Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření:"— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013
Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná chemie Téma: Názvosloví - kyslíkaté kyseliny Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví kyslíkatých kyselin“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců. Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.

2 Chemické názvosloví Kyslíkaté Kyseliny
Poklepem na příslušnou položku přejde prezentace na příslušnou stránku. Poklepem na šipku, vpravo nahoře, se vrací na str. – přehled

3 KYSLÍKATÉ KYSELINY Oxidační číslo
Oxidační číslo atomu je rovno násobku elementárního náboje, který by atom získal úplnou polarizací všech svých vazeb – přiřazení vazebných elektronových párů elektronegativnějšímu atomu. Oxidační číslo se značí se římskými číslicemi. u záporných oxidačních čísel se udává znaménko „-“ u kladných oxidačních čísel se znaménko „+“ neudává hodnoty: I až VIII -I až -IV nabývá i hodnoty O Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají ox. č. = O!!! Píše se vpravo nahoru ke značce prvku.

4 Koncovka -ý je v názvu kyseliny nahrazena koncovkou -á
Kyslíkaté kyseliny Oxidační číslo Koncovka -ý je v názvu kyseliny nahrazena koncovkou -á Koncovky kladných oxidačních čísel. I - ná II - natá III - itá IV - ičitá V - ečná, - ičná VI - ová VII - istá VIII - ičelá Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule !!!

5 Kyslíkaté kyseliny Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny
kyslík má oxidační číslo vždy –II vodík má oxidační číslo vždy –I název kyselina kyselina Název podstatné jméno přídavné jméno název prvku + koncovka kladného oxidačního čísla

6 H S O 2 4 +8 +7 -8 I VI -II Kyslíkaté kyseliny kyselina sírová ová
VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu kyselina sírová ová 1. pořadí prvků ve vzorci – H A O 2. oxidační číslo vodíku, kyslíku 3. koncovka přídavného jména I VI -II 4. oxidační číslo prvku H S O 5. počet „+“, počet „-“ 6. vyrovnání nábojů Změníme počet vodíku +1 lichý počet (nelze dělit 2) 2 4 +8 +7 -8

7 H Cl O 3 +6 -6 I V -II Kyslíkaté kyseliny kyselina chlorečná ečná
VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu kyselina chlorečná ečná I V -II H Cl O 3 +6 -6

8 H N O 3 +6 -6 I V -II Kyslíkaté kyseliny kyselina dus ičná
VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce I V -II H N O 3 +6 -6 1. kyselina + „slovní základ prvku“ kyselina dus ičná 2. oxidační číslo vodíku, kyslíku 3. počet „+“ = počet „-“ 4. oxidační číslo centrálního atomu 5. koncovku přídavného jména

9 H C O 2 3 +6 -6 I IV -II Kyslíkaté kyseliny kyselina uhl ičitá
VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce I IV -II H C O 2 3 +6 -6 kyselina uhl ičitá

10 KYSLÍKATÉ KYSELINY – tabulka
Oxidační číslo koncovka Obecný vzorec příklad I -ná HI(AO)-I HClO II -natá HI2(AO2)-II H2NO2 III -itá HI(AO2)-I3 HClO2 IV -ičitá HI2(AO3)-II H2CO3 V -ečná -ičná HI(AO3)-I HClO3 HNO3 VI -ová HI2(AO4)-II H2SO4 VII -istá HI(AO4)-I HClO4 VIII -ičelá HI2(AO5)-II

11 Kyslíkaté kyseliny Předpona „meta“ je pro kyseliny s menším počtem H nebo i pro kyseliny s blíže neurčeným počtem molekul – např. (H2SiO3)x = kyselina metakřemičitá Předpona „ortho“ je pro kyseliny s vyšším počtem H. Předpona „hydrogen“(+ číslovka – vyjadřuje počet H). HPO3 kyselina hydrogenfosforečná (kyselina metafosforečná) H3PO4 kyselina trihydrogenfosforečná (kyselina orthofosforečná) H2SiO3 kyselina dihydrogenkřemičitá (kyselina metakřemičitá) H4SiO4 kyselina tetrahydrogenkřemičitá (kyselina orthokřemičitá)

12 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba vzorce z názvu - cvičení
kyselina cíničitá H2SnO3 HClO4 kyselina chloristá kyselina chlorná HClO kyselina bromitá HBrO2 kyselina titaničitá H2TiO3 kyselina jodičná HIO3 kyselina chloritá HClO2

13 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba vzorce z názvu - cvičení
kyselina telurová H2TeO4 HNbO3 kyselina niobičná kyselina seleničitá H2SeO3 kyselina trihydrogenboritá H3BO3 kyselina chlorečná HClO3 kys. tetrahydrogenkřemičitá H4SiO4 kyselina trihydrogenjodistá H3IO5

14 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba názvu ze vzorce - cvičení
HBrO3 kyselina bromičná HNO3 kyselina dusičná H2SiO3 kyselina křemičitá HMnO4 kyselina manganistá HNO2 kyselina dusitá H3AsO4 kys. trihydrogenarseničná H2CrO4 kyselina chromová

15 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba názvu ze vzorce -cvičení
HTcO4 kyselina technecistá H2WO4 kyselina wolframová H2SeO4 kyselina selenová H5IO6 kyselina jodistá H2TeO3 kyselina teluričitá H2MoO4 kyselina molybdenová HAsO2 kyselina arsenitá

16 Literatura Dušek B.; Flemr V Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007, ISBN: Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN:  Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN:  Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google