Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání V zdělávací obor : Chemie T ematický okruh : Obecná chemie T éma : Názvosloví - kyslíkaté kyseliny Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví kyslíkatých kyselin“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců. Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.

2

3 Oxidační číslo Oxidační číslo atomu je rovno násobku elementárního náboje, který by atom získal úplnou polarizací všech svých vazeb – přiřazení vazebných elektronových párů elektronegativnějšímu atomu.  Oxidační číslo se značí se římskými číslicemi.  Píše se vpravo nahoru ke značce prvku.  u záporných oxidačních čísel se udává znaménko „-“  hodnoty: I až VIII -I až -IV nabývá i hodnoty O  u kladných oxidačních čísel se znaménko „+“ neudává  Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají ox. č. = O!!! KYSLÍKATÉ KYSELINY

4 Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule !!! I - ná II - natá III - itá IV - ičitá V - ečná, - ičná VI - ová VII - istá VIII - ičelá I - ná II - natá III - itá IV - ičitá V - ečná, - ičná VI - ová VII - istá VIII - ičelá Oxidační číslo Kyslíkaté kyseliny Koncovka -ý je v názvu kyseliny nahrazena koncovkou -á Koncovky kladných oxidačních čísel.

5 Kyslíkaté kyseliny  Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny Název podstatné jméno + přídavné jméno název kyselinakyselina název prvku + koncovka kladného oxidačního čísla kyslík má oxidační číslo vždy –II vodík má oxidační číslo vždy –I

6 VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu kyselina sírová ová Kyslíkaté kyseliny 1. pořadí prvků ve vzorci – H A O 3. koncovka přídavného jména 4. oxidační číslo prvku 5. počet „+“, počet „-“ 2. oxidační číslo vodíku, kyslíku 6. vyrovnání nábojů 4 2 lichý počet (nelze dělit 2) Změníme počet vodíku +1

7 VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu kyselina chlorečná ečná Kyslíkaté kyseliny 3

8 VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce Kyslíkaté kyseliny kyselinadus ičná 3 1. kyselina + „slovní základ prvku“ 3. počet „+“ = počet „-“ 4. oxidační číslo centrálního atomu 5. koncovku přídavného jména 2. oxidační číslo vodíku, kyslíku

9 VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce Kyslíkaté kyseliny kyselinauhl ičitá 3 2

10 VIII -ičelá H I 2 (AO 5 ) -II VII -istá H I (AO 4 ) -I HClO 4 VI -ová H I 2 (AO 4 ) -II H 2 SO 4 V -ečná -ičná H I (AO 3 ) -I HClO 3 HNO 3 IV -ičitá H I 2 (AO 3 ) -II H 2 CO 3 III -itá H I (AO 2 ) -I 3 HClO 2 II -natá H I 2 (AO 2 ) -II H 2 NO 2 I -ná H I (AO) -I HClO Oxidační číslo koncovkaObecný vzorecpříklad KYSLÍKATÉ KYSELINY – tabulka

11 Kyslíkaté kyseliny H4SiO4  Předpona „meta“ je pro kyseliny s menším počtem H nebo i pro kyseliny s blíže neurčeným počtem molekul – např. (H 2 SiO 3 ) x = kyselina metakřemičitá  Předpona „ortho“ je pro kyseliny s vyšším počtem H.  Předpona „hydrogen“(+ číslovka – vyjadřuje počet H). HPO3 H3PO4 H2SiO3 kyselina tetrahydrogenkřemičitá (kyselina orthokřemičitá) kyselina hydrogenfosforečná (kyselina metafosforečná) kyselina trihydrogenfosforečná (kyselina orthofosforečná) kyselina dihydrogenkřemičitá (kyselina metakřemičitá)

12 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba vzorce z názvu - cvičení kyselina cíničitá kyselina chloristá kyselina chlorná kyselina bromitá kyselina titaničitá kyselina jodičná kyselina chloritá H 2 SnO 3 HClO 4 HClO HBrO 2 H 2 TiO 3 HClO 2 HIO 3

13 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba vzorce z názvu - cvičení kyselina telurová kyselina niobičná kyselina seleničitá kyselina trihydrogenboritá kyselina chlorečná kys. tetrahydrogenkřemičitá kyselina trihydrogenjodistá H 2 TeO 4 HNbO 3 H 2 SeO 3 H 3 BO 3 HClO 3 H 3 IO 5 H 4 SiO 4

14 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba názvu ze vzorce - cvičení kyselina bromičná kyselina dusičná kyselina křemičitá kyselina manganistá kyselina dusitá kys. trihydrogenarseničná kyselina chromová HBrO 3 HNO 3 H 2 SiO 3 HMnO 4 HNO 2 H 2 CrO 4 H 3 AsO 4

15 kyselina technecistá kyselina wolframová kyselina selenová kyselina jodistá kyselina teluričitá kyselina molybdenová kyselina arsenitá HTcO 4 H 2 WO 4 H 2 SeO 4 H 5 IO 6 H 2 TeO 3 HAsO 2 H 2 MoO 4 KYSLÍKATÉ KYSELINY tvorba názvu ze vzorce -cvičení

16 Dušek B.; Flemr V. Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007, ISBN:80-7235-369-1 Literatura Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN: 80-85937-08-5 Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN: 80-7200-337-2 Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google