Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení:"— Transkript prezentace:

1 81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení: Ing. Ryšavý Marek, vedoucí týmu, skupina HELLA Ing. Pachovský Pavel, zástupce vedoucího, Iveco Czech Republic Ing. Čapka Mojmír, BRISK Tábor Ing. Dvořák Miroslav, MOTOR JIKOV Group Ing. Wojnar Bohdan, ŠKODA AUTO Ing. Šípek Antonín, sekretariát AutoSAP za sekretariát AutoSAP: Ing. Novák Zdeněk Brno, 4. dubna 2013

2 Základní cíle Prosazovat v legislativním procesu zájmy členů AutoSAP, definované zejména v prioritních tématech Průběžně dochází k připomínkování návrhů zákonů a jejich novel. Možno jmenovat například novelu zákona č. 56/2011 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, novelu zákona o ochraně ovzduší, novelu zákona o odpadech. U řady dalších legislativních norem (nadoborového charakteru) předává AutoSAP své náměty a připomínky na SP ČR a HK ČR. Tyto náměty a připomínky byly ve většině případů zahrnuty do souhrnných připomínek těchto institucí. Možno konstatovat, že cíl je ze strany AutoSAP plněn, v některých případech je však žádoucí zvýšit aktivitu členských firem při přípravě podkladů (zasílání konkrétních připomínek z praxe).

3 Základní cíle Docílit koordinovaného postupu s jinými řídícími týmy, zejména s týmem „Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy “ Koordinace aktivit mezi jednotlivými řídícími týmy probíhá průběžně na zasedáních Představenstva, v případě potřeby i samostatně (dvou či vícestranně) na úrovni vedoucích týmů. Stanovený cíl je zabezpečován.

4 Prioritní témata A.aktuální - pro nejbližší období - obnova vozového parku - odpady – vozidla s ukončenou životností - ochrana ovzduší, udržitelná mobilita – jednotný výklad zákonů Zabezpečováno v rámci průběžného připomínkování příslušných legislativních norem (novel zákonů) a dále (mimo jiné): - zpracován aktualizovaný podklad pro MPO ČR ve věci obnovy vozového parku; - úzká spolupráce s MŽP ČR ve věci přípravy věcného záměru zákona o vozidlech s ukončenou životností; - na MŽP zaslány připomínky k podkladu „Prorůstová a další ekonomická opatření MŽP“, zejména k jeho části týkající se „čisté mobility“ a likvidace autovraků.

5 Prioritní témata B. Ostatní (vzhledem ke kapacitám aktuálně nebudou řešena) - čistá výroba a její ekonomické dopady (REACH, spolupráce SP ČR, SCHP) - obrana proti nehomologovaným vozidlům a dílům, popř. dílům nabízeným pod originální značkou - investiční pobídky (informace a zkušeností při realizaci) - dopravní infrastruktura - vymahatelnost práva (neeticky se chovající subdodavatel) Z výše uvedených priorit byla pozornost v uplynulém období zaměřena na problematiku dopravní infrastruktury a činnost MD ČR (ve spolupráci s Ing. Juříčkem – prezentace pro nového ministra dopravy) a ochrany proti dílům nevyhovující kvality (ve spolupráci s SDA a dalšími subjekty, včetně BESIPu).

6 Klíčové aktivity 1/2 I. Monitoring a připomínkování (pasivní přístup) - legislativní proces týkající se vývoje hospodářské politiky - významných zákonů pro oblast autoprůmyslu včetně jednotlivých fází jejich schvalovacího procesu Aktivity v této oblasti byly popsány výše. - významných zákonů pro oblast autoprůmyslu na úrovni Evropské unie (shodnost obsahu - nebýt přísnější než EU) Činnost byla zaměřena na dohody o volném obchodu (FTA J.Korea, Japonsko, Indie, USA) a směrnice EU pro oblast automobilů a dílů (snižování emisí CO2, a hlukových limitů). Postupy v těchto oblastech jsou koordinovány s Evropskou asociací výrobců automobilů ACEA.

7 Klíčové aktivity 1/2 I.Monitoring a připomínkování (pasivní přístup) -cílenější oslovení členů a sběr jejich připomínek k návrhům v oblasti technika, lidské zdroje (nutno dohodnout) a ostatní Ze strany členské základny bylo podáno několik námětů pro řešení, možno jmenovat alespoň problematiku bezpečnostních přestávek ve vazbě na nařízení vlády č. 272/2011 a zákon 361/2007, otázku činnosti finančních úřadů (zadržování vratek DPH) a nyní aktuálně záležitosti týkající se exekucí zaměstnanců a tzv. součinnosti zaměstnavatelů s exekutory. O předmětných problematikách byly informovány věcně příslušné orgány státní správy, jakož i SP ČR a HK ČR, vždy se žádostí o podporu našich požadavků. O některých problematikách bylo jednáno i s OS KOVO (např. bezpečnostní přestávky, exekuce zaměstnanců). Bohužel reakce orgánů stání správy (ministerstev) byla většinou buď žádná nebo negativní, v lepším případě byl problém vzat na vědomí.

8 Klíčové aktivity 2/2 II. Spolupráce a lobbing (aktivní přístup) - s legislativní skupinou SPČR, MPO, MD, MŽP při legislativním procesu (EU a všeobecná legislativa) - spolupráce a lobbing se zákonodárci při legislativním procesu (odborná legislativa AP) Výše uvedené aktivity jsou průběžně zabezpečovány. III. Sdílení - informací, kapacit řídících týmů a jednotlivých členů AutoSAP v legislativní oblasti Sdílení informací mezi členy řídících týmů i členskou základnou je realizováno informačními kanály AutoSAP.

9 Konkrétní průběžná činnost Informovanost členské základny o návrzích změn zákonů (vyhlášek) – ve smyslu prioritních témat: Na vstupní internetové stránce AutoSAP je přímý odkaz na možnost připomínkování legislativy (návrhů zákonů a novel): - v rubrice UPOZORNĚNÍ NA / LEGISLATIVA K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vybrané zákony jsou pak zasílány k připomínkám přímo celé členské základně. V této oblasti je žádoucí zvýšit aktivitu firem, neboť zpracování relevantních a odborných připomínek nelze bez spolupráce s firmami zpracovat.


Stáhnout ppt "81. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Legislativa a životní prostředí Předkládá: Řídící tým „Legislativa a životní prostředí“ ve složení:"

Podobné prezentace


Reklamy Google