Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcový vzdělávací program 15. října 2007. Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r. 2000 - 2007 materiál k diskusi – r. 2002 –setkání autorů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcový vzdělávací program 15. října 2007. Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r. 2000 - 2007 materiál k diskusi – r. 2002 –setkání autorů."— Transkript prezentace:

1 Rámcový vzdělávací program 15. října 2007

2 Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r materiál k diskusi – r –setkání autorů vzdělávacích oborů s učiteli gymnázií, při kterých se společně dotvářela podoba vzdělávacích oborů RVP GV –spolupráce s Krajskou radou AŘG 1. pracovní verze – 8/03 –veřejné připomínkové řízení (9 -12/03) –diskusní fóra s řediteli gymnázií ve všech regionech ČR (příprava projektu Pilot G/GP)

3 6/2004 Pilotní verze RVP GV určena pouze pro pilotní ověřování veřejně přístupná rozeslána na všechna Gy

4 9/2004 – 6/2006 (1. etapa projektu Pilot G/GP) 16 pilotních gymnázií – 20 ŠVP, ukázky na postup tvorby ŠVP – záznam + ukázky – Manuál připomínky k RVP ZV – Člověk a svět práce, UP úprava RVP GV, tvorba RVP GSP – spolupráce s pilotními školami, pracovní týmy, oborová setkání

5 10 – 11/2006 veřejné připomínkové řízení Celkem 84 dotazníků -asi 9 % gymnázií (33 z 376) (učitelé a ředitelé) -28 dotazníků od institucí a expertů Z jakých důvodů školy nevyužily příležitost ovlivnit podobu státního dokumentu, který bude určovat podobu vzdělávání jejich žáků?

6 10 – 11/2006 veřejné připomínkové řízení Důležitější úkoly - na posuzování RVP G školy nenašly čas. Skeptický pohled na možnost ovlivnit podobu tohoto dokumentu. Malá propagační kampaň. –cílená propagace – informace na webových stránkách (VÚP, MŠMT ČR, EDU.cz a ŠKOLA ONLINE)www.rvp.cz v tisku (Moderní vyučování, Učitelské listy, Učitelské noviny, Týdeník Školství) rozeslána tisková zpráva (do ČTK a České školy) em (všechna gymnázia, školské odbory krajů a vybrané instituce - pedagogické fakulty, PŘO MŠMT ČR apod.)

7 10 – 11/2006 veřejné připomínkové řízení Proběhlo už tolik diskusí a nejrůznějších setkání s učiteli a řediteli gymnázii, že už školy nemají potřebu se k dokumentu více vyjadřovat.

8 Finále – schválení RVP G a RVP GSP 8/2007 – tisk RVP a Manuálu 9/2007 – rozesílka RVP a Manuálu na všechna Gy v ČR

9 Změny v RVP G/GSP KLÍČOVÉ KOMPETENCE formulace všech klíčových kompetencí byly zpřesněny a mírně upraveny zohledněna připomínka na absenci klíčové kompetence pracovní, která patří mezi kompetence v ZV i SŠ –tato klíčová kompetence byla do RVP G doplněna –vzhledem ke svému charakteru a k návaznosti na RVP pro střední odborné vzdělávání byla kompetence nazvána kompetence k podnikavosti

10 Změny v RVP G/GSP VDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Člověk a příroda –úprava vzdělávacího obsahu oborů Biologie, Chemie, Geografie, Geologie –zařazení vzdělávacího oboru Geografie i do oblasti Člověk a společnost

11 Změny v RVP G/GSP VDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY ICT –řada připomínek, především od odborníků z VŠ a z Jednoty školských informatiků (JŠI) –vzdělávací obor byl celkově přepracován tak, aby lépe vystihoval zaměření oboru jak na aplikační, tak i částečně na teoretickou informatiku a aby se nesoustředil pouze na problematiku technologií –vzdělávací obor byl v souladu se svou upravenou koncepcí přejmenován na Informatika a informační a komunikační technologie

12 Změny v RVP G/GSP Rámcový učební plán vzdělávacímu oboru Informatika a ICT byla přidělena minimální časová dotace 4 hodiny za celé 4 roky studia spojena časová dotace vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost

13 Změny v RVP G/GSP DALŠÍ ZMĚNY začlenění problematiky finanční gramotnosti –byla již do značné míry v RVP G obsažena –doplnění neznamenalo příliš velké rozšíření vzdělávacího obsahu –problematika finanční gramotnosti se promítla do formulací klíčových kompetencí a především do vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce –nevyplynula z výsledků veřejného připomínkového řízení, ale byla dána rozhodnutím MŠMT ČR vyplývajícím z dlouhodobých plánů rozvoje vzdělávací soustavy v ČR

14 Co můžeme nabídnout? ukázky ze ŠVP pilotních škol - Konzultační centrum –telefonická konzultační linka – ová poradna –osobní konzultace Minikonference pro koordinátory ŠVP na gymnáziích –Liberec, –Brno, –Praha, –Plzeň, –Olomouc,

15 Co můžeme nabídnout? DVD „Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů“ –motivační materiál, výpovědi ředitelů a koordinátorů z pilotních škol a dalších odborníků Konference pro vysoké školy –zprostředkování zkušeností s konkrétní tvorbou a ověřováním ŠVP na PŠ pro zástupce VŠ –únor/březen 2008 Příručka Klíčové kompetence na gymnáziu –příručka, která pomůže učitelům gymnázií při práci s klíčovými kompetencemi –nabízí rozbalení klíčových kompetencí z RVP G a ukázkové lekce, jak klíčové kompetence v hodinách se žáky trénovat –květen 2007

16 Co můžeme nabídnout? Příručka s příklady dobré praxe pilotních škol –příklady dobré praxe (PDP), které byly zpracovány na pilotních školách a mohly by být inspirující pro ostatní školy. –září 2008

17 Děkuji za pozornost PhDr. Stanislava Krčková


Stáhnout ppt "Rámcový vzdělávací program 15. října 2007. Malé ohlédnutí – pohled do historie RVP pro gymnázia r. 2000 - 2007 materiál k diskusi – r. 2002 –setkání autorů."

Podobné prezentace


Reklamy Google