Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeba pokroku Session I. Potřeba pokroku Session I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeba pokroku Session I. Potřeba pokroku Session I."— Transkript prezentace:

1

2 Potřeba pokroku Session I

3 Klinická praxe v posledních 15 letech - v období omezené inovace
Sandro Pignata National Cancer Institute Napoli, Italy

4 Svět se rychle mění…

5 … a já rovněž!

6 Moje kariera 1990 Gastroenterologie
1994 Lékař na oddělení klinické onkologie v NCI 1995 první léčba nemocné s karcinomem vaječníků 1996 Moje první publikace o gynekologické onkologii vJCO 1998 Založen MITO 2000 první prezentace na ASCO 2002 Člen exekutivy GCIG 2006 Založen ENGOT 2008 Jmenován na pozici ředitele

7 Platí totéž pro karcinom vaječníků?
Alkylující látky (melfalan nebocyklofosfamid) Režimy s platinou Úvodní linie Režimy platina/taxan 20 15 10 5 Úmrtnost na žen Zde jsem se začal zabývat léčbou ovariálního karcinomu Rok Jemal, et al. CA Cancer J Clin 2009

8 Četnost pětiletého přežití se v posledních 50 letech zlepšila, v poslední době však byly pokroky jen malé Přežití 5 let (%) Rok IIIa IIIb IIIc IV 1958–62 6,9 2,6 1963–68 8,6 5,0 1969–72 10,8 4,6 1973–75 13,3 4,1 1976–78 13,5 4,5 1979–81 17,4 4,7 1982–86 22,7 8,0 1987–89 22,9 14,3 1990–92 41,1 24,9 23,4 11,1 1993–95 58,5 39,9 28,7 16,8 1996–98 49,2 40,8 28,9 13,4 1999–01 46,7 41,5 32,5 18,6 Data from 26th FIGO Annual Report Heintz, et al. Int J Gyn Obst 2006

9 Přežití bez progrese: 12–18 měsíců celkové přežití: 31–65 měsíců
Režim karboplatina/paklitaxel byl po dlouhou dobu standardem úvodní linie léčby nemocných s pokročilým ovariálním karcinomem Přežití bez progrese: 12–18 měsíců celkové přežití: 31–65 měsíců rekurence u 65–70 % nemocných, nutná léčba druhé linie

10 Jak to ovlivnilo zaměření mé práce?
MITO – odpověď na nedostatek inovace Podporuje aktivity klinických onkologů a gyneko-onkologů, zdůrazňuje důležitost multidisciplinárního přístupu k léčbě ovariálního karcinomu

11 Dosavadní výsledky – studie MITO
Zařazení Porovnávané režimy MITO-1 273 Udržovací léčba první linie Topotecan vs žádná léčba po odpovědi na operaci a karboplatinu/paklitaxel MITO-2 820 Úvodní linie Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/pegylovaný liposomální doxorubicin MITO-3 240 Druhá linie Gemcitabin vs pegylovaný liposomální doxorubicin MITO-4 162 Residual neurotoxicity MITO-5 26 Úvodní linie, starší nemocné U starších nemocných s ovariálním karcinomem stádia IC–IV MITO-6 32 Kapecitabin v monoterapii MITO-7 800 karboplatina/paklitaxel týdně vs každé 3 týdny MITO-8 253 Rekurentní karboplatina/paklitaxel → liposomální doxorubicin vs liposomální doxorubicin → karboplatina/paklitaxel 1998 2011

12 Hledaní režimu lepšího než karboplatina/paklitaxel: klíčové světové studie
Porovnávané režimy Výsledek GOG-0162 324 Cisplatina + paklitaxel 24 nebo 96 hodin Podobná účinnost AGO-GINECO 1,282 Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/paklitaxel/epirubicin Benefit nezvýšen MITO-1 273 Karboplatina/paklitaxel x6  topotekan x4 vs sledování Udržovací topotekan nezlepšil přežití bez progrese GOG-0172 429 Cisplatina/paklitaxel i.v. vs cisplatina/paklitaxel i.p. Při intraperitoneální aplikaci vyšší účinnost při vyšší toxicitě a horší kvalitě života GCIG 887 1,308 GOG-0178 277 Cisplatina/paklitaxel  u pacientek s CR paklitaxel 3 cykly vs 12 cyklů Delší přežití bez progrese při 12 cyklech, celkové přežití u vybraných populací nezlepšeno GOG-0182 4,312 Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/paklitaxel/gemcitabin (2 režimy) vs karboplatina/paklitaxel/topotekan vs karboplatina/paklitaxel/pegylovaný liposomální doxorubicin OV16 819 Karboplatina/pak x8 vs cisplatina/topotekan x4  karboplatina/paklitaxel x4 Podobná účinnost, vyšší tolerance dvojkombinace AGO-OVAR9 1,742 Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/paklitaxel/gemcitabin 1995 2009

13 Čeho bylo v těchto studiích dosaženo?
Až do studií s Avastinem nebyl žádný režim lepší než karboplatina/paklitaxel Většina studií neprokázala významný benefit ve srovnání s existujícím standardem režimy se třemi léky nové kombinace dvou léků udržovací chemoterapie Benefitu bylo často dosaženo za cenu významné toxicity nebo neschopnosti léčbu pokračovat v léčbě intraperitoneální léčba

14 Dosud… Jsem léčil téměř 500 pacientek v klinických studiích, ve kterých nebylo dosaženo zlepšení výsledků primární léčby MITO zařadil do klinických studií více než pacientek Gynecologic Oncology Groups zařadila do klinických studií primární léčby více než pacientek

15 Nezměněné možnosti primární léčby – dopad do reálné praxe
Matka Maria, 58 let Dcera Elena, 37 let Ovariální karcinom stádia III zjištěn v roce 1995 Primární chemoterapie karboplatina/paklitaxel Rekurence v roce 1999 Čtyři linie chemoterapie Zemřela 2003 Ovariální karcinom stádia IV zjištěn v roce 2011 Primární chemoterapie karboplatina/paklitaxel Dosud na léčbě

16 Co se tedy změnilo? Očekávání nemocných, že bude k dispozici nová léčba V roce 1995 nemocné od léčby neočekávaly mnoho Dnes jsou pacientky dobře informované, znají možný vývoj a možnosti nové léčby

17 Co se tedy změnilo? Roche's Avastin helps ovarian cancer patients live longer Roche’s Avastin shows positive results in ovarian cancer Roche’s Avastin helps in ovarian cancer Avastin strong in ovarian cancer trial Avastin performs in ovarian cancer trial Wonder drug to fight ovarian cancer hailed ‘the best in 20 years’ Long-term Avastin use helps keep ovarian cancer in check Roche’s Avastin shines again in phase III ovarian cancer trial Avastin can delay progression of recently diagnosed ovarian cancer Roche’s Avastin delays worsening of advanced ovarian cancer

18 How the beliefs of medical oncologist have changed
Physicians believed in 1995 that a more toxic treatment led to more activity Today, patients want treatments that are less toxic and offer better quality of life and prolonged life. This concept is increasingly accepted by physicians

19 Osobní pohled na léčbu pokročilého ovariálního karcinomu
Co je mým cílem, když léčím ženu s karcinomem vaječníků? vyléčení prodloužení jejího života prodloužení jejího života bez příznaků V jakém vztahu jsou tyto cíle k přáním pacientky? chce si zachovat nadějí che, aby u během léčby zůstala ženou, ne pouhou pacientkou Je snadné tyto cíle sladit? vůbec ne snadno – klíčem je personalizovaná léčba!!

20 Limitované možnosti léčba = frustrace
HER2/EGFR Erlotinib Gefitinib Trastuzumab Pertuzumab Cetuximab VEGF Avastin VEGF Trap Příliš dlouhá doba bez inovace Nové biologické, chytré, cílené léky byly u ovariálního karcinomu testovány jen nedávno Mnoho léku ne tak chytrých… FOLATE RECEPTOR Farletuzumab PDGFR Imatinib BIBF 1120 Hsp80 Tanespimycin PKC Enzastaurin Src Dasatinib PARP inhibitors Olaparib AG BSI-201

21 Avastin v monoterapii je u ovariálního karcinomu účinný
6 měsíců přežití bez progrese (%) Četnost odpovědí (%) Avastin1 Temsirolimus6 Sorafenib4 Gefitinib2 Mifepristone8 Imatinib3 Lapatinib9 Vorinostat5 Enzastaurin7 Plocha kruhů odpovídá počtu nemocných ve studii Porovnání dat ze studií Reproduced with kind permission from Professor Michael Bookman, Arizona Cancer Center, Tucson, AX, USA 1. Burger, et al. JCO 2007; 2. Schilder, et al. Clin Cancer Res 2005; 3. Schilder, et al. JCO 2008; 4. Matei, et al. JCO 2011; 5. Modesitt, et al. Gynecol Oncol 2008; 6. Behbakht, et al. Gynecol Oncol 2010; 7. Usha, et al. Gynecol Oncol 2011; 8. Rocereto, et al. Gynecol Oncol 2010; 9. Data from GOG phase II database (2009)

22 Závěry V posledních 15 letech nebyly naplněny potřeby léčby
Očekávání pacientek a víra lékařů se podstatně změnily Zdá se, že Avastin představuje nový směr

23


Stáhnout ppt "Potřeba pokroku Session I. Potřeba pokroku Session I."

Podobné prezentace


Reklamy Google