Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semestrální práce Téma: Výběr problematiky z oblasti managementu (volné dle zájmu) Práce bude obsahovat - teoretické základy (tak jak je oblast problematiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semestrální práce Téma: Výběr problematiky z oblasti managementu (volné dle zájmu) Práce bude obsahovat - teoretické základy (tak jak je oblast problematiky."— Transkript prezentace:

1 Semestrální práce Téma: Výběr problematiky z oblasti managementu (volné dle zájmu) Práce bude obsahovat - teoretické základy (tak jak je oblast problematiky popsána v literatuře) - výběr, volba podniku (závodu), firmy - seznámení se s konkrétní situací v určité fy. - stručný popis a rozbor činností, charakteristika org. prostředí - odhalení dysfunkce, nesouladu, problému (místa vhodného ke zlepšení) - návrh řešení (jak je nutno postupovat, kdo bude problém řešit, v jakých krocích) - jaké jsou další možné důsledky tohoto řešení, v čem je přínosné, kde mohou nastat komplikace (popř. odezva na toto řešení ve fy.)

2 Semestrální práce - forma
I. Titulní list název tématu, jméno řešitele (dvou -ů) škola, fakulta, ročník, šk. rok, datum vypracování II. Obsah práce Úvod - zdůvodnění volby tématu, nástin postupu řešení problému Teoretická část - teoretická východiska, popis dané problematiky v literatuře - uvést zdroj informací formou citace (odkaz na seznam literatury, eventuelně pod čarou na dané stránce), teorie max. 2 strany

3 Semestrální práce - pokračování
Praktická část - popis a analýza zvoleného systému (organizace, podniku, provozovny, oddělení, úseku, fy. ...), (a to v rozsahu nezbytném k pochopení problematiky) - popis zkoumaného problému (max. 1 strana) - jak je problém řešen v organizaci (kým, odůvodnění tohoto řešení, důsledky) - vlastní řešení, návrh "konkurenčního" řešení - opatření v jednotlivých krocích, odůvodnění návrhu, možné následky - porovnání " + a - " jednotlivých řešení Závěr - zhodnocení výsledků, přínosů - přínos pro firmu (změna po řešení) - přínos pro řešitele (nové informace, dovednosti, postřehy, názory atd.)


Stáhnout ppt "Semestrální práce Téma: Výběr problematiky z oblasti managementu (volné dle zájmu) Práce bude obsahovat - teoretické základy (tak jak je oblast problematiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google