Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu Shrnutí realizovaných pro-rodinných činností Mgr. Ing. Pavel Šmýd,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu Shrnutí realizovaných pro-rodinných činností Mgr. Ing. Pavel Šmýd,"— Transkript prezentace:

1 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu Shrnutí realizovaných pro-rodinných činností Mgr. Ing. Pavel Šmýd, Sdružení pěstounských rodin

2 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu je orgánem zřízeným Radou města Brna rozhodnutím R5/011 na její schůzi dne 13.2.2007. Posláním sboru je monitorovat situaci rodin a rodinné politiky v Brně a iniciovat vytváření příznivějších podmínek pro rodinu, především pro rodinu s nezaopatřenými dětmi. Jeho úkolem je iniciovat diskusi o potřebách rodin v městě Brně a navrhovat dlouhodobá koncepční i bezprostřední konkrétní opatření, která budou potřeby rodin uspokojovat. Je tvořen skupinou odborníků, politiků, úředníků magistrátu a zástupců prorodinných neziskových organizací, jejíž členové jsou do této dobrovolné a neplacené funkce Radou města Brna jmenováni.

3 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Shrnutí realizovaných pro-rodinných činností za celé období 34 setkání Poradního sboru – zápisy na www. brno-prorodiny.cz - koncepční oblast v návaznosti na vládou přijatou Národní koncepci rodinné politiky - konkrétní činnost a konkrétní kroky vedoucí ke splnění cíle podle situace v oblasti rodiny v Brně

4 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Projekt „Cities for Children “ Stuttgart Rodinné pasy v Brně Výzkumy a analýzy pro rozvoj činnosti s rodinou Koncepce podpory rodin ve městě Brně - struktura Preambule, Teze, Opatření, která budou mít střednědobý charakter. Na Koncepci bude navazovat Akční plán, který se bude každý rok měnit. Vytvoření funkce referent pro rodinu Konkrétní dotační podpora města Brna organizacím i jednotlivcům, kteří nabízí služby pro rodinu

5 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Akreditovaný vzdělávací kurz pro pracovníky, kteří profesionálně pečují o dítě Podpora práce na částečný úvazek Podpora služeb pomoci v domácnosti Zvýšení kvality dopravy pro rodiny s dětmi Podpora již existujících služeb pro rodiny v městě Brně formou dotací Soutěž MPSV „Obec přátelská rodině“ Kapacita zařízení pro děti předškolního věku v městě Brně

6 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Zhodnocení plánu pro-rodinných činností za rok 2009 1 Komunikace s rodinami - Family Point Mapa a přehled aktivit pro rodiny s dětmi v centru města Brna 2 Služby pro rodiny Navazána spolupráce s OŠMT – PhDr. Klusoňová bude přizvána k jednáním Poradního sboru pro rodinu, která se budou týkat problematiky MŠ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory rodin

7 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny 3 Slučitelnost rodiny a zaměstnání Informační brožura o slučitelnosti rodiny a zaměstnání „Nesnadné neznamená nemožné“ 30.11.2009 proběhla konference „Brno – město pro rodiny“, Audit Rodina & Zaměstnání (aktivita v rámci projektu Anima Plus CZ) 4 Městský prostor přátelský rodinám Generel přístupnosti města Jednání s ÚMČ z důvodu zřízení Family Pointů. 5 Monitoring situace rodin v Brně Monitorovací zpráva o situaci rodin ve městě Brně“

8 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny 6 Spolupráce a výměna zkušeností mezi městem Brnem a jinými městy v oblasti podpory rodiny „Cities for Children“ (Města pro děti) a pravidelně 2x za rok předkládá zprávu 7 Finanční podpora Dotace z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny 8 Přímá podpora rodin Projekt Rodinné pasy Osvobození od poplatků za komunální odpad dětí

9 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny 9 Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky Koordinována Poradním sborem RMB pro rodinu Akční plán pro-rodinných činností na rok 2009 „Podpora fungující rodiny“ je začleněna do Komunitního plánování sociálních služeb. Pro rok 2010 – 2013 se jedná o Prioritu č.4, Opatření 4.1.

10 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Úkoly 2010 Schéma monitorovací zprávy o situaci rodin ve městě Brně Spuštění internetových stránek s rodinnou problematikou pod oficiálním názvem www.brno – prorodiny.cz Psychologická pomoc rodičům v otázkách souvisejících s mimorodičovskou péčí o děti do 3 let věku. A ještě mnohem více – zápisy ze zasednání na www.brno – prorodiny.cz

11 10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Děkuji za pozornost. Mgr. Ing. Pavel Šmýd Člen Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu Kontakt na referenta pro rodinu: Lenka Vaverková, DiS. referent pro rodinu Odbor zdraví Magistrát města Brna Dominikánské nám. 3 601 67 Brno tel.: +420 542 172 435 e-mail: vaverkova.lenka@brno.cz


Stáhnout ppt "10.5. 2010Konference Brno - město pro rodiny Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu Shrnutí realizovaných pro-rodinných činností Mgr. Ing. Pavel Šmýd,"

Podobné prezentace


Reklamy Google