Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy."— Transkript prezentace:

1 Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy.
Příklady chemických rovnováh Výměna elektronu nebo elektronového páru Výměna (protonu), disociační konstanty Komplexní sloučeniny a další ?

2 Činitelé ovlivňující chemickou rovnováhu
Rovnovážný stav lze ovlivnit teplotou, tlaky, koncentracemi, počátečním složením a i když v malé míře, inertními látkami. Princip pohyblivé rovnováhy (H. Le Chatelier a F. Braun (1887). Když změnou vnějších podmínek (akcí) ovlivníme soustavu, proběhnou v ní procesy (reakce) směřující k eliminaci tohoto vlivu. Příklad zvýšeným tlakem lze převést soubor molekul do „kondensovanější“ fáze s větší hustotou (skupenské přeměny tání ledu apod.)

3 Vliv teploty na chemickou rovnováhu
Zvýšení teploty posunuje se rovnováha ve směru endotermické přeměny, snížení teploty má za následek posunutí rovnovávy ve směru exotermické přeměny. ln Ka = (DH0r/R) . 1/T + C Clausiova Clapeironova rovnice pojednává o tomtéž (rovnovážný tlak par nad kapinou má význam rovnovážné konstanty)

4 Vliv tlaku na chemickou rovnováhu
Termodynamická rovnovážná konstanta Kp je definována pro standardní tlak složek a její hodnota závisí pouze na teplotě. Nicméně rovnovážné složení se s tlakem měnit mohou. Obecně pro reakci: aA + bB  hY + Z platí, že Kp = Kc p kde =h+-a-b Zvýšení tlaku v systému podporuje takovou reakci, při níž se pro plynné složky zmenšuje objem. Snížení tlaku podporuje průběh reakcí při kterých se objem zvětšuje.

5 Vliv koncentrace na chemickou rovnováhu
Zvýšení koncentrace reaktantů (výchozích látek) posouváme rovnováhu směrem k produktům a zvýšením koncentrace produktů naopak. Toto způsobu využíváme často v analytické chemii, kdy velkým přebytkem jedné složky lze analyt kvantitativně převést na definovanou (stanovitelnou) látku.

6 Vliv inertní látky Přídavek inertní látky se projevuje stejně jako ředění reakční směsi.

7 Příklady studia rovnovážných systémů
Fyzikálně chemické metody dělíme: s lineární a kvantitativně stejnou odezvou na koncentraci všech složek (koligativní vlastnosti) s váženou lineární odezvou (UV VIS, optická aktivita) s logaritmickou odezvou na koncentraci (aktivitu).


Stáhnout ppt "Chemická rovnováha Pojem chemické rovnováhy jako dynamické rovnováhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google