Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.
EKONOMIE Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-209

2 Náplň přednášek 1. Úvod do ekonomie, ekonomie jako věda
2. Ekonomické názory starověkých a středověkých myslitelů Trh a tržní mechanismus 3. Merkantilisté a kameralisté (Thomas Mun, William Petty) Platební a obchodní bilance 4. Filozofové přirozených zákonů a fyziokraté (John Locke, David Hume) Inflace a její měření 5. Klasická politická ekonomie (Adam Smith, David Ricardo, J. S. Mill) Směna a bohatství 6. Francouzský socialismus (Henry de Saint-Simon) 7. Karl Marx Klasifikace ekonomických systémů 8. Marginalistická revoluce - Lausanská, Cambridgeská a Rakouská škola Teorie mezního užitku, Teorie zaměstnanosti, Teorie peněz, Hospodářský cyklus 9. Keynesiánství (John Maynard Keynes) Teorie nezaměstnanosti, Domácí produkt 10. Chicagská škola (Milton Friedman) Teorie peněz, Veřejné rozpočty 11. České ekonomické myšlení

3 Podmínky k ukončení kurzu
- Je potřeba nasbírat 12 bodů - Všechny níže uvedené možnosti jsou volitelné=nepovinné Odborné aktivity: Test: bodů (20 otázek) ...nebo... Ústní zkouška: bodů Odborná esej (cca 10 stran): max. 10 bodů Recenze odborné knihy nebo studie: max. 5 bodů Umělecká reflexe ekonomického tématu: 4 body Neodborné aktivity: Účast v průzkumu: 3 body Další drobné analýzy, bude-li něco

4 Hodnotící stupnice A: 24 bodů B: 21 - 23 bodů C: 18 - 20 bodů
D: bodů E: bodů F bodů

5 Test nebo ústní zkouška
Základní literatura k testu: HOLMAN, R. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C. H. Beck, 2000, ISBN  Doplňková literatura: HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha : C. H. Beck, 2005. ISBN  SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha : 65.pole, ISBN

6 Témata pro odborné eseje
Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií Platóna, Aristotela a Tomáše Akvinského a současným ekonomickým myšlením Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií merkantilistů a současným ekonomickým myšlením Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií filozofů přirozených zákonů (J. Locke, D. Hume) a současným ekonomickým myšlením Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií Adama Smithe a současným ekonomickým myšlením Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií Davida Ricarda a současným ekonomickým myšlením Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií francouzských socialistů 18. a 19. století (H. de Saint-Simon a další) a současným ekonomickým myšlením Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií Karla Marxe a současným ekonomickým myšlením Rozdíly a souvislosti mezi ekonomií neoklasiků (19. století) a současným ekonomickým myšlením K. Marx a odraz jeho díla v českém ekonomickém myšlení F. A. von Hayek a odraz jeho díla v českém ekonomickém myšlení J. M. Keynes a odraz jeho díla v českém ekonomickém myšlení M. Friedman a odraz jeho díla v českém ekonomickém myšlení Čeští prvorepublikoví ekonomové a jejich odkaz dnešku Čeští ekonomové 60. let 20. století a jejich odkaz dnešku Česká ekonomická politika jako střet keynesiánských a friedmanovských idejí Významné české ekonomické školy (proudy, skupiny) dneška a jejich vliv na reálnou ekonomickou politiku České republiky

7 Odborná esej Zapisování přes GoogleDocs (www.bacuvcik.com)
Forma seminární práce: Argumentativní esej. Doporučený rozsah 10 stran bez úvodu a závěru. Základní fakta k daným tématům, převažovat by měl vlastní názor či pohled na otázku položenou v zadání Formální náležitosti - viz šablona Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).doc Hodnocení seminární práce: max. 10 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: práce musí splňovat formální náležitosti, musí být obsahově správná, vycházet z relevantních zdrojů a z vlastního pohledu odpovídat na otázku ze zadání

8 Recenze knihy nebo odborné studie
Forma seminární práce: Recenze (kritika) odborné knihy (neměla by to být učebnice) nebo vědecké studie (z odborných časopisů, sborníků, internetu). Doporučený rozsah max. 5 stran. Odborné kritice podrobte přístup autorů, použité metody, vědeckou diskuzi, závěry. Formální náležitosti - viz šablona Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).doc Hodnocení seminární práce: max. 5 bodů(pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: formální i obsahová stránka

9 Umělecká reflexe ekonomického tématu
Forma seminární práce: Báseň, povídka, kresba, obraz, píseň nebo cokoliv dalšího, co lze považovat za umělecké dílo Způsob reflexe: Dílo by mělo reagovat na nějaký ekonomický problém (např. řízení inflace), teorii (např. nabídky a poptávky), názory konkrétního praktického (A. Babiš) nebo teoretického (A. Smith) ekonoma, knihu, studii či cokoliv jiného Prezentace: K dílu je potřeba vytvořit výklad v rozsahu cca 1 A4, kde vysvětlíte, na co a jakým způsobem reagujete. Termín odevzdání: Dílo je potřeba prezentovat na některé z přednášek a poté odevzdat (nejlépe elektronicky) Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).doc Hodnocení seminární práce: 4 body (pouze jedno dílo!!!) Hodnotí se: zejména způsob vysvětlení (výklad), ale i způsob provedení (aby to nebyla čmáranice vytvořená za půl minuty:-)

10 Účast v průzkumu Vztah obyvatel České a Slovenské republiky ve věku let k hudbě - v dotazníku je 9 věkových kategorií; pro získání 3 bodů je třeba přinést tyto počty dotazníků z jednotlivých kategorií: - 15 let - 3 dotazníky let - 3 dotazníky let - 3 dotazníky let - 3 dotazníky let - 4 dotazníky let - 4 dotazníky let - 4 dotazníky let - 3 dotazníky + 70 let - 3 dotazníky Celkem: dotazníků

11 Účast v průzkumu - elektronický dotazník http://hudba2013.vyplnto.cz
- v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě!) - na bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníků

12 Druhý průzkum (30 ks za 2 bonusové body)
- elektronický dotazník - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě!) - na bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníků

13 Bodový systém: Odborné aktivity:
1. Test nebo ústní zkouška - max. 20 bodů 2. Odborná esej (10), recenze (5), umělecké dílo (4): - seminární úkoly je možné libovolně kombinovat - umělecké dílo pouze jedno - odevzdání po termínu = 1 bod Neodborné aktivity: Dotazníky - omezeny na 2 „sady“ (max ks) Další analýzy, pokud budou - z neodborných aktivit je možno získat max. 12 bodů


Stáhnout ppt "Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google