedna hodnota skutečné vyhlazené teploty.  Vyhlazuje se dle následujícího vzorce ( vyhlazením je respektováno zpoždění změněné teploty ): T i = T i /2+T i-1 /4+ Ti-2 /8+ ……. + T i-9 /1024

13 13 Vliv počasí na TDD  Teplotní přepočet probíhá dle následujícího vzorce ( H D je počet hodin v daném dni ): TDD přepočtený = k. TDD normalizovaný pokračování

14 14 Vliv zbytkového diagramu zbytkový diagram l-té distribuční soustavy v obchodní hodině h salda dodávek elektřiny v hodině h na rozhraní l-té distribuční soustavy se všemi okolními soustavami průběžně měřená dodávka typu A v hodině h v l-té distribuční soustavě průběžně měřená dodávka typu B v hodině h v l-té distribuční soustavě

15 15 Vliv zbytkového diagramu pokračování ztráty v l-té distribuční soustavě v hodinách procentní velikost ztrát v l-té distribuční soustavě stanovená ERÚ celková dodávka do l-té distribuční soustavy v hodině h průběhově měřená dodávka typu B v hodinách v l-té distribuční soustavě dodávka typu C v hodině h v l-té distribuční soustavě

16 16 Zbytková bilance l-té distribuční soustavy vstupvýstup MWh (měření C)

17 17 Úprava hodnoty pro stanovení hodinové spotřeby příslušného zákazníka s měřením typu C  máme k dispozici  zbytkový diagram l-té distribuční soustavy v hodině h  suma všech hodnot spotřeb vypočtených v TDD pro h- tou obchodní hodinu v l-té distribuční soustavě vypočtená hodnota z TDD pro zákazníka i v h-té obchodní hodině v l-té distribuční soustavě

18 18 Koeficient korekce TDD v té-hodině v l-té distribuční soustavě na zbytkový diagram

19 19 Odhad plánované roční spotřeby i-tého zákazníka (OPM)  provádí provozovatel distribuční soustavy na základě minulého odečtu příslušného OPM  vycházíme z fakturačních údajů (odečty) i-tého zákazníka (OPM) za minulé období, pro odhad jsou použity údaje z fakturace (je-li za interval >300 dnů) – dopočet na roční hodnotu na základě přepočtu prostřednictvím TDD u zcela nových zákazníků, případně změn druhu TDD se vychází z TDD a hodnoty jističe

20 20 Závěr:  nasazení TDD je velice významný krok při otevírání trhu; umožňuje úplné otevření trhu  vůbec se nejedná o krok jednoduchý  bude třeba velmi pozorně monitorovat zvláště první měsíce  vlastní nasazení bude možné vyhodnotit po více než jednom roce  určitou výhodou je, že uplatnění TDD pro domácnosti bude až v roce 2006


Stáhnout ppt "Typové diagramy dodávek – současný stav, praktická aplikace Ing. Miroslav Marvan Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie."

Podobné prezentace


Reklamy Google