Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu Paris, France Budoucnost léčby ovariálního karcinomu: přehled probíhajících a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu Paris, France Budoucnost léčby ovariálního karcinomu: přehled probíhajících a."— Transkript prezentace:

1 Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu Paris, France Budoucnost léčby ovariálního karcinomu: přehled probíhajících a připravovaných studií

2 Otevřené otázky týkající se Avastinu v primární linii Jaká je optimální délka léčby ovariálního karcinomu Avastinem v primární linii? Lze Avastin kombinovat s jiným režimy chemoterapie? –paklitaxel týdně –intraperitoneální chemoterapie –neoadjuvantní léčba Může být Avastin použit k léčbě rekurentního ovariálního karcinomu? Probíhají a plánované studie byla postaveny tak, aby na tyto otázky odpověděly

3 Jaká je optimální délka léčby ovariálního karcinomu Avastinem v primární linii? AGO-OVAR 17: randomizovaná studie fáze III ROSiA

4 ROSiA (MO22923, NCT01239732): náhled na délku léčby Avastinem Nemocné budou pokračovat v monoterapii Avastinem i po přerušení nebo dokončení chemoterapie Dosud zařazeno: 839 (k 30.1.2012) Hlavní řešitel: Amit Oza Karboplatina ≥5 AUC každé 3 týdny + Paků 175 mg/m 2 každé 3 týdny nebo 80 mg/m 2 týdně 4–8 cyklů + Avastin 7,5 nebo 15mg/kg každé 3 týdny, až 36 cyklů Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů FIGO stádium I–IIa s vysokým rizikem nebo stádium IIb–IV (n=1 000)

5 Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny 30 měsíců AGO-OVAR 17 (NCT01462890): chemoterapie plus Avastin do progrese nebo maximálně 15 měsíců vs maximálně 30 měsíců v primární léčbě ovariálního karcinomu Primární cíl: přežití bez progrese (PFS) Sekundární cíle: četnost odpovědí, celkové přežití (OS), kvalita života, bezpečnost a snášenlivost Dosud zařazeno: 75 (únor 2012) Hlavní řešitel: Jacobus Pfisterer Paklitaxel 175 mg/m 2 Karboplatina AUC5 CP 6 cyklů Paklitaxel 175 mg/m 2 Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny 15 měsíců Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů FIGO stádium IIb–IV (mikro- nebo makroskopicky) (n=796)

6 Avastin po předchozí neoadjuvantní chemoterapii následované operací ROSiA

7 Hlavní řešitel: Amit Oza ROSiA (MO22923, NCT01239732): insight into whether Avastin be used following neoadjuvant chemotherapy lze zařadit i nemocné, které dostaly neoadjuvantní chemoterapii, Avastin je však podáván pouze pooeračně Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů FIGO stádium (n≈100) ChemoterapieOperace Chemoterapie + Avastin

8 Může být Avastin podáván v kombinaci s týdenním režimem paklitaxelu? Studie fáze II OCTAVIA Randomizovaná studie fáze III GOG-0262

9 OCTAVIA (NCT00937560): schéma studie Vstupní kritéria nastavena tak, aby byla zařazena podobná populace jako ve studii ICON7 Primární cíl: Přežití bez progrese (PFS) (dle RECIST) Sekundární cíle: –četnost odpovědí, trvání odpovědi –celkové přežití (OS) –doba do progrese CA-125 –bezpečnost (NCI CTCAE v 3.0) Hlavní řešitel: Antonio Gonzalez-Martin Gonzalez-Martin, et al. EJC Suppl 2011 (abstract 8002 and associated presentation) Nově diagnostikovaný epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů stádia I–IIa (stupeň 3 nebo světlebuněčný) nebo IIb–IV (všechny stupně) (n=189) Paklitaxel 80mg/m 2 dev 1, 8, 15, 6–8 cyklů Karboplatina AUC6 každé 3 týdny, 6–8 cyklů Léčba Avastinem celkem 12 měsíců

10 Podání chemoterapie Karboplatina/cisplatina a (n=189) Týdenní paklitaxel (n=189) Avastin b (n=188) Střední počet cyklů (range)6 (1–8) 7 (0–10) b Podáno ≥6 cyklů, n (%)179 (95)170 (90)173 (92) c Podáno infuzí (%) (podáno/plánováno) 100 (1 134/1 134) 92 (2 969/3,237) 90 (1 306/1 446) Odložení, modifikace dávky, přerušení léčby pro nežádoucí příhodu 117 (62)159 (84)114 (61) b Redukce dávky pro nežádoucí příhodu, n (%) 38 (20)65 (34)NA OCTAVIA: expozice lékům 90 % pacientek mělo ≥ 6 cyklů karboplatiny a týdenního paklitaxelu a U 13 nemocných (7%) při toxicitě nahrazena karboplatina cisplatinou b Jedna pacientka nebyla léčena Avastinem (pro toxicitu léčba ukončena po prvním cyklu chemoterapie zahájené <28 dní po operaci) c Avastin nepodán v prvním cyklu, pokud byla chemoterapie zahájena <28 dní po opersci Gonzalez-Martin, et al. EJC Suppl 2011 (abstract 8002 and associated presentation)

11 Nežádoucí příhody (%) OCTAVIA 1 *NOVEL 2 Neutropenie58,292 Febrilní neutropenie 0,5 9 Trombocytopenie 7,944 Anemie 8,569 Gastrointestinální perforace 0,5NR *37 % nemocných mělo G-CSF 26 % transfuzi krve 1. Gonzalez-Martin, et al. EJC Suppl 2011 (abstract 8002 and associated presentation); 2. Katsumata, et al. Lancet 2009 OCTAVIA: nežádoucí příhody stupně 3/4

12 OCTAVIA: závěry Dle časných výsledků studie OCTAVIA je kombinace Avastinu s týdenním režimem paklitaxelu a karboplatinou je možná, režim je dobře snášen Konečná data o účinnosti bezpečnosti celého období léčby budou prezentována v roce 2012 Gonzalez-Martin, et al. EJC Suppl 2011 (abstract 8002 and associated presentation)

13 Hlavní řešitel: John K. Chan GOG-0262 (NCT01167712): Paklitaxel týdně vs každé 3 týdny ± Avastin do progrese nemoci RANDOMIZACERANDOMIZACE Paklitaxel každé 3 týdny Karboplatina Paklitaxel týdně Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů FIGO stádium III neboIV se suboptimální cytoredukcí (n=625) Avastin 15mg/kg každé 3 týdny CP 6 cyklů Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny Pacientky v obou ramenech si před randomizací mohou zvolit, zda kromě chemoterapie budou léčeny i Avastinem Primární cíl: přežití bez progrese (PFS) Sekundární cíle: celkové přežití (OS), četnost odpovědí, toxicita, translační výzkum, kvalita života Dosud zařazeno: 652 (29.1.2012) PD

14 GOG-0262 rovněž poskytne informace o neoadjuvantní léčbě Avastinem Protokol umožnuje použití Avastinu jako součásti neoadjuvantního režimu a následnou cytoreduktivní operací za předpokladu, že o této léčbě je rozhodnuto ještě pře zařazením a randomizací nemocné. K potvrzení diagnózy je nutná biopsie („core needle“) Karboplatina/Paklitaxel Intervalová cytoreduktivní operace Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny PD Cyklus123456

15 Může byt Avastin podán v kombinaci s intraperitoneální chemoterapií? Randomizovaná studie fáze III GOG-0252

16 Hlavní řešitel: Joan L. Walker GOG-0252 (NCT00951496): intravenózní vs intraperitoneální chemoterapie v primární léčbě ovariálního karcinomu Primární cíl: přežití bez progrese (PFS) Sekundární cíle: celkové přežití (OS), bezpečnost, kvalita života, výsledky dle hodnocení pacientek, příčiny časného ukončení Náběr ukončen, zařazeno 1 560 pacientek Paklitaxel 80 mg/m 2 i.v. den 1, 8, 15 Karboplatina AUC6 i.p. den 1 každé 3 týdny Paklitaxel 80mg/m 2 i.v. den 1, 8, 15 Karboplatina AUC6 i.v. den 1 každé 3 týdny Paklitaxel 135 mg/m 2 i.v. den 1 každé 3 týdny Cisplatina 75 mg/m 2 i.p. den 2 každé 3 týdny Paklitaxel 60 mg/m 2 i.p. den 8 Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů FIGO stádia III–IV se suboptimální cytoredukcí (n=1 500) Avastin 15mg/kg každé 3 týdny Celkem: 21 cyklů

17 Které studie hodnotí Avastin u rekurentního ovariálního karcinomu citlivého k platině? Randomizovaná studie fáze III OCEANS Randomizovaná studie fáze III GOG-0213

18 OCEANS: východiska Avastin: aktivita v monoterapii u rekurentního ovariálního nádoru (jednoramenné studie) 1,2 Karboplatina (C) + gemcitabin (G): studie fáze III AGO/NCIC/EORTC u onemocní citlivého k platině 3 1. Burger, et al. JCO 2007; 2. Cannistra, et al. JCO 2007 3. Pfisterer, et al. JCO 2006 ÚčinnostC (n=178)CG (n=178) Střední přežití bez progrese (PFS), měsíce 5,88,6 Poměr rizik0,72 (p=0,0031)

19 Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny Placebo každé 3 týdny Aghajanian, et al. ASCO 2011 OCEANS (NCT00434642): studie fáze III s karboplatinou a gemcitabinem ± Avastinem u rekurentního ovariálního karcinomu citlivého k platině RANDOMIZACERANDOMIZACE Gemcitabin 1 000 mg/m 2 den 1, 8 každé 3 týdny Karboplatina AUC4 Gemcitabine 1,000mg/m 2 den 1, 8 každé 3 týdny Rekurentní ovariální karcinom citlivý k platině Měřitelné onemocnění Jeden předchozí režim chemoterapie Bez předchozí léčby Avastinem ECOG 0/1 (n=484) CG 6 (až 10) cyklů Stratifikační faktory: Interval bez platiny (6–12 vs >12 měsíců) Cytoreduktivní operace při rekurenci (ano vs ne) primární cíl: přežití bez progrese (PFS)

20 Aghajanian, et al. ASCO 2011 OCEANS: dobře vyvážení vstupní charakteristiky Charakteristika CG + placebo → placebo (n=242) CG + Avastin → Avastin (n=242) Střední věk, roky (rozptyl) 61 (28−86) 60 (38–87) Věk ≥65 let (%) 38 35 Bílá rasa (%) 9290 ECOG PS 0 (%)7675 Histologický typ (%) Serózní Mucinózní/světlebuněčný Jiný 84 3 13 78 5 17 Předchozí paklitaxel/platina(%)100 Doba do rekurence od režimu s platinou (%) 6–12 měsíců >12 měsíců 42 58 41 59 Cytoreduktivní operace při rekurenci (%)1012

21 Počet v riziku CG + Av15 2422039233110 CG + Pl 242177451130 Aghajanian, et al. ASCO 2011 OCEANS: významně delší přežití bez progrese (PFS) při léčbě Avastinem ve srovnání se standardní chemoterapií CG + Pl → Pl (n=242) CG + Av15 → Av15 (n=242) Příhody, n (%) 187 (77,3)151 (62,4) Střední přežití bez progrese měsíce (95% interval spolehlivosti) 8,4 (8,31–9,66) 12,4 (11,40–12,71) Poměr rizik (stratifikovaná analýza) (95% interval spolehlivosti) Log-rank p 0,484 (0,388–0,605) <0,0001 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Pravděpodobnost přežití bez progrese Doba (měsíce) 0612182430

22 Aghajanian, et al. ASCO 2011 Aghajanian, et al. EMCC 2011 OCEANS: benefit přežití bez progrese při pokračující léčbě Avastinem ve všech podskupinách Střední přežití bez progrese (měsíce) Poměr rizik (95% interval spolehlivosti) Rizikový faktor n CG + Pl→ Pl (n=242) CG + Av15 → Av15 (n=242) CG + Av15 → Av15 je lepší CG + Pl→ Pl Je lepší Všechny nemocné4848,412,40,49 (0,40–0,61) Interval bez platiny 6–122028,011,90,41 (0,29–0,58) >122829,712,40,55 (0,41–0,73) >2410411,616,60,62 (0,38–1,01) Cytoreduktivní operce při rekurenci Ano547,516,70,50 (0,24–1,01) NeNe4308,412,30,49 (0,39–0,62) Věky (roky) <653068,512,50,47 (0,36–0,62) ≥651788,412,30,50 (0,34–0,72) Vstupní ECOG PS 03678,612,50,47 (0,36–0,60) 11168,310,60,61 (0,39–0,95) HR 0,20,5125

23 Aghajanian, et al. ASCO 2011 OCEANS: významně vyšší četnost odpovědí při léčbě Avastinem ve srovnání se standardní chemoterapií CG + Pl→ Pl CG + Av15 → Av15 Četnost odpovědí (%)5779 p<0,0001 Střední trvání odpovědi (měsíce)7,410,4 Poměr rizik pro trvání odpovědi0,534 p<0,0001 100 80 60 40 20 0 Pacientky (%) CG + Pl → PlCG + Av15 → Av15

24 a Dvě gastrointestinální perforace 69 dní po posledním podání Avastinu Aghajanian, et al. ASCO 2011 OCEANS: zvlášť sledované nežádoucí příhody Pacientky, % CG + Pl→ Pl (n=233) CG + Av15 → Av15 (n=247) Arteriální tromboembolie, všechny stupně 13 Žilní tromboembolie, stupeň ≥3 34 Krvácení do CNS, všechny stupně <11 Krvácení mimo CNS, stupně ≥3 16 Městnavé srdeční selhávání, stupeň ≥3 11 Neutropenie, stupeň ≥3 5658 Febrilní neutropenie, stupeň ≥3 22 Hypertenze, stupeň ≥3 <117 Píštěl, abces, všechny stupně <12 Gastrointestinální perforace, všechny stupně 00a0a Proteinurie, stupeň ≥3 19 Syndrom zadní reverzibilní leukoencefalopatie, všechny stupně 01 Komplikace hojení rány, stupeň ≥301

25 OCEANS: závěry Karboplatina/gemcitabine + Avastin následována Avastinem v monoterapii do progrese poskytuje u rekurentního ovariálního karcinomu citlivého k platině klinicky smysluplný benefit ve srovnání se samotnou chemoterapií –delší přežití bez progrese: poměr rizik 0,484 (p<0,0001); medián 8,4 → 12,4 měsíce –vyšší četnost odpovědí, delší trvání odpovědi Data o bezpečnosti jsou konsistentní se známým profile bezpečnosti Avastinu –žádné gastrointestinální perforace nebo nové bezpečnostní signály Tento režim může být považován za novou možnost léčby rekurentního ovariálního karcinomu citlivého k platině

26 Rozšíření našich znalostí u rekurentního onemocnění: GOG-0213 (NCT00565851) Cíle –Primární: celkové přežití (sekundární cytoredukce ano/ne), celkové přežití (Avastin ano/ne) –Sekundární: přežití bez progrese, hypersenzitivita, kvalita života, translační výzkum Stratifikace: doba do rekurence Ukončeno zařazování pro hodnocení Avastinu, zařazeno 681 nemocných (zařazování pro hodnocení operace pokračuje) Hlavní řešitel: Robert L. Coleman Ano R Be R Paklitaxel 175 mg/m 2 každé 3 týdny Karboplatina AUC5 každé 3 týdny Avastin 15 mg/kg Paklitaxel 175 mg/m 2 každé 3 týdny Karboplatina AUC5 každé 3 týdny PD Operace Bez operace Kandidátka operace Předléčený epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů citlivý k platině (n=660)

27 Které studie hodnotí Avastin u rekurentního ovariálního karcinomu resistentního na platinu? AURELIA

28 *Paklitaxel 80 mg/m 2 týdně nebo topotecan 4 mg/m 2 den 1, 8 a15 každé 4 týdny nebo 1,25mg/kg den 1–5 každé 3 týdny nebo pegylovaný liposomální doxorubicin 40mg/m 2 každé 4 týdny Hlavní řešitel: Eric Pujade-Lauraine GINECO/GCIG AURELIA (NCT00976911): první studie fáze III s Avastinem u ovariálního karcinomu resistentního na platinu Dle volby řešitele Avastin 15 mg/kg každé 3 týdny nebo standardní léčba Primární cíl: přežití bez progrese (PFS) Sekundární cíle: četnost odpovědí (RECIST a/nebo CA125), interval bez biologické progrese, celkové přežití (OS), kvalita života, bezpečnost Zařazeno 361 pacientek, zařazování ukončeno Chemoterapie* (dle volby řešitele) + Avastin 10 mg/kg každé 2 týdny nebo15 mg/kg každé 3 týdny Standardní léčba Progrese Chemoterapie samotná* (physician’s choice) Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů s relapsem za <6 měsíců po léčbě režimem s platinou (n=360) Progrese

29 Existují studie hodnotící Avastin v léčbě nemocných s rekurentním ovariálním karcinomem, které již byly léčeny Avastinem v primární linii? Randomizovaná studie fáze III MITO-16/MaNGO OV-2

30 MITO-16/MaNGO OV-2: Avastin plus chemoterapie při progresi po léčbě Avastinem plus chemoterapií v primární linii Hlavní řešitel: Sandro Pignata, Nicoletta Colombo Epitelový nádor vaječníků, primární nádor pobřišnice nebo nádor vejcovodů stádia IIIB–IV s progresí nebo rekurencí nejméně 6 měsíců po úvodní léčbě chemoterapií plus Avastinem (n≈400) Primární cíl: přežití bez progrese (PFS) Sekundární cíl: celkové přežití (OS) Zapojeno 60 italských center a další evropeké skupiny (ENGOT) (sponzor: INT Neapol) 1:1 Avastin 10 mg/kg každé 2 týdny nebo 15 mg/kg každé 3 týdny Pegylovaný liposomální doxorubicin nebo gemcitabin nebo paklitaxel Karboplatina PD Pegylovaný liposomální doxorubicin nebo gemcitabin nebo paklitaxel

31 Hodnocení Avastinu u ovariálního karcinomu pokračuje 2012 20132014 GOG-0213 Data o účinnosti a bezpečnosti OCTAVIA Konečná data o bezpečnosti (přihlášeno na ASCO 2012) OCTAVIA přežití bez progrese AURELIA přežití bez progrese (přihlášeno na ASCO 2012) Avastin v primární léčbě Avastin při rekurenci OCEANSAURELIA GOG-0252 přežití bez progrese GOG-0262 Data o účinnosti a bezpečnosti ICON 7 Konečné hodnocení celkového přežití AURELIA kvalita života Konečné hodnocení celkového přežití

32 Závěry Velké probíhající a plánované studie přinesou v několika letech nová data, která rozšíří naše znalosti Tyto studie odpoví na současné otázky a poskytnou další vodítka k optimálnímu použití Avastinu při léčbě nově zjištěného nebo rekurentního ovariálního karcinomu Na základě dosud známých výsledků by Avastin v dávce 15 mg/kg každé 3 týdny měl být používán k primární léčbě v kombinaci s chemoterapií a následně v monoterapii do progrese nemoci nebo maximálně po dobu 15 měsíců u žen s ovariálním karcinomem s residuálním nádorem

33 For the first time in 15 years


Stáhnout ppt "Eric Pujade-Lauraine Hôpitaux Universitaires Paris Centre Site Hôtel-Dieu Paris, France Budoucnost léčby ovariálního karcinomu: přehled probíhajících a."

Podobné prezentace


Reklamy Google