Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní rostlinolékařské směry v oblasti pícninářství a výhledy do budoucna Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní rostlinolékařské směry v oblasti pícninářství a výhledy do budoucna Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s."— Transkript prezentace:

1 Hlavní rostlinolékařské směry v oblasti pícninářství a výhledy do budoucna Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Národní fytosanitární workshop 3.3.2009, MZe ČR

2 Pícniny Kukuřice Slunečnice Pšenice Ječmen Řepa cukrovka Mák Meziplodiny Minoritní plodiny LAKR Virologie Mykologie Entomologie Herbologie Rostlinolékařská opatření v technologických postupech Přímá ochrana Rezistentní šlechtění Studium kvality

3 V poslední době ukončené nebo v současnosti řešené projekty Inovace ochrany světlice barvířské (Carthamus tinctorius) proti významným houbovým patogenům Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jejich bioregulátory ( VST Zubří) Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (VUO Opava) Výzkum a inovace metod integrované ochrany hrachu (Pisum sativumL.) proti vybraným hmyzím škůdcům (Agritec Šumperk) Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům. (VUO Opava)

4 Kontaminace pšenice mykotoxiny a reziduí pesticidů v různých pěstitelských systémech a možnosti jejich eliminace Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace (VŠCHT Praha) Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů s využitím různých strategií ochrany kukuřice a skladovaných produktů (VURV Praha)

5 Molekulární diagnostika Fusarium spp. pomocí specifické polymerázové řetězové reakce (PCR) Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů

6 Geneticko-šlechtitelské a technologické aspekty trvale udržitelného pícninářství n Markerování rezistence n QTL u kukuřice a BYDV n Markery u jetele a BYMV a Fusarium spp. n Přímá ochrana jetelovin n Škůdci vzcházejících a semenných porostů (významnost, škodlivost, indikace ošetření) n Plevelná spektra n Introdukce do technologií pěstování

7 Nástroje n erudovaný tým n mykotoxikologická laboratoř s osvědčením SÚJB n akreditovaná virologická laboratoř n osvědčení o způsobilosti pracoviště pro zkoušení účinnosti přípravků na ochranu rostlin n ISO 9001/2001 a ISO 14001/2005

8 Výsledky n Certifikované metodiky n Minoritní indikace – významná role MZe a SRS n Odrůdy (Rezista, Fresko) n Metodiky ochrany rostlin – kapitoly pícniny, kukuřice n Terminologie chorob pícnin n Publikace n Přednášky

9

10 Ochrana vzcházejících porostů jetelovin před žírem listopasů rodu Sitona n proti žíru listopasů na vzcházejících jetelovinách bylo insekticidní mořidlo ELADO 480 FS navrženo k rozšířenému použití v těchto dávkách: n vojtěška setá 20 l/t osiva n jetel luční 15 l/t osiva n v roce 2009 se po doplnění žádosti o toxikologický posudek předpokládá využití mořidla Elado 480 FS v jetelovinách zemědělskou praxí

11 Ochrana semenných porostů vojtěšky před klopuškami n Biscaya 240 OD byl na základě tříletých výsledků navržen a v listopadu 2008 schválen k minoritnímu použití do semenných porostů vojtěšky proti fytosugním klopuškám z čeledi Miridae v dávce 0,3 l/ha

12 Temata k řešení n Udržitelné zemědělství n Konvenční, ekologické n Konkurenceschopnost, kvalita produkce n Farmáři, zpracovatelé, státní správa n Potravinářská a nepotravinářská produkce n Management rizik

13 Temata k řešení n monitoring škodlivých činitelů, kontinuální studium druhového a rasového spektra patogenů n diagnostika škodlivých činitelů n rostlinolékařské vstupy do technologií pěstování n rezistentní šlechtění - výběry donorů

14 Výsledky sledování bázlivce kukuřičného v letech 2006 až 2008 n z výsledků tříletého pozorování lze konstatovat, že dochází k postupnému rozšiřování a k nárůstu počtu jedinců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice n toto rozšiřování se velmi liší jak ve sledovaných oblastech, tak i ve způsobu pěstování kukuřice n v monokultuře počet jedinců zachycených ve feromonových lapácích je výrazně vyšší než u kukuřice pěstované v osevním postupu.

15 Pícninářské priority diagnostika patogenních činitelů mj. i pomocí PCR využití markerů a MAS pro tvorbu nových materiálů s rezistencí k vybraným virovým a houbovým patogenům (metodologie) tvorba mezidruhových hybridů s novými vlastnostmi krmivářská kvalita včetně kukuřice – antinutrienty včetně mykotoxinů inovace ochranných strategií studium nových potenciálně nebezpečných škůdců pro území ČR

16 Jiné plodiny n minoritní plodiny – znalost škodlivých činitelů, možnosti ochrany n LAKR – semenářské technologie včetně optimální ochrany

17 Návrhy řešení n shoda odborné veřejnosti na tematu n široká uživatelská sféra n nehledání senzací za každou cenu n koordinace zadavatele n vyváženost přístupu ke zdrojům n zakázka na dlouhodobější činnost n veřejné soutěže - ano, ale určitá nahodilost

18 Děkuji za pozornost www.vupt.cz


Stáhnout ppt "Hlavní rostlinolékařské směry v oblasti pícninářství a výhledy do budoucna Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google