Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2007 – 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2007 – 2013."— Transkript prezentace:

1 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2007 – 2013

2 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Prostor STŘEDNÍ EVROPA pro nadnárodní spolupráci –Rakousko –Česká republika –Německo (část) –Maďarsko –Itálie (část) –Polsko –Slovenská republika –Slovinsko –Ukrajina (jako pozorovatel)

3 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová

4 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Finanční alokace ERDF pro ČR 2007 - 2013

5 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová ERDF příspěvky členských států programu STŘEDNÍ EVROPA

6 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Proces programování TASK FORCE skupina, zodpovídá za celý proces programování DRAFTING TEAM příprava Operačního programu (OP) spolupráce s externími experty –Moderování, finalizace OP (SWOT, nastavení indikátorů): ÖIR Managemetdienste (Rakousko) –Ex-Ante a SEA: ÖAR Regionalberatung e Österreichisches Ökologie-Institut (Rakousko)

7 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Implementace – Řídící struktury Monitorovací Výbor (MC) Zástupci regionální a národní úrovně členských států, vykonává funkce i bývalého „Řídícího výboru“ Řídící orgán (MA) Město Vídeň (Odbor pro EU strategii a ekonomický rozvoj) Společný technický sekretariát (JTS) Mezinárodní personální obsazení integrované do institucionální struktury Řídícího orgánu ve Vídni Certifikační orgán (CA) Město Vídeň (Odbor pro rozpočet a financování) Auditní orgán (AA) Rakouské Federální kancléřství IV/3 v úzké spolupráci s národními kontrolními orgány členských států (Group of Auditors) Orgány kontroly prvního stupně (FLC Authorities) Koordinováno v každém členském státu Kontaktní místa (CPs) Ustanovená členskými státy

8 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Priority programu 1. Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě 2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní 3. Odpovědné užívání životního prostředí 4. Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů 5. Technická pomoc

9 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 1 – Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě Cíl Zlepšit inovační klima ve všech regionech a umožnit jim lépe využít jejich rozvojový potenciál oslovením jejich specifických potřeb a oblastí pro zlepšení, při současné podpoře jejich silných stránek. Oblasti intervence P1.1 Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci P1.3 Podpora rozvoje znalostí P1.2 Budování schopností pro šíření a aplikaci inovací

10 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní Cíl Posílit – prostřednictvím inovačních řešení – interní soudržnost států Střední Evropy zlepšením jejich interní a externí dopravní dostupnosti v celé oblasti při důsledném zohlednění zásad udržitelného rozvoje. Oblasti intervence P2.1 Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy P2.3 Podpora udržitelné a bezpečné mobility P2.2 Rozvíjení multimodální logistické spolupráce P2.4 ICT a alternativní řešení pro zlepšování přístupu

11 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 3 – Odpovědné užívání životního prostředí Cíl Odpovědné využívání a ochrana ekologického potenciálu Střední Evropy podporou inovativních a udržitelných přístupů k řízenému využívání přírodních zdrojů, snižování rizik a rozšiřování přírodního prostředí. Oblasti intervence P3.1 Budování vysoce kvalitního životního prostředí na základě řízení a ochrany přírodních zdrojů a přírodního bohatství P3.3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energií a zvyšování účinnosti ve využívání energií P3.2 Snižování rizika a dopadů přírodních i člověkem způsobených rizik P3.4 Podpora ekologicky šetrných technologií a postupů

12 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Priorita č. 4 – Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů Cíl Posílení koncepce polycentrické struktury osídlení zlepšit kvalitu života a podporovat udržitelný rozvoj měst a regionů. Oblasti intervence P4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce P4.3 Využívání kulturních zdrojů ke zvyšování atraktivity měst a regionů P4.2 Řešení územních dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst a regionů

13 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Finanční prostředky Dvojí míra spolufinancování projektů: ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko : max. 85:15 Itálie, Německo, Rakousko: max. 75:25 Vzhledem k otázce veřejné podpory může být míra spolufinancování výrazně nižší Rozpočet programu: -ERDF 246.011.074 EUR -Celkem 298.295.837 EUR

14 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Alokace dle priorit

15 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Pravidlo flexibility – 20 % V OP jsou definovány podmínky pro zapojení subjektů z jiných prostorů pro nadnárodní spolupráci do programu „Střední Evropa“ Mimo programové území, ale v rámci EU Pokud je v žádosti dostatečně vysvětlen důvod nutnosti spolupráce s daným subjektem a že bude přispívat k rozvoji prostoru Střední Evropa Míra spolufinancování max. 75 % 20 % z ERDF rozpočtu projektu Vedoucí partner musí pocházet z programového území

16 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Pravidlo flexibility – 10 % V OP jsou definovány podmínky pro zapojení subjektů pocházející z území mimo EU Pokud je v žádosti dostatečně vysvětlen důvod nutnosti spolupráce s daným subjektem a že bude přispívat k rozvoji prostoru Střední Evropa Za partnera pocházejícího z území mimo EU přebírá zodpovědnost EU partner Míra spolufinancování – dle EU partnera Vedoucí partner musí pocházet z programového území

17 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Pravidlo n+2 pro roky 2007-2010 bude platit pravidlo n+3 dále už n+2

18 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Implementace – Základní kvalitativní požadavky na projekty I. Nadnárodní tematické zaměření Nadnárodní partnerství (minimálně 3 partneři ze 3 zemí, z toho min. 2 země členy EU) Vysoký inovační potenciál, efektivní vytváření a šíření znalostí Konkrétní výsledky a výstupy (příprava investic, rozvoj funkčních geografických oblastí, znalostní management a kapitalizace)

19 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Implementace – Základní kvalitativní požadavky na projekty II. Velikost projektů: 1 – 5 mil. EUR, je možno výjimečně schválit menší nebo větší projekty Partneři – příjemci finanční podpory –Národní, regionální a lokální veřejné instituce –„public equivalent bodies“ –Soukromé subjekty

20 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Výběr projektů Otevřené, uzavřené - tematické výzvy, výzvy na strategické projekty –podmínky výzev formuluje Monitorovací výbor Přístup zdola-nahoru Přístup seshora-dolů 1 krokový rozvoj a výběr projektů 2 krokový rozvoj a výběr projektů

21 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová INVESTICE Investice mohou tvořit součást projektu, jestliže mají nadnárodní charakter: –Tvoří součást, nebo je výsledkem nadnárodní spolupráce –Má nadnárodní efekt –Vytváří fyzické nebo funkční propojení mezi regiony –Má pilotní charakter, výsledky musí být možno přenést do jiného prostředí (přenos musí být součástí projektu) Detaily budou definovány v Implementačním manuálu

22 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Co jsme se už naučili Podrobně se seznámit se smlouvami (termíny, povinnosti) Aktivně komunikovat s CRR, Kontaktním místem a prostřednictvím vedoucího partnera s JTS Detailně a realisticky plánovat rozpočet (např. nelze všechny činnosti provádět externě) Uznatelnost výdajů předem konzultovat s CRR Systém předfinancování a zpětné refundace - Komunikace mezi projektovými partnery a vedoucím partnerem, JTS a MA probíhá v angličtině

23 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová HARMONOGRAM Předložení OP ke schválení Evropské komisi –Červen 2007 Schválení OP Evropskou komisí –Podzim 2007 Vyhlášení první výzvy –Konec roku 2007

24 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová CENTRAL PROGRAMME KICK-OFF forum KDY: 2. – 3.7. 2007 KDE: Radnice města VÍDEŇ Kontakt: –Department for EU Strategy and Economic Development City of Vienna E-mail: info@central2013.eu 2. oznámení s programem bude k dispozici května a června Aktuální informace http://www.strukturalni- fondy.cz/spoluprace-nadnarodni

25 31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová Kontakt Mgr. Helena Kalasová Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územních vazeb Staroměstské nám. 6 pracoviště Letenská 3 telefon: +420 224 862 256 e-mail: helena.kalasova@mmr.cz internet: www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "31.5.2007 Mgr. Helena Kalasová OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2007 – 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google