Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika"— Transkript prezentace:

1 Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika
Kateřina Veselá Kateřina Chupíková

2 Co je to skupina? Skupinou rozumíme určitý počet lidí, který má
následující znaky: interakce mezi jednotlivými členy trvá delší dobu, nikoliv jen několik minut členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy vytváří si vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové mají chovat a také sankce proti těm, kdo se nepřizpůsobí vytváří vědomí společného cíle nebo účelu mezi jejími jednotlivými členy se vytváří různé vztahy

3 Turnerův model sociální identity (1982):
Skupina není tvořena na základě fyzických aspektů, ale spíše na subjektivním vnímání pocitu „my“, sounáležitosti a společenství. Tato definice nejlépe vystihuje virtuální skupiny. Podle ní se může jedinec cítit členem skupiny, i když ostatní členové nejsou zrovna fyzicky přítomni. Jedinci často používají výrazy jako „sejdeme se na chatu“ nebo „když jsem byl na chatu s přáteli“ jakoby by sdíleli společný fyzický prostor.

4 Motivace ke vstupu do on-line skupin
Nedostatek spřízněných přátel v reálném životě – u lidí s neobvyklými zájmy a sociálně stigmatizovaných Časové omezení – není nutná přítomnost všech členů ve stejném čase Sdílení společných problémů Sociální úzkostnost a osamělost – hlavně u jedinců s trvalejšími potížemi

5 Odlišnosti od tradičních skupin
Efekt anonymity – deindividualizace Fyzická nepřítomnost – odpadá vliv fyzického vzhledu (pohlaví, věk, rasa, atraktivita…), důraz na společné zájmy, hodnoty a konverzační styl

6 Fungování virtuálních skupin
Dvě základní potřeby pro členy všech skupin dosáhnout cíle definující hlavní úkol skupiny, za jakým skupina vznikla (emocionální sféra) - naplnění sociálních potřeb členů (úkolová sféra) Internetové skupiny nenaplňují dostatečně sociální potřeby jedinců, což může vést k jejich nestabilitě a zániku. Většina účastníků má snahu převést internetové vztahy do reálného života.

7 Skupinové normy – vznikají skrze porovnávání s jinými skupinami a interakcí uvnitř skupiny
- Postmes: členové anonymních skupin mají tendenci spíše dodržovat předepsané normy než členové neanonymních - anonymní mají silnější vazby k členům své skupiny - Burnett, Bonnici: určili dva typy norem explicitní – jsou kodifikované v psaných dokumentech, určují účel a očekávání skupiny implicitní – vznikají během každodenní interakce, definují akceptovatelné chování

8 Vznik skupinových vůdců - Tendenci stát se vůdcem virtuální skupiny má jedinec, který nejvíce vyhovuje hodnotám, účelům a cílům skupiny – je jejich prototypem. Rasa, věk a jeho fyzická atraktivita zde nejsou viditelné, tudíž nehrají klíčovou roli. “Coming out” - Více než 40% stigmatizovaných účastníků výzkumu uvedlo, že svůj utajovaný problém odhalilo rodině a přátelům na základě předchozího odhalení v internetové skupině.

9 Důsledky členství ve virtuální skupině
Pokud účastníci výzkumu hovořili se stejnou osobou nejprve po internetu a poté „face to face” a nevěděli, že se jedná o tutéž osobu, vykázali prokazatelně větší míru sympatií k osobě na internetu - vliv měla míra intimity sdělení a úroveň konverzace. Sociálně úzkostliví jedinci se v komunikaci na internetu projevují jako normální jedinci v běžné komunikaci a cítí se podstatně méně úzkostní a více otevření.

10 Zmenšený pocit izolace a osamělosti
Zvětšení sociální sítě jedince Členství ve virtuálních skupinách má reálné důsledky na nevirtuální život jedince. Začlenění virtuální identity do jedincovy reálné identity. „Coming together“ - McKenna (1997) – více než 50% účastníků studie učinilo nějaké kroky k seznámení se s internetovými přáteli v reálném životě. Za dva roky toto číslo vzrostlo na 73%.

11 Použité zdroje Bower, B Marginal groups thrive on the Internet. Science News, Washington Burnetta, G., Bonnici, L Beyond the FAQ: Explicit and implicit norms in Usenet newsgroups. Pergamon McKenna, K. Y. A., Green, A. S Virtual Group Dynamics. Group Dynamics, New York Výrost, J., Slaměník, I., Sociální psychologie. ISV-nakladatelství, Praha


Stáhnout ppt "Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika"

Podobné prezentace


Reklamy Google