Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcový vzdělávací program 15. října 2007. Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r. 2000 - 2007 materiál k diskusi – r. 2002 –setkání autorů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcový vzdělávací program 15. října 2007. Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r. 2000 - 2007 materiál k diskusi – r. 2002 –setkání autorů."— Transkript prezentace:

1 Rámcový vzdělávací program 15. října 2007

2 Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r. 2000 - 2007 materiál k diskusi – r. 2002 –setkání autorů vzdělávacích oborů s učiteli gymnázií, při kterých se společně dotvářela podoba vzdělávacích oborů RVP GV –spolupráce s Krajskou radou AŘG 1. pracovní verze – 8/03 –veřejné připomínkové řízení (9 -12/03) –diskusní fóra s řediteli gymnázií ve všech regionech ČR (příprava projektu Pilot G/GP)

3 6/2004 Pilotní verze RVP GV určena pouze pro pilotní ověřování veřejně přístupná rozeslána na všechna Gy

4 9/2004 – 6/2006 (1. etapa projektu Pilot G/GP) 16 pilotních gymnázií – 20 ŠVP, ukázky na www.rvp.cz, www.pilotg-gp.cz www.rvp.czwww.pilotg-gp.cz postup tvorby ŠVP – záznam + ukázky – Manuál připomínky k RVP ZV – Člověk a svět práce, UP úprava RVP GV, tvorba RVP GSP – spolupráce s pilotními školami, pracovní týmy, oborová setkání

5 10 – 11/2006 veřejné připomínkové řízení Celkem 84 dotazníků -asi 9 % gymnázií (33 z 376) (učitelé a ředitelé) -28 dotazníků od institucí a expertů Z jakých důvodů školy nevyužily příležitost ovlivnit podobu státního dokumentu, který bude určovat podobu vzdělávání jejich žáků?

6 10 – 11/2006 veřejné připomínkové řízení Důležitější úkoly - na posuzování RVP G školy nenašly čas. Skeptický pohled na možnost ovlivnit podobu tohoto dokumentu. Malá propagační kampaň. –cílená propagace – informace na webových stránkách (VÚP, www.rvp.cz, MŠMT ČR, EDU.cz a ŠKOLA ONLINE)www.rvp.cz v tisku (Moderní vyučování, Učitelské listy, Učitelské noviny, Týdeník Školství) rozeslána tisková zpráva (do ČTK a České školy) e-mailem (všechna gymnázia, školské odbory krajů a vybrané instituce - pedagogické fakulty, PŘO MŠMT ČR apod.)

7 10 – 11/2006 veřejné připomínkové řízení Proběhlo už tolik diskusí a nejrůznějších setkání s učiteli a řediteli gymnázii, že už školy nemají potřebu se k dokumentu více vyjadřovat.

8 Finále 24. 7. 2007 – schválení RVP G a RVP GSP 8/2007 – tisk RVP a Manuálu 9/2007 – rozesílka RVP a Manuálu na všechna Gy v ČR

9 Změny v RVP G/GSP KLÍČOVÉ KOMPETENCE formulace všech klíčových kompetencí byly zpřesněny a mírně upraveny zohledněna připomínka na absenci klíčové kompetence pracovní, která patří mezi kompetence v ZV i SŠ –tato klíčová kompetence byla do RVP G doplněna –vzhledem ke svému charakteru a k návaznosti na RVP pro střední odborné vzdělávání byla kompetence nazvána kompetence k podnikavosti

10 Změny v RVP G/GSP VDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Člověk a příroda –úprava vzdělávacího obsahu oborů Biologie, Chemie, Geografie, Geologie –zařazení vzdělávacího oboru Geografie i do oblasti Člověk a společnost

11 Změny v RVP G/GSP VDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY ICT –řada připomínek, především od odborníků z VŠ a z Jednoty školských informatiků (JŠI) –vzdělávací obor byl celkově přepracován tak, aby lépe vystihoval zaměření oboru jak na aplikační, tak i částečně na teoretickou informatiku a aby se nesoustředil pouze na problematiku technologií –vzdělávací obor byl v souladu se svou upravenou koncepcí přejmenován na Informatika a informační a komunikační technologie

12 Změny v RVP G/GSP Rámcový učební plán vzdělávacímu oboru Informatika a ICT byla přidělena minimální časová dotace 4 hodiny za celé 4 roky studia spojena časová dotace vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost

13 Změny v RVP G/GSP DALŠÍ ZMĚNY začlenění problematiky finanční gramotnosti –byla již do značné míry v RVP G obsažena –doplnění neznamenalo příliš velké rozšíření vzdělávacího obsahu –problematika finanční gramotnosti se promítla do formulací klíčových kompetencí a především do vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce –nevyplynula z výsledků veřejného připomínkového řízení, ale byla dána rozhodnutím MŠMT ČR vyplývajícím z dlouhodobých plánů rozvoje vzdělávací soustavy v ČR

14 Co můžeme nabídnout? ukázky ze ŠVP pilotních škol - www.rvp.cz, www.pilotg-gp.czwww.rvp.czwww.pilotg-gp.cz Konzultační centrum –telefonická konzultační linka –e-mailová poradna –osobní konzultace Minikonference pro koordinátory ŠVP na gymnáziích –Liberec, 24. 10. –Brno, 1. 11. –Praha, 13. 11. –Plzeň, 20. 11. –Olomouc, 29. 11.

15 Co můžeme nabídnout? DVD „Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů“ –motivační materiál, výpovědi ředitelů a koordinátorů z pilotních škol a dalších odborníků Konference pro vysoké školy –zprostředkování zkušeností s konkrétní tvorbou a ověřováním ŠVP na PŠ pro zástupce VŠ –únor/březen 2008 Příručka Klíčové kompetence na gymnáziu –příručka, která pomůže učitelům gymnázií při práci s klíčovými kompetencemi –nabízí rozbalení klíčových kompetencí z RVP G a ukázkové lekce, jak klíčové kompetence v hodinách se žáky trénovat –květen 2007

16 Co můžeme nabídnout? Příručka s příklady dobré praxe pilotních škol –příklady dobré praxe (PDP), které byly zpracovány na pilotních školách a mohly by být inspirující pro ostatní školy. –září 2008 www.pilotg-gp.cz

17 Děkuji za pozornost krckova@vuppraha.cz PhDr. Stanislava Krčková


Stáhnout ppt "Rámcový vzdělávací program 15. října 2007. Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r. 2000 - 2007 materiál k diskusi – r. 2002 –setkání autorů."

Podobné prezentace


Reklamy Google