Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika Kateřina Veselá Kateřina Chupíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika Kateřina Veselá Kateřina Chupíková."— Transkript prezentace:

1 Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika Kateřina Veselá Kateřina Chupíková

2 Co je to skupina? Skupinou rozumíme určitý počet lidí, který má následující znaky: interakce mezi jednotlivými členy trvá delší dobu, nikoliv jen několik minut interakce mezi jednotlivými členy trvá delší dobu, nikoliv jen několik minut členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy vytváří si vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové mají chovat a také sankce proti těm, kdo se nepřizpůsobí vytváří si vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové mají chovat a také sankce proti těm, kdo se nepřizpůsobí vytváří vědomí společného cíle nebo účelu vytváří vědomí společného cíle nebo účelu mezi jejími jednotlivými členy se vytváří různé vztahy mezi jejími jednotlivými členy se vytváří různé vztahy

3 Turnerův model sociální identity (1982): Skupina není tvořena na základě fyzických aspektů, ale spíše na subjektivním vnímání pocitu „my“, sounáležitosti a společenství. Skupina není tvořena na základě fyzických aspektů, ale spíše na subjektivním vnímání pocitu „my“, sounáležitosti a společenství. Tato definice nejlépe vystihuje virtuální skupiny. Podle ní se může jedinec cítit členem skupiny, i když ostatní členové nejsou zrovna fyzicky přítomni. Tato definice nejlépe vystihuje virtuální skupiny. Podle ní se může jedinec cítit členem skupiny, i když ostatní členové nejsou zrovna fyzicky přítomni. Jedinci často používají výrazy jako „sejdeme se na chatu“ nebo „když jsem byl na chatu s přáteli“ jakoby by sdíleli společný fyzický prostor. Jedinci často používají výrazy jako „sejdeme se na chatu“ nebo „když jsem byl na chatu s přáteli“ jakoby by sdíleli společný fyzický prostor.

4 Motivace ke vstupu do on-line skupin Nedostatek spřízněných přátel v reálném životě – u lidí s neobvyklými zájmy a sociálně stigmatizovaných Nedostatek spřízněných přátel v reálném životě – u lidí s neobvyklými zájmy a sociálně stigmatizovaných Časové omezení – není nutná přítomnost všech členů ve stejném čase Časové omezení – není nutná přítomnost všech členů ve stejném čase Sdílení společných problémů Sdílení společných problémů Sociální úzkostnost a osamělost – hlavně u jedinců s trvalejšími potížemi Sociální úzkostnost a osamělost – hlavně u jedinců s trvalejšími potížemi

5 Odlišnosti od tradičních skupin Efekt anonymity – deindividualizace Efekt anonymity – deindividualizace Fyzická nepřítomnost – odpadá vliv fyzického vzhledu (pohlaví, věk, rasa, atraktivita…), důraz na společné zájmy, hodnoty a konverzační styl Fyzická nepřítomnost – odpadá vliv fyzického vzhledu (pohlaví, věk, rasa, atraktivita…), důraz na společné zájmy, hodnoty a konverzační styl

6 Fungování virtuálních skupin Dvě základní potřeby pro členy všech skupin - dosáhnout cíle definující hlavní úkol skupiny, Dvě základní potřeby pro členy všech skupin - dosáhnout cíle definující hlavní úkol skupiny, za jakým skupina vznikla (emocionální sféra)  - naplnění sociálních potřeb členů (úkolová sféra) Internetové skupiny nenaplňují dostatečně sociální potřeby jedinců, což může vést k jejich nestabilitě a zániku. Většina účastníků má snahu převést internetové vztahy do reálného života. Internetové skupiny nenaplňují dostatečně sociální potřeby jedinců, což může vést k jejich nestabilitě a zániku. Většina účastníků má snahu převést internetové vztahy do reálného života.

7 Skupinové normy – vznikají skrze porovnávání s jinými skupinami a interakcí uvnitř skupiny Skupinové normy – vznikají skrze porovnávání s jinými skupinami a interakcí uvnitř skupiny - Postmes: členové anonymních skupin mají tendenci spíše dodržovat předepsané normy než členové neanonymních - anonymní mají silnější vazby k členům své skupiny - Burnett, Bonnici: určili dva typy norem explicitní – jsou kodifikované v psaných dokumentech, určují účel a očekávání skupiny implicitní – vznikají během každodenní interakce, definují akceptovatelné chování

8 Vznik skupinových vůdců - Tendenci stát se vůdcem virtuální skupiny má jedinec, který nejvíce vyhovuje hodnotám, účelům a cílům skupiny – je jejich prototypem. Rasa, věk a jeho fyzická atraktivita zde nejsou viditelné, tudíž nehrají klíčovou roli. Vznik skupinových vůdců - Tendenci stát se vůdcem virtuální skupiny má jedinec, který nejvíce vyhovuje hodnotám, účelům a cílům skupiny – je jejich prototypem. Rasa, věk a jeho fyzická atraktivita zde nejsou viditelné, tudíž nehrají klíčovou roli. “Coming out” - Více než 40% stigmatizovaných účastníků výzkumu uvedlo, že svůj utajovaný problém odhalilo rodině a přátelům na základě předchozího odhalení v internetové skupině. “Coming out” - Více než 40% stigmatizovaných účastníků výzkumu uvedlo, že svůj utajovaný problém odhalilo rodině a přátelům na základě předchozího odhalení v internetové skupině.

9 Důsledky členství ve virtuální skupině Pokud účastníci výzkumu hovořili se stejnou osobou nejprve po internetu a poté „face to face” a nevěděli, že se jedná o tutéž osobu, vykázali prokazatelně větší míru sympatií k osobě na internetu - vliv měla míra intimity sdělení a úroveň konverzace. Pokud účastníci výzkumu hovořili se stejnou osobou nejprve po internetu a poté „face to face” a nevěděli, že se jedná o tutéž osobu, vykázali prokazatelně větší míru sympatií k osobě na internetu - vliv měla míra intimity sdělení a úroveň konverzace. Sociálně úzkostliví jedinci se v komunikaci na internetu projevují jako normální jedinci v běžné komunikaci a cítí se podstatně méně úzkostní a více otevření. Sociálně úzkostliví jedinci se v komunikaci na internetu projevují jako normální jedinci v běžné komunikaci a cítí se podstatně méně úzkostní a více otevření.

10 Zmenšený pocit izolace a osamělosti Zmenšený pocit izolace a osamělosti Zvětšení sociální sítě jedince Zvětšení sociální sítě jedince Členství ve virtuálních skupinách má reálné důsledky na nevirtuální život jedince. Začlenění virtuální identity do jedincovy reálné identity. Členství ve virtuálních skupinách má reálné důsledky na nevirtuální život jedince. Začlenění virtuální identity do jedincovy reálné identity. „Coming together“ - McKenna (1997) – více než 50% účastníků studie učinilo nějaké kroky k seznámení se s internetovými přáteli v reálném životě. Za dva roky toto číslo vzrostlo na 73%. „Coming together“ - McKenna (1997) – více než 50% účastníků studie učinilo nějaké kroky k seznámení se s internetovými přáteli v reálném životě. Za dva roky toto číslo vzrostlo na 73%.

11 Použité zdroje 1. Bower, B. 1998. Marginal groups thrive on the Internet. Science News, Washington 2. Burnetta, G., Bonnici, L. 2003. Beyond the FAQ: Explicit and implicit norms in Usenet newsgroups. Pergamon 3. McKenna, K. Y. A., Green, A. S. 2002. Virtual Group Dynamics. Group Dynamics, New York 4. Výrost, J., Slaměník, I., 1997. Sociální psychologie. ISV-nakladatelství, Praha


Stáhnout ppt "Virtuální sociální skupiny a jejich dynamika Kateřina Veselá Kateřina Chupíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google