Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. skupina 15. skupina 16. skupina 17. skupina 18. skupina a vodík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. skupina 15. skupina 16. skupina 17. skupina 18. skupina a vodík"— Transkript prezentace:

1 14. skupina 15. skupina 16. skupina 17. skupina 18. skupina a vodík 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 Riskuj – hrací pole

2 Vyberte správné mezinárodní názvy pro prvky 14. skupiny:
14. skupina 1000: Vyberte správné mezinárodní názvy pro prvky 14. skupiny: a) karboneum, sillicium, germanium, stanum, plumbium b) carboneum, sillicium, germanium, stanum, plumbium c) carboneum, silicium, germanium, stannum, plumbum Riskuj – hrací pole

3 Uhlík v excitovaném stavu (6C*) má elektronovou konfiguraci:
14. skupina 2000: Uhlík v excitovaném stavu (6C*) má elektronovou konfiguraci: a) 1s↑↓ 2s ↑ 2p ↑ ↑ ↑ b) 1s↑↓ 2s ↑ 2p ↑ ↑ ↑ c) 1s↑↓ 2s ↑↓ 2p ↑ ↑ Riskuj – hrací pole

4 Na obrázku je znázorněn minerál:
14. skupina 3000: Na obrázku je znázorněn minerál: a) dolomit CaCO3.MgCO3 b) magnezit MgCO3 c) kalcit CaCO3 Riskuj – hrací pole

5 Směs kaolínu, rozemletého živce a křemene se používá na výrobu:
14. skupina 4000: Směs kaolínu, rozemletého živce a křemene se používá na výrobu: a) porcelánu b) cementu c) betonu Riskuj – hrací pole

6 14. skupina 5000: Jak se nazývají všechny na obrázku znázorněné minerály a z čeho jsou složeny (chemický vzorec): Odpověď 1 křišťál, 2 ametyst, 3 růženín, 4 citrín, 5 achát, 6 záhněda, SiO2 4 1 2 3 5 Riskuj – hrací pole 6

7 Rajský plyn s narkotizačními účinky je oxidem:
15. skupina 1000: Rajský plyn s narkotizačními účinky je oxidem: a) dusnatým b) dusným c) dusičitým Riskuj – hrací pole

8 Hnojivo Chilský ledek je:
15. skupina 2000: Hnojivo Chilský ledek je: a) dusičnan sodný b) dusičnan draselný c) dusičnan amonný Riskuj – hrací pole

9 15. skupina 3000: Vyberte trojici ve vodě rozpustných solí:
a) Ca3(PO4)2, Mg(H2PO4)2, Na2HPO4 b) Ca(H2PO4)2, Mg(H2PO4)2, Na3PO4 c) Ca3(PO4)2, Mg3(PO4)2, NaH2PO4 Riskuj – hrací pole

10 15. skupina 4000: Proč dusík nemůže tvořit sloučeninu chlorid dusičný?
a) Dusík nemá d-orbitaly, tudíž nemůže tvořit oxidační číslo 5. b) Elektronegativita dusíku je vyšší než elektronegativita chloru. c) Dusík je inertní (nereaktivní), s chlorem nebude reagovat. Riskuj – hrací pole

11 Uveďte rovnici vzniku superfosfátu: (napsat na tabuli)
15. skupina 5000: Uveďte rovnici vzniku superfosfátu: (napsat na tabuli) Odpověď Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4  Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4 Riskuj – hrací pole

12 Na obrázku je znázorněn minerál o chemickém vzorci:
16. skupina 1000: Na obrázku je znázorněn minerál o chemickém vzorci: a) ZnS b) PbS c) FeS2 Riskuj – hrací pole

13 16. skupina 2000: Kyslík je: a) nehořlavý plyn se silnými oxidačními vlastnostmi b) hořlavý plyn se silnými oxidačními vlastnostmi c) hořlavý plyn se silnými redukčními vlastnostmi Riskuj – hrací pole

14 Mezi bazické oxidy patří:
16. skupina 3000: Mezi bazické oxidy patří: a) NO, CO, Si2O b) CaO, K2O, Na2O c) SO2, CO2, CrO3 Riskuj – hrací pole

15 V průběhu elektrolýzy vody dochází na anodě k následující reakci:
16. skupina 4000: V průběhu elektrolýzy vody dochází na anodě k následující reakci: 2 O-II  O2 + 4 e- b) O2 + 4 e-  2 O-II c) O2  2 O-II + 4 e- Riskuj – hrací pole

16 Doplňte pravou stranu rovnice:
16. skupina 5000: Doplňte pravou stranu rovnice: BaO2 + H2SO4  Odpověď H2O2 + BaSO4 Riskuj – hrací pole

17 Jedním z přírodních zdrojů fluoru je minerál kazivec.
17. skupina 1000: Jedním z přírodních zdrojů fluoru je minerál kazivec. O jakou sloučeninu se jedná? a) fluorid vápenatý (CaF2) b) difluorid vápenatý (Ca2F2) c) hexafluorohlinitan trisodný (Na3AlF6) Riskuj – hrací pole

18 17. skupina 2000: Kyselina solná je:
a) HF b) HCl c) H2SO4 Riskuj – hrací pole

19 17. skupina 3000: Určete, kterým směrem probíhá naznačená reakce 2KBrO3 + I2 ? 2KIO3 + Br2 a) → b) ← c) obojím Riskuj – hrací pole

20 Lze vyrobit elektrolýzou kamenné soli.
17. skupina 4000: Jedná se o žlutozelený velmi reaktivní plyn, který se skládá ze dvouatomových molekul. Lze vyrobit elektrolýzou kamenné soli. O jakou látku se jedná? a) fluorovodík b) fluor c) chlor Riskuj – hrací pole

21 Proč neexistují oxidy fluoru:
17. skupina 5000: Proč neexistují oxidy fluoru: Odpověď Fluor je elektronegativnějším prvkem než je kyslík. Nebudou tedy vznikat oxidy ale fluoridy. Riskuj – hrací pole

22 2 neutrony má ve svém atomu:
18. skupina + vodík 1000: 2 neutrony má ve svém atomu: a) protium b) deuterium c) tritium Riskuj – hrací pole

23 18. skupina + vodík 2000: Vodík je:
a) nehořlavý plyn, bez chuti a bez zápachu b) ve vodě dobře rozpustný a snadno zkapalnitelný plyn c) hořlavý plyn, který se vzduchem tvoří výbušnou směs Riskuj – hrací pole

24 Který vzácný plyn je nejvíce zastoupen ve vzduchu?
18. skupina + vodík 3000: Který vzácný plyn je nejvíce zastoupen ve vzduchu? a) helium b) argon c) krypton Riskuj – hrací pole

25 18. skupina + vodík 4000: Vyberte správné tvrzení:
a) všechny vzácné plyny mají zcela zaplněné orbitaly b) všechny vzácné plyny mají 8 valenčních elektronů c) Symboly prvků jsou: He, Ne, Ar, Kr, Xe a Ra Riskuj – hrací pole

26 18. skupina + vodík 5000: K jaké chemické reakci (konkrétně!) dochází na katodě, v průběhu elektrolýzy vody? Odpověď 2 H+ + 2 e-  H2 Riskuj – hrací pole


Stáhnout ppt "14. skupina 15. skupina 16. skupina 17. skupina 18. skupina a vodík"

Podobné prezentace


Reklamy Google