Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozhodovací proces, podpory rozhodovacích procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozhodovací proces, podpory rozhodovacích procesů"— Transkript prezentace:

1 Rozhodovací proces, podpory rozhodovacích procesů
Jindrová Radka, Černá Jana a Kšírová Jitka

2 Rozhodování Rozhodování je volba mezi více variantami chování
Klíčovým prvkem řízení Kvalita rozhodovacích procesů ovlivňuje zásadním způsobem fungování organizace

3 Rozhodovací procesy Proces řešení rozhodovacích problémů (problémů s více variantami řešení)

4 Prvky rozhodovacího procesu
Subjekty Objekty Rozhodovací situace Problém rozhodování Cíle rozhodování Okolí subjektu rozhodování Kritéria rozhodování

5 Subjekty rozhodování Vedoucí pracovníci Tým vedoucích pracovníků
Řídící jednotky

6 Objekt rozhodování Část organizace, v níž byl problém formulován, stanovil se cíl řešení a jíž se rozhodování týká: Výrobní program Tržní orientace Organizační uspořádání Inovace Financování rozvoje firmy

7 Rozhodovací situace Za:
Jistoty: Všechna kritéria rozhodování jsou známá. Nejistoty: Nelze s jistotou říci, co nastane v příštím období. Rizika: Nachází se mezi výše uvedenými extrémy. Střetu: Nelze předpokládat , co udělá druhý tržní objekt.

8 Problém rozhodování Odlišnost současného stavu od cílového
Nežádoucí diference (skutečný stav je horší než stav žádoucí)

9 Cíle rozhodování Stav, kterého má být řešením rozhodovacího problému dosaženo Zvýšení výrobní kapacity Zvýšení kvality Získání nové technologie Proniknutí na nové trhy a/nebo zvýšení podílu na existujících trzích Zvýšení spokojenosti zaměstnanců / zákazníků Snížení nákladů Zvýšení rentability investic Cíle kvantitativní a kvalitativní

10 Okolí subjektu rozhodování
Vnější a vnitřní prostředí

11 Kritéria rozhodování Hlediska, podle kterých se posuzuje výhodnost výběru a realizace určité varianty Odvozují se od cílů řešení Typy kritérií: Výnosová Nákladová Kvantitativní Kvalitativní

12 Struktura rozhodovacích procesů rozhodovacích procesů
Identifikace – sběr, analýza a vyhodnocování informací, identifikace situací, které vyžadují řešení Analýza a formulace problému – stanovení základních prvků, určení příčin vzniku problému a cílů jeho řešení Stanovení kritérií hodnocení – pro posuzování a hodnocení variant řešení Tvorba variant řešení – nalezení a formulace činností vedoucích k řešení

13 Struktura rozhodovacích procesů rozhodovacích procesů
Stanovení důsledků variant z hlediska vybraných kritérií Hodnocení variant, výběr varianty určené k realizaci (optimální) nebo preferenční uspořádání variant Realizace, implementace vybrané varianty Monitorování a kontrola – stanovení odchylek vzhledem ke stanoveným cílům, příprava a realizace nápravných opatření, korekce cílů, pokud nebyly stanoveny realisticky

14 Druhy rozhodovacích procesů
Časový horizont - operativní - taktické - strategické Složitost - vysoce důležité - jednoduché

15 Druhy rozhodovacích procesů
Přístup k analýze - deskriptivní - prognostické - normativní Časový faktor - statické - dynamické

16 Další kategorie Důležitost Věcný obsah

17 Metody rozhodování Jednoduché metody rozhodování (grafy, tabulky, …)
Matematické metody a operační analýza (lineární programování, síťové analýzy, statistické výpočty,…) Prognostické metody a) Metody heuristické analýzy (logické myšlení, metody simulace) b) Extrapolační metody (pravděpodobnost stavů budoucnosti)

18 Podpora rozhodování Informační technologie Expertní systémy

19 Kvalitní rozhodování vede z dlouhodobého hlediska k lepším hospodářským výsledkům.

20

21 Literatura Teorie řízení (Hron) Manažerské rozhodování (Richter)
Moderní marketingový výzkum (Roman Kozel a kolektiv) Internet


Stáhnout ppt "Rozhodovací proces, podpory rozhodovacích procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google