Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky."— Transkript prezentace:

1 1 Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství ústředního inspektorátu SEI

2 2 Provádění kontrolní činnosti SEI v oblasti elektroenergetiky - poznatky a)Rámcové akce v celé územní působnosti SEI podle programového zaměření, a to na základě požadavků ERÚ požadavků MPO z vlastního podnětu b)kontroly konkrétních případů zaměřené na dodržování energetického zákona, zákona o cenách a zákona na podporu výroby elektřiny z OZE vyplývající z přímých podání, požadavků ERÚ a MPO a podnětů dalších orgánů státní správy (ČOI, ÚHOS a dalších)

3 3 Programové zaměření kontrol kontroly u provozovatelů LDS, způsob dodávky silové elektřiny, příslušné licence, kontroly způsobů rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona, kontroly vyřizování požadavků na připojení nových OM a zvýšení příkonu, podíly za připojení, kontroly žadatelů o zvýšené výkupní ceny elekřiny z MVE podle cenového rozhodnutí ERÚ a další kontroly technického stavu elektrických zařízení, ostatní kontrolní činnost na základě podání

4 4 Kontroly zajišťování distribuce a dodávky silové elektřiny provozovatelů LDS oprávněný zákazník s právem volby dodavatele (výrobce nebo obchodník) varianty smluv (distribuce + silová elektřina, sdružené služby) existující případy dodávky elektřiny v LDS bez licence na obchod provozování distribuce pouze vlastním zařízením nebo v jiném vztahu regulované ceny dle cenového rozhodnutí podle příslušného provozovatele RDS snaha rušit licence na distribuci a rozúčtovávat zrušení vyhodnocování ztrát v soustavách, zkušenosti SEI

5 5 Kontrola rozúčtování nákladů na elektřinu podle § 3 odst. 3 energetického zákona poskytování elektrické energie odběratelům svým vlastním zařízením dalším osobám, bez licence společné stanovisko ERÚ a SEI poskytování se neuskutečňuje prostřednictvím distribuční soustavy náklady na pořízení elektřiny veškeré platby spojené s nákupem elektřiny (ceny regulované + ceny smluvní + daň z elektřiny podle zák. č. 261/2007 Sb.) rozúčtování předmětem uzavřené dohody porovnání nákladů na pořízení a rozúčtování elektřiny spoluúčast na údržbě a provozu vnitřního rozvodu

6 6 Kontrola u provozovatelů DS vyřizování požadavků na připojení, stanovení podílu za připojení a zajištění příkonu novelizovaná vyhláška č. 51/2006 Sb. proces vyřizování žádosti o připojení, stanovisko provozovatele DS měrné podíly žadatele za připojení, jednosložková platba (odběrné zařízení, výrobny, vn, vvn, nn) zvláštní požadavky, převádění rezervovaného příkonu určení náhrady škody za neoprávněný odběr kvalifikování přípojek náhradní přepočet při vadném měření, prokázání vadného chodu měřidla na straně dodavatele

7 7 Kontroly žadatelů o zvýšení výkupní ceny elektřiny z MVE podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 pokračování akce z roku 2005 zvýšené ceny po rekonstrukci provedené po 13. 8. 2002 splnění pěti podmínek nahrazené zařízení nesmí být starší 5 let nové lokality Zpracované společné stanovisko ERÚ a SEI blíže specifikuje plnění podmínek a vymezuje rozsah prací. Umožňuje dokladovat provedení prací čestným prohlášením, ale v omezeném rozsahu. Časté spekulace provozovatelů MVE při prokazování prací. Nutnost měření elektřiny vyrobené na rekonstruovaných strojích

8 8 Kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení – provádění revizí dle ČSN 331500 držitelé licence k výkonu licencované činnosti jsou povinni používat zařízení odpovídající předpisům a technickým normám (§ 11 EZ) zákazníci jsou povinni udržovat odběrné elektrické zařízení odpovídající normám a předpisům majitelé nemovitostí jsou povinni udržovat společná zařízení Kontrola zaměřena především na objekty občanské vybavenosti, bytové domy a podnikatelské objekty. Objekty výrobního charakteru v omezeném rozsahu. Zjištěné nedostatky – opatření k nápravě Nedodržování lhůt pro provádění revizí

9 9 Ostatní kontrolní činnost na základě podání porušování zákazů a omezení v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy (§ 46 EZ) přeložky zařízení (§ 47 EZ), nejasnosti o vlastnictví zařízení, prokazování vlivu zařízení na stav nemovitosti vyhodnocování spotřeby a fakturace sjednávání smluv na dodávku elektřiny při změně dodavatele existence případů využívání zařízení, které není ve vlastnictví PDS k distribuci

10 10 Výkon některých činností PDS ve vztahu k cizím nemovitostem PDS má právo (§ 25 odst. 5) v souladu s územním řízením a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení (písm. f) vstupovat na nemovitosti v souvislosti s výkonem činnosti (písm. g) odstraňovat a oklešťovat stromoví pokud tak neučinil po předchozím oznámení majitel (písm. h) zřídit věcné břemeno (odst. 5) povinnostmi PDS je šetřit práva vlastníků, uvést do původního stavu, oznámit ukončení, odstranit klest (odst. 9), náhrada vzniklé škody, jednorázově na základě požadavku vlastníka nemovitosti (odst. 10)

11 11 Neoprávněné odběry elektrické energie značný problém u provozovatelů RDS minimální výskyt případů u provozovatelů LDS případy NO při neplnění smluvních ujednání (§ 51 odst. 1 písm. a, b, c) odběr bez měření, nutno prokázat připojení z neměřené části zařízení, vadné měření v důsledku zásahu porušené plomby, vadné měření povinnost uhradit vzniklou škodu důležitost podkladových materiálů

12 12 Dodržování kvality dodávek elektrické energie a souvisejících služeb prováděcí předpis vyhl. č. 540/2005 Sb., řeší standardy kvality dodávek a služeb a způsob uplatnění náhrad za neplnění jednotlivých druhů standardů garantované standardy přenosu a distribuce garantované standardy dodávek obecný standard přenosu nebo distribuce problematické řešení případů standardů kvality elektřiny (ČSN EN 50160)

13 13 Děkuji za pozornost Ing. Stanislav Vitner svitner@sei.gov.cz mob.: 603 291 880


Stáhnout ppt "1 Kontrolní činnost Státní energetické inspekce v oblasti elektroenergetiky Lokální distribuční soustavy Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google