Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zám ě r diplomové práce Aplikace metody benchmarkingu v podnikovém prostředí Petr Ondrejka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zám ě r diplomové práce Aplikace metody benchmarkingu v podnikovém prostředí Petr Ondrejka."— Transkript prezentace:

1 Zám ě r diplomové práce Aplikace metody benchmarkingu v podnikovém prostředí Petr Ondrejka

2 Zaměření práce, vedoucí Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D Práce bude provád ě na v konkrétní spole č nosti zabývající se outsourcingem informa č ních technologií, webových IS apod. P ů jde zejména o modelování podnikových proces ů a jejich analýzu.

3 Cíle seznámení se s vnit ř ní infrastrukturou a procesy ve firm ě modelování podnikových proces ů analýza podnikových proces ů, nalezení silných a slabých stránek m ěř ení výkonnosti podnikových proces ů návrh inovace podnikových proces ů pro podporu cloud computingu srovnání stávajících proces ů a nov ě navržených

4 Výstupy Konkrétním výstupem práce bude prototyp informa č ního systému nasazeného ve vybrané firm ě s podporou technologie cloud computing. Dalším výstupem bude stanovení možných kvalitativních a kvantitativních ukazatel ů výkonnosti proces ů.

5 Metodika studium materiál ů popisující koncepci firmy, strategii firmy rozhovory s pracovníky modelování podnikových (business) proces ů pomocí UML (p ř ístup podle Ericssona) návrh inovace podnikových proces ů pro podporu cloud computingu srovnání obou t ě chto p ř ístup ů metodou benchmarkingu

6 Literatura ERIKSSON, Hans-Erik a Magnus PENKER. Business modeling with UML: business patterns at work. New York: John Wiley, 2000, 459 s. ISBN 04-712-9551-5. GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a Roman HORÁK. Procesní ř ízení ve ve ř ejném sektoru: teoretická východiska a praktické p ř íklady. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 266 s. ISBN 978-80-251-1987-7. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektov ě orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. P ř eklad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9. CARDA, Antonín. Workflow: nástroj manažera pro ř ízení podnikových proces ů. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003, 155 s. ISBN 80-247-0666-0. BASL, Josef. Teorie omezení v podnikové praxi: zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 213 s. ISBN 80-247-0613-X.

7 Harmonogram Teoretický popis problematiky – ř íjen 2012 Analýza podnikových proces ů – listopad 2012 Návrh inovace – leden 2012 Ov ěř ení návrhu a záv ě r – duben 2013 Odevzdání – kv ě ten 2013


Stáhnout ppt "Zám ě r diplomové práce Aplikace metody benchmarkingu v podnikovém prostředí Petr Ondrejka."

Podobné prezentace


Reklamy Google