Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIS = marketingový informační systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIS = marketingový informační systém"— Transkript prezentace:

1 MIS = marketingový informační systém

2 Definice Marketingový informační systém je souhrn činností souvisejících se shromažďováním, analýzou a vyhodnocováním informací, které jsou důležité pro plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit

3 Marketingové rozhodnutí a komunikace Marketingové prostředí
informace Marketingové rozhodnutí a komunikace Podnikový management Marketingové prostředí Vnitřní zdroje Marketingový výzkum Vnitřní podniková evidence Podnikové informační toky Kvalitativní a kvantitativní analýza Vnitřní: Organizace a řízení Finanční situace Technický rozvoj Lidské zdroje Umístění podniku Image firmy Vnější: MIKROPROSTŘ. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost MAKROPROSTŘ. Ekonomické Politicko-právní Podnikatelské Vědecko-technické Demografické Sociálně-kulturní Přírodně-ekologické informace

4 Dělení informací Veřejně přístupné - sekundární
Zjistitelné market. výzkumem - primární Přísně střežené – tajné

5 Informace primární vs. sekundární
V: přesné, mám je k dispozici jen já, aktuální N: drahé, hůře dostupné, časově náročné Sekundární V: levné, rychlé, snadno dostupné N: má je i konkurence, mohou být zastaralé a nepřesné

6 Zdroje informací Pozorování Dotazování Experiment Zdroje informaci
Zdroje primárních informaci Zdroje sekundárních informaci Vlastní marketingový výzkum kvalitativní kvantitativní vnější Vnitřní Pozorování Dotazování Experiment Oficiální statistiky Obchodní komory Knihovny, Internet Podniková kartotéka Cestovní zprávy Údaje o prodejích Skupinové rozhovory Psychologické metody Psychologické explorace

7 Marketingový výzkum Sběr a vyhodnocení primárních informací
Získání informací o Zákazníkovi Konkurenci 4P

8 Závěry a doporučení managementu
Kroky MAR výzkumu Definování problému Plán výzkumu Sběr informací Analýza údajů Závěry a doporučení managementu

9 1. KROK = Definice problému
Definovat Co chceme zjistit Příčiny problému Dobře definovaný problém je napůl vyřešený

10 2. KROK = Plán výzkumu Zjistit Naplánovat
Které informace jsou přístupné (sekundární) Které informace budeme zjišťovat výzkumem (primární) Naplánovat Metodu sběru dat Místo a čas sběru dat Velikost a výběr vzorku respondentů Harmonogram výzkumu Rozpočet výzkumu

11 3. KROK = Sběr dat METODY VÝBĚR RESPONDENTŮ Pozorování Dotazování
Experiment VÝBĚR RESPONDENTŮ Všichni respondenti Vybraní respondenti Záměrně – výběr je přesně definován Náhodně – koho potkám, toho se zeptám

12 Metody sběru dat - POZOROVÁNÍ
sledování respondenta, bez zásahu pozorovatele Výhody – získám přesné a objektivní informace Nevýhoda – nevím, proč se tak zákazník chová Dělení : Zjevné / skryté Před / při / po akci Strukturované / nestrukturované

13 Metody sběru dat - DOTAZOVÁNÍ
Kladení otázek pomocí dotazníku Otázky klademe s ohledem na věk respondenta vzdělání respondenta Otázky klademe Jasně Krátce Srozumitelně Dbáme na přiměřený počet otázek

14 Dotazník Seznam otázek, které klademe respondentovi
Při tvorbě dotazníku musíme vědět: koho se budeme ptát (formulace otázek závisí na věku, pohlaví, vzdělání) na co se budeme ptát (nedávat zbytečné otázky, dávat jen ty důležité) jak se budeme ptát (otázky otevřené, uzavřené)

15 Typy otázek Uzavřené - dané varianty odpovědí, ANO / NE
Otevřené - odpověď je volná, není varianta odpovědi Polootevřené / polouzavřené – více variant plus a jiné – napiš jaké

16  lepší dostupnost různého sortimentu  více pracovních příležitostí
Věděl jste, že se dnes otevíral nový supermarket?  ano  ne Co myslíte, že nový supermarket přinese?  lepší dostupnost různého sortimentu  více pracovních příležitostí  další (uveďte) ………………………………………..  Jak se stavíte k tomu, že počet supermarketů v našem městě stoupl na pět? …………………………………………………………………………

17 Problematický dotazník
Špatně kladené otázky – zákazník neodpoví pravdu Údaj si nepamatuje Je to intimní otázka Kolikrát denně si čistíte zuby?   Jaký je váš přesný příjem?   Kolik inzerátů tohoto výrobku jste viděl letos v dubnu a kolik loni v dubnu?   Díváte se na televizi často?

18 Domácí úkol Vymyslete 7 otázek na „problematický dotazník“
V PowerPointu Poslat mailem

19 Dělení dotazování Osobní Písemné Telefonické Elektronické

20 Osobní dotazování METODA - face to face, přímý kontakt s respondentem
VÝHODY: můžeme respondenta sledovat (neverbální komunikace), můžeme otázku vysvětlit, dát doplňující otázku, větší motivace k odpovědím, vysoká návratnost NEVÝHODA: dotazovaný sleduje tazatele (nutná sebekontrola, zdržet se negativní neverbální komunikace), vysoké náklady na proškolení tazatele, ztráta anonymity respondenta – nepříjemný pocit, časově, finančně náročné

21 Typy rozhovorů Při strukturovaném rozhovoru klade tazatel respondentovi přesně formulované otázky ve stanoveném pořadí podle dotazníku, který sám během rozhovoru nebo po jeho skončení vyplňuje. Při nestrukturovaném rozhovoru klade tazatel respondentovi otázky volně, s cílem získat předem stanovené informace

22 Písemné dotazování METODA: komunikace probíhá poštou – dopisem
VÝHODY: anonymita pro respondenta, odpadá neverbální komunikace, pohodlné pro respondenta – vyplní kdy chce on NEVÝHODY: malá návratnost, časově náročné, jednoduché otázky, kratší dotazník ZVYŠOVÁNÍ NÁVRATNOSTI: dárek, zpáteční obálka se známkou, možnost výhry, průvodní dopis

23 Telefonické dotazování
METODA – přes telefon / mobil VÝHODY: okamžitá reakce, slyším hlas (hlasitost, barva, smích, atd.), můžeme otázku vysvětlit, doplnit NEVÝHODA: krátké dotazování, není kontakt na každého, finančně náročné, ne všude je signál

24 Elektronické dotazování
METODA – přes internet, ICQ,SKYPE VÝHODY: nejlevnější způsob, více lidí najednou, okamžitá odpověď NEVÝHODA: neznáme kontakty, není všude přístup k Internetu

25 Metody sběru dat - EXPERIMENT
Metoda sběru dat v uměle vytvořených podmínkách Česky také pokus Je základem rozšiřování vědeckého poznání Dělení: Dle místa realizace  Laboratorní X Přirozené podmínky Dle časového sledu  Předchozí X Následné testování Dle použitých metod  Pozorovací X Dotazovací

26 4. KROK = Analýza údajů Roztřídíme dotazníky Spočítáme
Četnost odpovědí Nejnižší hodnotu Nejvyšší hodnotu Průměrnou hodnotu Odchylku

27 5. KROK = Doporučení managementu
předání závěrečné zprávy, která obsahuje: text tabulky grafy

28

29 Domácí úkol Zpracujte dotazník pro vaši učební praxi
Minimálně 6 otázek Forma – možný okamžitý tisk

30 písemka Učebnice str. 5-15 Opakovací otázky – str. 15/ č. 7-15
200 otázek – otázka č


Stáhnout ppt "MIS = marketingový informační systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google