Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody v ČR. Historie první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. 1838 Hojná voda v Nov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody v ČR. Historie první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. 1838 Hojná voda v Nov."— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody v ČR

2 Historie první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. 1838 Hojná voda v Nov. Horách, 1853 rezervace Žofínský prales, 1838 Hojná voda v Nov. Horách, 1853 rezervace Žofínský prales, 1933 Min.školství a nár.osvěty – výnos o vyhlášení více než 100 přírodních rezervací 1933 Min.školství a nár.osvěty – výnos o vyhlášení více než 100 přírodních rezervací 1956 Ministerstvo kultury - zákon 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody 1956 Ministerstvo kultury - zákon 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody 1989 s platností od 1.1.1990 – MŽP 1989 s platností od 1.1.1990 – MŽP 1992 – zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 1992 – zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 2004 – zákon 218/2004 Sb., novelizace 114 a dalších zákonů souvisejících s územním plánováním stavebním zákonem……… 2004 – zákon 218/2004 Sb., novelizace 114 a dalších zákonů souvisejících s územním plánováním stavebním zákonem………

3 Ochrana přírody v ČR Podle české legislativy Zákon 114/1992 Sb. (vyhl. 395/1992 Sb. Zákon 114/1992 Sb. (vyhl. 395/1992 Sb. Zákon 218/2004 Sb. Zákon 218/2004 Sb. Speciální ochrana přírody – ZCHÚ, památné stromy a ochrana vybraných druhů rostlin a živočichů (kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené) Obecná ochrana přírody obecná ochrana organismů, VKP, ochrana dřevin, povolení ke kácení dřevin, náhradní vysadba, ochrana a využití jeskyní, ochrana paleontologických nálezů, chrana krajinného rázu, přírodní parky, přechodně chráněné plochy, ÚSES Ochrana přírody s mezinárodním statusem

4 Zvláště chráněné části přírody Velkoplošná ZCHÚ Velkoplošná ZCHÚ Maloplošná ZCHÚ Maloplošná ZCHÚ Ochrana druhů – zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (seznam ve vyhl. 395/1992 Sb.) Ochrana druhů – zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (seznam ve vyhl. 395/1992 Sb.)

5 Obecná ochrana přírody významné krajinné prvky významné krajinné prvky přechodně chráněné plochy přechodně chráněné plochy přírodní park přírodní park ÚSES ÚSES

6 Ochrana území s mezinárodním statutem Biosferické rezervace (MAB - UNESCO) Biosferické rezervace (MAB - UNESCO) EECONET) EECONET) Biogenetické rezervace Biogenetické rezervace Mokřady mezinárodního významu Mokřady mezinárodního významu NATURA 2000 – ptačí oblasti, evropsky významné lokality NATURA 2000 – ptačí oblasti, evropsky významné lokality

7 Mezinárodní závazky v ochraně přírody Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) Průvodce dohodou o netopýrech Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) Průvodce dohodou o netopýrech Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) Úmluva o biologické rozmanitosti Průvodce Úmluvou o biologické rozmanitosti Úmluva o biologické rozmanitosti Průvodce Úmluvou o biologické rozmanitosti Úmluva o biologické rozmanitosti Úmluva o biologické rozmanitosti Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) Průvodce úmluvou CITES Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) Průvodce úmluvou CITES Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) Průvodce Ramsarskou úmluvou Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) Průvodce Ramsarskou úmluvou Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva) Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) Průvodce Bernskou úmluvou Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) Průvodce Bernskou úmluvou Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) Průvodce Bonnskou úmluvou Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) Průvodce Bonnskou úmluvou Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) Úmluva OSN o boji úproti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe Průvodce Úmluvou o desertifikaci Úmluva OSN o boji úproti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe Průvodce Úmluvou o desertifikaci Úmluva OSN o boji úproti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe Úmluva OSN o boji úproti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe

8 Finační zdroje zahraniční Agroenvironmentální programy Programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství Agroenvironmentální programy Programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství Agroenvironmentální programy Agroenvironmentální programy Operační program infrastruktura Opatření, které je zejména vhodné k financování činností souvisejících s ochranou přírody a krajiny. Operační program infrastruktura Opatření, které je zejména vhodné k financování činností souvisejících s ochranou přírody a krajiny. Operační program infrastruktura Operační program infrastruktura Program LIFE Program LIFE III je otevřen pro státy EU (tedy od května i ČR) do roku 2006 a to v podobě, kterou určí právě probíhající proces novelizace nařízení 1655/2000 Program LIFE Program LIFE III je otevřen pro státy EU (tedy od května i ČR) do roku 2006 a to v podobě, kterou určí právě probíhající proces novelizace nařízení 1655/2000 Program LIFE Program LIFE

9 Finační zdroje tuzemské  Program revitalizace říčních systémů  Program péče o krajinu  Program obnovy vesnice  Program drobné vodohospodářské ekologické akce


Stáhnout ppt "Ochrana přírody v ČR. Historie první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. první pokusy – Maiestas Carolina 1355 Karel IV. 1838 Hojná voda v Nov."

Podobné prezentace


Reklamy Google