Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

For the first time in 15 years. Session I Potřeba pokroku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "For the first time in 15 years. Session I Potřeba pokroku."— Transkript prezentace:

1 For the first time in 15 years

2 Session I Potřeba pokroku

3 Sandro Pignata National Cancer Institute Napoli, Italy Klinická praxe v posledních 15 letech - v období omezené inovace

4 Svět se rychle mění…

5 … a já rovněž!

6 Moje kariera 1990Gastroenterologie 1994Lékař na oddělení klinické onkologie v NCI 1995první léčba nemocné s karcinomem vaječníků 1996Moje první publikace o gynekologické onkologii vJCO 1998 Založen MITO 2000 první prezentace na ASCO 2002 Člen exekutivy GCIG 2006 Založen ENGOT 2008 Jmenován na pozici ředitele

7 Jemal, et al. CA Cancer J Clin 2009 Platí totéž pro karcinom vaječníků? Úmrtnost na 100 000 žen1975198519952005 Rok 20 15 10 5 0 Alkylující látky (melfalan nebocyklofosfamid) Režimy s platinou Režimy platina/taxan Úvodní linie Zde jsem se začal zabývat léčbou ovariálního karcinomu

8 Přežití 5 let (%) RokIIIaIIIbIIIcIV 1958–626,92,6 1963–688,65,0 1969–7210,84,6 1973–7513,34,1 1976–7813,54,5 1979–8117,44,7 1982–8622,78,0 1987–8922,914,3 1990–9241,124,923,411,1 1993–9558,539,928,716,8 1996–9849,240,828,913,4 1999–0146,741,532,518,6 Četnost pětiletého přežití se v posledních 50 letech zlepšila, v poslední době však byly pokroky jen malé Data from 26 th FIGO Annual ReportHeintz, et al. Int J Gyn Obst 2006

9 Režim karboplatina/paklitaxel byl po dlouhou dobu standardem úvodní linie léčby nemocných s pokročilým ovariálním karcinomem Přežití bez progrese: 12–18 měsíců –celkové přežití: 31–65 měsíců –rekurence u 65–70 % nemocných, nutná léčba druhé linie

10 Jak to ovlivnilo zaměření mé práce? MITO – odpověď na nedostatek inovace Podporuje aktivity klinických onkologů a gyneko-onkologů, zdůrazňuje důležitost multidisciplinárního přístupu k léčbě ovariálního karcinomu

11 Dosavadní výsledky – studie MITO 1998 StudienZařazeníPorovnávané režimy MITO-1273 Udržovací léčba první linie Topotecan vs žádná léčba po odpovědi na operaci a karboplatinu/paklitaxel MITO-2820Úvodní linie Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/pegylovaný liposomální doxorubicin MITO-3240Druhá linieGemcitabin vs pegylovaný liposomální doxorubicin MITO-4162Úvodní linieResidual neurotoxicity MITO-526 Úvodní linie, starší nemocné U starších nemocných s ovariálním karcinomem stádia IC–IV MITO-632Druhá linieKapecitabin v monoterapii MITO-7800Úvodní liniekarboplatina/paklitaxel týdně vs každé 3 týdny MITO-8253Rekurentní karboplatina/paklitaxel → liposomální doxorubicin vs liposomální doxorubicin → karboplatina/paklitaxel 2011

12 Hledaní režimu lepšího než karboplatina/paklitaxel: klíčové světové studie StudienPorovnávané režimyVýsledek GOG-0162324Cisplatina + paklitaxel 24 nebo 96 hodinPodobná účinnost AGO- GINECO 1,282 Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/paklitaxel/epirubicin Benefit nezvýšen MITO-1273 Karboplatina/paklitaxel x6  topotekan x4 vs sledování Udržovací topotekan nezlepšil přežití bez progrese GOG-0172429 Cisplatina/paklitaxel i.v. vs cisplatina/paklitaxel i.p. Při intraperitoneální aplikaci vyšší účinnost při vyšší toxicitě a horší kvalitě života GCIG887 Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/paklitaxel/epirubicin Benefit nezvýšen AGO- GINECO 1,308 Karboplatina/paklitaxel x6  topotekan x4 vs sledování Udržovací topotekan nezlepšil přežití bez progrese GOG-0178277 Cisplatina/paklitaxel  u pacientek s CR paklitaxel 3 cykly vs 12 cyklů Delší přežití bez progrese při 12 cyklech, celkové přežití u vybraných populací nezlepšeno GOG-01824,312 Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/paklitaxel/gemcitabin (2 režimy) vs karboplatina/paklitaxel/topotekan vs karboplatina/paklitaxel/pegylovaný liposomální doxorubicin Benefit nezvýšen OV16 819 Karboplatina/pak x8 vs cisplatina/topotekan x4  karboplatina/paklitaxel x4 Podobná účinnost, vyšší tolerance dvojkombinace AGO- OVAR9 1,742 Karboplatina/paklitaxel vs karboplatina/paklitaxel/gemcitabin Benefit nezvýšen 1995 2009

13 Čeho bylo v těchto studiích dosaženo? Až do studií s Avastinem nebyl žádný režim lepší než karboplatina/paklitaxel Většina studií neprokázala významný benefit ve srovnání s existujícím standardem –režimy se třemi léky –nové kombinace dvou léků –udržovací chemoterapie Benefitu bylo často dosaženo za cenu významné toxicity nebo neschopnosti léčbu pokračovat v léčbě –intraperitoneální léčba

14 Dosud… Jsem léčil téměř 500 pacientek v klinických studiích, ve kterých nebylo dosaženo zlepšení výsledků primární léčby MITO zařadil do klinických studií více než 2 500 pacientek Gynecologic Oncology Groups zařadila do klinických studií primární léčby více než 10 000 pacientek

15 Nezměněné možnosti primární léčby – dopad do reálné praxe Ovariální karcinom stádia III zjištěn v roce 1995 Primární chemoterapie karboplatina/paklitaxel Rekurence v roce 1999 Čtyři linie chemoterapie Zemřela 2003 Matka Maria, 58 let Dcera Elena, 37 let Ovariální karcinom stádia IV zjištěn v roce 2011 Primární chemoterapie karboplatina/paklitaxel Dosud na léčbě

16 Co se tedy změnilo? V roce 1995 nemocné od léčby neočekávaly mnoho Dnes jsou pacientky dobře informované, znají možný vývoj a možnosti nové léčby Očekávání nemocných, že bude k dispozici nová léčba

17 Roche’s Avastin shows positive results in ovarian cancer Roche’s Avastin helps in ovarian cancer Roche's Avastin helps ovarian cancer patients live longer Avastin strong in ovarian cancer trial Long-term Avastin use helps keep ovarian cancer in check Avastin can delay progression of recently diagnosed ovarian cancer Avastin performs in ovarian cancer trial Wonder drug to fight ovarian cancer hailed ‘the best in 20 years’ Roche’s Avastin shines again in phase III ovarian cancer trial Roche’s Avastin delays worsening of advanced ovarian cancer Co se tedy změnilo?

18 How the beliefs of medical oncologist have changed Physicians believed in 1995 that a more toxic treatment led to more activity Today, patients want treatments that are less toxic and offer better quality of life and prolonged life. This concept is increasingly accepted by physicians

19 Osobní pohled na léčbu pokročilého ovariálního karcinomu Co je mým cílem, když léčím ženu s karcinomem vaječníků? –vyléčení –prodloužení jejího života –prodloužení jejího života bez příznaků V jakém vztahu jsou tyto cíle k přáním pacientky? –chce si zachovat nadějí –che, aby u během léčby zůstala ženou, ne pouhou pacientkou Je snadné tyto cíle sladit? –vůbec ne snadno – klíčem je personalizovaná léčba!!

20 Limitované možnosti léčba = frustrace Příliš dlouhá doba bez inovace Nové biologické, chytré, cílené léky byly u ovariálního karcinomu testovány jen nedávno Mnoho léku ne tak chytrých… VEGF Avastin VEGF Trap PARP inhibitors Olaparib AG-014699 BSI-201 FOLATE RECEPTOR Farletuzumab PDGFR Imatinib BIBF 1120 HER2/EGFR Erlotinib Gefitinib Trastuzumab Pertuzumab Cetuximab Hsp80 Tanespimycin PKC Enzastaurin Src Dasatinib

21 Avastin v monoterapii je u ovariálního karcinomu účinný Reproduced with kind permission from Professor Michael Bookman, Arizona Cancer Center, Tucson, AX, USA 1. Burger, et al. JCO 2007; 2. Schilder, et al. Clin Cancer Res 2005; 3. Schilder, et al. JCO 2008; 4. Matei, et al. JCO 2011; 5. Modesitt, et al. Gynecol Oncol 2008; 6. Behbakht, et al. Gynecol Oncol 2010; 7. Usha, et al. Gynecol Oncol 2011; 8. Rocereto, et al. Gynecol Oncol 2010; 9. Data from GOG phase II database (2009) 6 měsíců přežití bez progrese (%) Četnost odpovědí (%) Avastin 1 Temsirolimus 6 Sorafenib 4 Gefitinib 2 Mifepristone 8 Imatinib 3 Lapatinib 9 Vorinostat 5 Enzastaurin 7 Plocha kruhů odpovídá počtu nemocných ve studii 01020304050 Porovnání dat ze studií

22 Závěry V posledních 15 letech nebyly naplněny potřeby léčby Očekávání pacientek a víra lékařů se podstatně změnily Zdá se, že Avastin představuje nový směr

23


Stáhnout ppt "For the first time in 15 years. Session I Potřeba pokroku."

Podobné prezentace


Reklamy Google