Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brno - město přátelské rodině Bc. Drahomíra Tesařová Odbor Zdraví MMB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brno - město přátelské rodině Bc. Drahomíra Tesařová Odbor Zdraví MMB."— Transkript prezentace:

1 Brno - město přátelské rodině Bc. Drahomíra Tesařová Odbor Zdraví MMB

2 2 Osnova Oblasti podpory rodiny a jejich naplňování Webový portál města Brna Informační kiosk na hlavním vlakovém nádraží Mapa a přehled aktivit pro rodiny v centru města Mapa bezbariérových tras a objektů v centru města Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny Family Pointy Brožura Nesnadné neznamená nemožné, Specifické potřeby pečujících rodičů na trhu práce Soutěž Obec přátelská rodině – využití výhry

3 3 Oblasti podpory rodiny 1.Komunikace s rodinami 1.Služby pro rodiny 1.Slučitelnost rodiny a zaměstnání 1.Městský prostor přátelský rodinám 1.Monitoring situace rodin v Brně 1.Spolupráce a výměna zkušeností mezi městem Brnem a jinými městy 1.Finanční podpora 1.Přímá podpora rodin 1.Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky

4 4 Naplňování Koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 1: Komunikace s rodinami Otevření kontaktního a poradenského střediska pro rodiny - Family Point Webový portál města Brna pro rodiny www.brno-prorodiny.cz Informační kiosk

5 5 Naplňování Koncepce rodinné politiky města Brna Informační Kiosk Podpora rodin Pomoc osobám ohroženým domácím násilím Obsah v oblasti podpory rodiny: Hledám tipy pro volný čas Hledám tipy pro seniory Pro partnerství a manželství O dětech Potřebuji lékaře Potřebuji něco vyřídit na úřadě

6 6 Naplňování koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 2: Služby pro rodiny 2. 1. Služby péče o děti Spolupráce s Odborem školství mládeže a tělovýchovy. Zpracován strategický dokument - Rozvoj mateřského školství do roku 2012. 2. 2. Služby zaměřené na podporu funkce a soudržnosti rodiny Podpora těchto služeb prostřednictvím dotačního titulu na projekty v oblasti podpory rodiny. (První výzva proběhla v roce 2008). Rok 2008: 300 tis. Kč - 11 projektů Rok 2009: 760 tis. Kč- 16 projektů Podpořené projekty: podpora funkce a soudržnosti rodiny, prevence sociálního vyloučení rodičů na RD, vzdělávací programy pro rodiče, společné trávení volného času rodičů, dětí a prarodičů.

7 7 Naplňování koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 3: Slučitelnost rodiny a zaměstnání Vydání informační brožury o flexibilních pracovních úvazcích a alternativních formách zaměstnávání „Nesnadné neznamená nemožné“ Projekt Cities for Children Podpora vzdělávacích programů pro rodiče na rodičovské dovolené v oblasti rodinných a profesních kompetencí.

8 8 Naplňování koncepce rodinné politiky města Brna Projekt Cities for Children Široké spektrum aktivit umožňujících harmonizaci a kvalitu stráveného času během celého dne pro ženy i muže ve prospěch jejich rodiny a dětí. - doporučení iniciativy evropských měst: „Města by měla: přizpůsobovat své služby rytmu života obyvatel a potřebám jejich rodin, vyvíjet služby napomáhající slaďování práce a rodiny (péče o děti, doprava, volnočasové aktivity atd.) rozvíjet spolupráci se soukromým sektorem, zvyšovat povědomí o genderových záležitostech, rozvíjet pro-rodinná opatření v oblastech, které mají ve své působnosti, podporovat slučitelnost rodiny a zaměstnání u sociálně slabých rodin (finanční podpora, navazující sociální služby).“

9 9 Naplňování Koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 4: Městský prostor přátelský rodinám 4.1. Bezbariérová přístupnost města Generel bezbariérových tras, dopravy a přístupnosti objektů v centru města Brna Mapa bezbariérových tras a objektů v centru města Mapa a přehled aktivit pro rodiny s dětmi v centru města 4.2. Úřady a další městské služby vstřícné rodinám 9 nových Family pointů

10 10 Naplňování Koncepce rodinné politiky města Brna Mapa bezbariérových tras a objektů v centru města Spolupráce s Ligou vozíčkářů Studenti Geografického ústavu MU zmapovali střed města Plánek vychází z letáku TIC a je doplněn potřebnými informacemi pro osoby se sníženou schop. pohybu Opravny invalidních vozíků Odkaz na webové stránky PDMB Odkaz na webové stránky, kde najdou kompletní přehled přístupnosti všech objektů v lokalitě Brno-střed : www.ligavozic.cz/ip

11 11 Naplňování Koncepce rodinné politiky města Brna Mapa a přehled aktivit pro rodiny s dětmi v centru města Centra a poradny Kultura a poznání Volný čas Mateřská centra a střediska volného času Přebalovací pulty a kojící koutky Restaurace a kavárny Odkazy na užitečné webové portály

12 12 Naplňování koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 5: Monitoring situace rodin v městě Brně Poradní sbor RMB pro rodinu zadal vypracování projektu „Zpracování monitorovací zprávy o situaci rodin ve městě Brně“: Obsah zprávy Způsob zajištění realizace, včetně finančního krytí nákladů na zpracování Monitorovací zpráva by měla být hotova v roce 2010.

13 13 Naplňování koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 6: Spolupráce a výměna zkušeností mezi městem Brnem a jinými městy Projekt Cities for Children Pracovní skupina na úřadu Jihomoravského kraje

14 14 Naplňování koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 7: Finanční podpora Dotační titul na projekty v oblasti podpory rodiny

15 15 Naplňování Koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 8: Přímá podpora rodiny Zvýšení informovanosti rodin prostřednictvím webu a Family Pointů Informační kartičky s praktickými pokyny první pomoci při úrazech dětí.

16 16. Naplňování Koncepce rodinné politiky města Brna Oblast podpory 9: Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky Poradní sbor RMB pro rodinu Referent pro rodinu Koncepce rodinné politiky Průřezovost rodinné politiky: Spolupráce při tvorbě II. Komunitního plánu sociálních služeb do roku 2013 Provázanost s projektem prevence domácího násilí Spolupráce s Odborem školství mládeže a tělovýchovy MMB

17 17 Referent pro rodinu Je koordinátorem pro-rodinných projektů, které realizuje město Brno. Je tajemníkem Poradního sboru RMB pro rodinu a plní úkoly, které mu jsou poradním sborem svěřeny. Je koordinátorem a kontaktním pracovníkem v oblastech, které spadají do kompetence jiných odborů magistrátu, ale zároveň s nimi rodinná politika úzce souvisí (odbor školství, sociální apod.) Zajišťuje agendu spojenou s dotačním titulem na projekty v oblasti podpory rodiny. Je kontaktním pracovníkem pro veřejnost a další spolupracující organizace. Je kontaktní osobou v mezinárodním projektu Cities for children.

18 18 Výhra v soutěži Obec přátelská rodině za rok 2008 Brno získalo titul „Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 tisíc obyvatel“. Ve své kategorii soutěžilo spolu se 14 městy a do druhého kola postoupilo spolu s Havířovem a Hradcem Králové. Obec přátelská rodině roku 2009 V kategorii měst nad 50 tis. obyv.: 1.Hradec Králové 2.Most 3.Havířov Soutěžilo 17 měst, zúčastnila se MČ Brno-střed.

19 19 Využití výhry v soutěži Obec přátelská rodině Family Pointy - místa pro rodinu. Webová stránka města Brna pro rodiny včetně vytvoření loga rodinné politiky města Brna. Vydání informační brožury o flexibilních pracovních úvazcích a aternativních formách zaměstnávání „Nesnadné neznamená nemožné“ Informační kartičky s praktickými pokyny první pomoci při úrazech dětí. Struktura monitorovací zprávy o situaci rodin ve městě Brně a postup zajištění jejího zpracování. Ježíškovy dílničky – adventní tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi Propagace prorodinných organizací Dnešní konference

20 Konec prezentace Děkuji za pozornost e-mail: tesarova.drahomira@brno.cz


Stáhnout ppt "Brno - město přátelské rodině Bc. Drahomíra Tesařová Odbor Zdraví MMB."

Podobné prezentace


Reklamy Google