Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

‘The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge’ čili Cambridžská universita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "‘The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge’ čili Cambridžská universita."— Transkript prezentace:

1 ‘The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge’ čili Cambridžská universita

2 We are building a Brain Repair Centre for The Chancellor, Masters & Scholars of the University of Cambridge © Prof R. Hanka 2012

3 Velká Británie nemá vysokoškolský zákon jako Česká republika Výjimku tvoří Oxford a Cambridge – (Universities of Oxford and Cambridge Act 1923, původní 1856) – Zákon nicméně stanoví pouze základní strukturu a práva Všechny university se řídí svými Statuty, které musí být centrálně schváleny. © Prof R. Hanka 2012

4 Stručná historie university 1209 několik akademiků opustilo Oxford a přišlo do Cambridge 1231 Král Henry III zajistil monopol učení 1284 první kolej (Peterhouse) 14. a 15. století rozmach kolejí 19. a 20. století rovněž 1923 první pravidelný příspěvek od státu 1991 zásadní změna vnitřního systému řízení 2010 Professor Sir Leszek Borysiewicz, Vice- Chancellor © Prof R. Hanka 2012

5 Stručné vysvětlení vztahu University a kolejí © Prof R. Hanka 2012

6 33 kolejí. Studenti. © Prof R. Hanka 2012

7 Každá kolej je vlastně malá nezávislá vysoká škola. Má svůj akademický sbor (cca 70-100) Svého vůdce (Master, President, Provost) Svůj Senát (College Council) Děkana (Senior Tutor) Vedoucí studijních oborů (Directors of Studies) Své učitele (College Lecturers, Supervisors) Cca 500 - 800 studentů a 100-150 akademiků Kolej XY. © Prof R. Hanka 2012

8

9 Universita zodpovídá za: Přednášky Praktika a laboratoře Zkoušky Koleje jsou zodpovědné za: Výběr studentů včetně příjímacích zkoušek Jejich individuální výuku Jejich morálku a zdraví © Prof R. Hanka 2012

10 Universitní akademické pozice Assistant Lecturer (max 4 roky) Lecturer/Senior Lecturer Reader Professor Clinical Lecturer, Asociate Lecturer, apod. Definitiva do 67 let © Prof R. Hanka 2012

11 Universitní akademické pozice Assistant Lecturer Lecturer/Senior Lecturer Reader Professor Funkční místa (stanovená pro fakultu, obsazovaná veřejným výběrovým řízením) Vnitřní kariérní postup Dočasná změna tabulky funkčních míst © Prof R. Hanka 2012

12 Struktura universitního řízení © Prof R. Hanka 2012

13 Regent House Sbor regentů - řídící orgán univerzity (Governing Body). Zahrnuje tzv. „University Officers“ – Všichni Lecturers, Readers, Professors (1600) – Vyšší administrativní zaměstnanci (200) – Fellows kolejí (kteří nejsou zaměstnáni Universitou) (200) – Chancellor, Vice-Chancellor, High Steward etc. Regent House (cca 2000 členů) Akademický senát (Council) © Prof R. Hanka 2012

14 Akademický senát (The Council) (Hlavní exekutivní a plánovací orgán). Studenti se nesmí zúčastnit té části jednání, která se týká osobního hodnocení, zaměstnaneckých vztahů a čehokoliv o čem předseda AS tak rozhodne. Rektor (Vice-Chancellor) = CEO university 4 hlavy kolejí 4 profesoři či docenti 8 regentů 3 (2+1) studenti 4 externí členové Registrary ( nejvyšší admin. zaměstnanec) je tajemník AS. © Prof R. Hanka 2012

15 Akademický senát (The Council) Hlavní exekutivní a plánovací orgán university Všechna rozhodnutí AS jsou vlastně pouze doporučení, jsou veřejně oznámena a musí je schválit Regent House. – Drtivou většinou bezproblémové (automaticky) – 25 regentů má právo žádat o hlasování – O některých návrzích se nejdříve vede Diskuse. 50 regentů má právo předložit k hlasování svůj návrh (týkající se čehokoliv), pokud bude schválen musí se realizovat. © Prof R. Hanka 2012

16 Hlavní orgány university Akademický senát (Council). Finanční rada. Akademická rada (General Board ). Rektor 3 zástupci kolejí 4 jmenovaní AS 1 jmenovaný Akademickou radou 3 regenti 2 externí členové Finanční ředitel je tajemník FR. Rektor 8 jmenovaných školami (skupiny fakult) 4 jmenovaní AS 2 (1+1) studenti Akademický sekretář je tajemník AR. Delegované akademické pravomoci Delegované finanční pravomociRektor © Prof R. Hanka 2012

17 Další orgány university Akademický senát (Council) Různé Rady a Syndikáty. BGS. © Prof R. Hanka 2012

18 Rada pro postgraduální studia Akademický senát (Council) Různé Rady a Syndikáty BGS (BGS) Rektor (nebo zástupce) 4 jmenovaní AS 4 jmenovaní Akademickou radou 1 jmenovaný kolejemi 1 p/g student. Řídí práci akademických rad každé fakulty. © Prof R. Hanka 2012

19 Akademický senát (Council). Akademická samospráva Akademická rada university. Akademická rada university Školy Fakulty Delegované akademické pravomoci © Prof R. Hanka 2012

20 Školy (Schools) Umění a humanity (8 fakult + 2 centra)2 Humanity a sociální vědy (6 fakult + 2 instituty)2 Biologické vědy (2 fakulty + 4 instituty)1 Fyzikální vědy (3 fakulty + 1 institut)1 Klinická medicína (1 fakulta)1 Technologie (3 fakulty + 1 institute).1 © Prof R. Hanka 2012

21 Složení fakultního senátu (záleží na velikosti fakulty) 5 - 12 Vedoucí ústavů a kateder či zvolení z řad profesorů 2 Jmenovaní AS university 4 – 12 Volení zástupci akademického sboru fakulty 3 – 10 Kooptovaní členové 3 Studenti. © Prof R. Hanka 2012

22 Fakultní senát, vrcholný orgán fakulty Každoročně volí ze svých řad předsedu, který vede fakultu (neexistuje pozice děkana !). Sekretář fakulty, který řídí administrativní správu fakulty, je buď zvolen z členů AS a nebo je jmenován Akademickou radou univerzity (záleží na velikosti fakulty). Není omezená délka funkce předsedy či sekretáře. © Prof R. Hanka 2012

23 Fakultní senát, vrcholný orgán fakulty Je zodpovědný za – Standard výuky a adekvátní vybavení fakulty. – Přípravu nových studijních programů. Neexistuje pojem akreditace, Universita a fakulta mohou učit co uznají za vhodné, pokud to FS a AR schválí. Každý regent může připravit vlastní obor/předmět/přednášku (neexistují garanti) Pravidelné hodnocení výuky. – Správné použití alokovaných finančních prostředků Připravuje návrh rozpočtu, který schvaluje příslušná Škola a poté Akademická rada university. © Prof R. Hanka 2012

24 Akademická rada fakulty Rozhoduje o p/g záležitostech fakulty – Rozhoduje o přijímání p/g studentů – Schvaluje předmět výzkumu doktorandů – Hodnotí pokrok doktorandů – Doktorandům určuje jejich odborné poradce – Jmenuje hodnotitele disertací – Rozhoduje o udělení p/g akademických hodností (rozhodnutí podléhá schválení Radou pro postgraduální studia = BGS). © Prof R. Hanka 2012

25 Počet studentů © Prof R. Hanka 2012

26 Jak je to s penězi CU je vlastně vzdělávací charita založená – spolu s Oxfordskou univerzitou - zákonem, která od roku 1923 dostává podporu od státu. Státní podpora původně zanedbatelná (podpora lékařské fakulty), ale postupně narůstající. Maximum cca v roce 1990 (85%). Od té doby podíl klesá. Dnes méně než 30% z veřejných zdrojů. Podstatná změna nastane v roce 2012/2013. © Prof R. Hanka 2012

27 Universitní příjmy 2009/2010 © Prof R. Hanka 2012

28 Nové budovy financované průmyslem, jednotlivci, charitami © Prof R. Hanka 201128

29 Finance pro Judge Institute Sir Paul and Lady Judge The Monument Trust Peter and Paula Beckwith The Sinyi Foundation Dr and Mrs Dennis Gillings The Margaret Thatcher Foundation KPMG/Peat Marwick Diageo/Guinness £8 M£5 M £5 M Professor of Management Studies £1.5 M Professor of Chinese Management £2 M Professor of Health Management £2 M Professor of Enterprise Studies Professor of Management Studies Výstavba budovy © Prof R. Hanka 2012

30 Co dodat na závěr Celá universita je silně centralizovaná, ale konečné slovo má Regent House, který se může – a občas to udělá – vzepřít či prosadit vlastní, nový názor. Navzdory tomu, že předseda AS fakulty se volí každý rok, k výměně nedochází příliš často. Akademické samosprávné orgány mají silnou – občas až příliš – podporu od administrativních pracovníků, kteří jsou do jisté míry centrálně řízeni. Tradice Sir Humphry Appleby (Jistě, pane ministře) je v Anglii silná, ale celkem prospěšná/stabilizující. AS Různé rady, syndikáty apod. Regent House © Prof R. Hanka 2012

31 Co dodat na závěr Celá universita je silně centralizovaná, ale konečné slovo má Regent House, který se může – a občas to udělá – vzepřít či prosadit vlastní, nový názor. Navzdory tomu, že předseda AS fakulty se volí každý rok, k výměně nedochází příliš často. Akademické samosprávné orgány mají silnou – občas až příliš – podporu od administrativních pracovníků, kteří jsou do jisté míry centrálně řízeni. Tradice Sir Humphry Appleby (Jistě, pane ministře) je v Anglii silná, ale celkem prospěšná a stabilizující. © Prof R. Hanka 2012

32 rh10@cam.ac.uk Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "‘The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge’ čili Cambridžská universita."

Podobné prezentace


Reklamy Google