Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady"— Transkript prezentace:

1 Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady
Martin Kašák Energetický regulační úřad 18. února 2004

2 LDS - nejdůležitější zásady
Obsah přednášky Legislativa ve vztahu na zákon č. 458/2000 Sb. Legislativa ve vztahu na vyhlášku č. 373/2001 Sb. Cenové rozhodnutí ERÚ Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Odpovědi na dotazy LDS - nejdůležitější zásady

3 LDS - nejdůležitější zásady
Zákon č. 458/2000 Sb. Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci Oprávněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny Chráněným zákazníkem – fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny LDS - nejdůležitější zásady

4 Podnikání v energetických odvětvích
Předmětem podnikání je výroba, přenos, distribuce a obchod s elektřinou Podnikání v energetických odvětvích pouze na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad Licence se neuděluje na distribuci elektřiny, pokud odběratel poskytuje odebranou elektřinu jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního odběrného zařízení a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku LDS - nejdůležitější zásady

5 Provozovatel distribuční soustavy
§ 25 zákona č. 458/2000 Sb. OZ REAS Areál – je držitelem licence na distribuci CHZ OZ Z pohledu zákona č. 458/2000 Sb. – zákazníci LDS - nejdůležitější zásady

6 Areál – není držitelem licence na distribuci
§ 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. Podružný odběr REAS Areál – není držitelem licence na distribuci Podružný odběr Podružný odběr Z pohledu zákona č. 458/2000 Sb. – zákazník LDS - nejdůležitější zásady

7 LDS - nejdůležitější zásady
Vyhláška č. 373/2001 Sb. Energetický regulační úřad rozlišil provozovatele regionální a lokální distribuční soustavy Regionální distribuční soustava – distribuční soustava přímo napojená na k přenosové soustavě Lokální distribuční soustava – distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě Provozovatel distribuční soustavy je odpovědný za měření – povinnost předávat data do IS OTE (§ 17 vyhlášky č. 373/2001 Sb.) LDS - nejdůležitější zásady

8 LDS - nejdůležitější zásady
Cenové rozhodnutí ERÚ Cena za překročení rezervované kapacity (desetinásobek) se neuplatňuje u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %. Za překročení rezervované kapacity v této toleranci je provozovatelem regionální distribuční soustavy uplatňována pevná měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu. V případě překročení sjednané rezervované kapacity o více než 10 % je za celkové překročení sjednané rezervované kapacity účtován desetinásobek ceny za roční rezervovanou kapacitu. Pokud je provozovatel lokální distribuční soustavy, který převzal ceny od regionálního provozovatele distribuční soustavy, připojen k provozovateli distribuční soustavy na hladině VN a dodává elektřinu zákazníkům po transformaci na jiné napěťové úrovni hladiny VN, je oprávněn účtované množství navýšit o 2 %. Takto upravené množství elektrické energie je základem pro ocenění systémových služeb, použití sítí a v případě, že je provozovatel distribuční soustavy smluvním dodavatelem silové elektřiny i činnosti zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. LDS - nejdůležitější zásady

9 Cenové rozhodnutí ERÚ (2)
Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy, který převzal ceny od regionálního provozovatele distribuční soustavy, dodává elektřinu zákazníkům na stejné napěťové hladině, na jaké je připojen k provozovateli distribuční soustavy, je oprávněn účtovat svým zákazníkům ke spotřebovanému množství elektrické energie technické ztráty lokální distribuční soustavy. Množství technických ztrát se určí rozdílem skutečných naměřených hodnot na vstupech do lokální distribuční soustavy a výstupech z lokální distribuční soustavy. Stanovení ztrát na jedno odběrné místo je dáno podílem spotřeby tohoto odběrného místa na celkové spotřebě lokální distribuční soustavy. Takto upravené množství elektrické energie je základem pro ocenění systémových služeb, použití sítí a v případě, že je provozovatel distribuční soustavy smluvním dodavatelem silové elektřiny i činnosti zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. Body (7.18.) a (7.19.) nelze v daném kalendářním měsíci uplatňovat společně. LDS - nejdůležitější zásady

10 LDS - nejdůležitější zásady
Novela vyhlášky č. 218/2001 Sb. Povinnost vybavit měřením typu B odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem od 250 kW do 400 kW, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona (úprava odběrného místa) Oprávněný zákazník má povinnost upravit na svůj náklad odběrné místo LDS - nejdůležitější zásady

11 LDS - nejdůležitější zásady
Odpovědi na dotazy 1) Můžeme odmítnout výkup elektřiny a převézt tuto povinnost na REAS? Povinnost výkupu elektřiny ze zdroje se vztahuje pouze na obnovitelné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla Výkup elektřiny z ostatních zdrojů je ponechán na dohodě obou smluvních stran 2) Jaký má vliv udělená licence sk. 12 na LDS a na povinný výkup elektřiny? Co se změní se zrušením licence? Provozovatel LDS má povinnost výkupu Není povinnost výkupu 3) Můžeme požadovat po REAS distribuční poplatky, které účtuje OZ bez smlouvy (popř. zpětně)? Ano, provozovatel LDS může požadovat po REAS distribuční poplatky, bezdůvodné obohacení Distribuční poplatky jsou hrazeny oprávněným zákazníkem provozovateli distribuční soustavy, ke které je oprávněný zákazník připojen LDS - nejdůležitější zásady

12 LDS - nejdůležitější zásady
Odpovědi na dotazy (2) 4) Měli by jsme mít uzavřenou smlouvu o připojení s OZ? Vzor? Ano, při první změně dodavatele je mezi OZ a provozovatelem DS uzavírána smlouva o připojení ERÚ nestanovil vzor smlouvy, využít smluv od REAS 5) V případě výkupu elektřiny od OZ můžeme po OZ požadovat i prodej silové elektřiny? Ne, oprávněný zákazník má možnost vybrat si svého dodavatele elektřiny (obchodník, výrobce) 6) Můžeme zahrnout a nutit OZ, popř. další odběratele do vypínacích a regulačních plánů? Ano, provozovatel distribuční soustavy má právo na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny podle § 25 odstavce 4 zákona LDS - nejdůležitější zásady

13 LDS - nejdůležitější zásady
Odpovědi na dotazy (3) 7) Lze vytvářet zisk z transformace v rámci provozu LDS? Provádět distribuci lze pouze na jedné napěťové hladině? Ano, lze vytvářet zisk z transformace. LDS lze provozovat na různých napěťových hladinách 8) Bude nutné oddělit licenci na distribuci a licenci na obchod? Dle směrnice 2003/54/EC Evropského parlamentu a rady ze dne o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou (novela směrnice 96/92/EC) a dle připravované novely energetického zákona je povinnost se právně oddělit do , mimo integrované podnikatele s méně než připojených zákazníků 9) Co znamená oddělené účetnictví? Dle § 11 zákona povinnost účtovat odděleně za činnosti vykonávané na základě licence; v případě více licencí za každou licencovanou činnost zvlášť (výsledovka za každou licencovanou činnost) LDS - nejdůležitější zásady

14 LDS - nejdůležitější zásady
Odpovědi na dotazy (4) 10) Jak postupovat v případě, že OZ je napojen na síť jiného subjektu, který není držitelem licence na DS a elektřinu dosud pouze přeúčtovával; OZ chce nakupovat elektřinu přímo od obchodníka? Kdo a jaké měření je povinen instalovat? V tomto případě se nejedná o OZ podle zákona (podružný odběr). V případě, že je připojen na DS je povinnost instalovat měření provozovatel DS podle vyhlášky č. 218/2001 Sb. LDS - nejdůležitější zásady

15 Děkuji Vám za pozornost
LDS - nejdůležitější zásady


Stáhnout ppt "Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady"

Podobné prezentace


Reklamy Google