Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D AŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Změny od 1. 1. 2015 dle právního stavu k 29. 11. 2014 Ing. Jan Molín, Ph.D. daňový poradce katedra finančního účetnictví a auditingu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D AŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Změny od 1. 1. 2015 dle právního stavu k 29. 11. 2014 Ing. Jan Molín, Ph.D. daňový poradce katedra finančního účetnictví a auditingu."— Transkript prezentace:

1 D AŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Změny od 1. 1. 2015 dle právního stavu k 29. 11. 2014 Ing. Jan Molín, Ph.D. daňový poradce katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze 1

2 Novely DPH k 1. 1. 2015 - legislativní proces I.Zákon č. 196/2014 Sb. – mini one stop shop ve Sbírce 12.10.2014, účinnost od 1.1.2015, resp. 1.10.2014 viz též směrnice Rady 2008/8/ES II.Zákon č. 262/2014 Sb. – sazbová novela ve Sbírce 19.11.2014, účinnost od 1.1.2015 III.Senátní tisk 380 – technická novela účinnost od 1.1.2015, resp. od 31.12.2014 a 1.1.2016 lhůta pro schválení Senátem – do 14.12.2014

3 Zákon č. 196/2014 Sb. „mini one stop shop“ = zvláštní režim jednoho správního místa Koho se týká: -Poskytovatelů se sídlem v i mimo EU – osoby povinné k dani -Příjemců – osob nepovinných k dani se sídlem v tuzemsku Čeho se týká: -Telekomunikační služby -Rozhlasové a televizní vysílání -Elektronicky poskytované služby

4 Zákon č. 196/2014 Sb. „mini one stop shop“ V čem spočívá změna: Doposud – místo plnění v případě elektronické služby v rámci EU = sídlo dodavatele Od ledna 2015 – poskytovatelé se sídlem v EU: místo plnění dle místa usazení příjemce poskytovatelé se sídlem mimo EU – beze změny

5 Zákon č. 196/2014 Sb. „mini one stop shop“ Praktické provádění nové úpravy: -„zjednodušené jedno správní místo“ = místo plnění je u příjemce -správcem v ČR bude FÚ pro Jihomoravský kraj – od 1.10.2014 je možná registrace k režimu jednoho správního místa v ČR -Plátce CZ/ident. osoba/provozovna bude daň náležející jiným členským státům přiznávat přes elektronický portál české daňové správy -zdaňovací období: čtvrtletí, platby v EUR -daň vybraná v ČR bude distribuována do EU

6 Zákon č. 196/2014 Sb. „mini one stop shop“ Další vodítka, jak postupovat: -Přímá účinnost nařízení Rady 282/2011 ve znění nařízení 1042/2013 – zde nalezneme mj. výčet služeb -Informace GFŘ

7 Zákon č. 262/2014 Sb. „sazbová novela“  Zrušení sjednocení sazeb na 17,5 % (od r. 2016)  Zavedení druhé snížené sazby – 10 % - uplatní se na zboží v nové příloze č. 3a  Dětská výživa, léky, knihy – podstatné jsou kódy nomenklatury celního sazebníku  neplatí pro dětské pleny

8 Zákon č. 262/2014 Sb. „sazbová novela“  Od ledna 2015 tedy budou 3 sazby DPH: - základní 21 % - první snížená 15 % - druhá snížená 10 %  nutné úpravy softwaru od ledna 2015  nový formulář daňového přiznání

9 Senátní tisk č. 380 „technická novela“ – 80 bodů  Rozšíření systému tuzemského reverse charge = přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, motivací je boj s daňovými úniky  Doposud zejména u stavebních prací (+ zlato, šrot, odpad) A. Od 1. 1. 2015 vnitrostátní reverse charge možný u komodit uvedených v nové Příloze č. 6 ZDPH (aplikace směrnice Rady 2013/43/EU)  Vláda chce zavést svým nařízením u vybraných komodit (Příloha č. 6) systém reverse charge  Nařízení vlády účinné od ledna 2015 dosud nevyšlo ve Sbírce, ale je navrženo B. Možnost zavedení reverse charge u zboží a služeb s tzv. vysokým rizikem podvodů (aplikace směrnice Rady 2013/42/EU ) – max. na 9 měsíců

10 Senátní tisk č. 380 tuzemský reverse charge  Ad A.: Dle připravovaného nařízení vlády má být od 1. 1. 2015 tuzemský reverse charge uplatněn u komodit: - mobilní telefony, - integrované obvody, - herní konzole, tablety, laptopy (limit 100 000 Kč, do limitu se reverse charge neuplatní) - obiloviny, technické plodiny, olej. semena, cukrová řepa, - surové/rozpracované kovy vč. drahých, - dodání vybrané nemovité věci – rozhodne-li se plátce uplatnit DPH

11 Senátní tisk č. 380 „technická novela“ Další změny:  Do obratu pro povinnou registraci se bude opět započítávat osvobozený nájem nemov. věcí (§ 56a)  Převod nemovitých věcí - § 56 – definice stavebního pozemku a další změny, některé sporné  Limit pro pov. registraci zachován na 1 mil. Kč  10% sazba též pro suroviny určené k výrobě potravin pro občany s celiakií a fenylketonurií  Autorské honoráře budou zdanitelným plnění – souvislost se zrušením (omezením) srážkové daně

12 Senátní tisk č. 380 „technická novela“ Další změny:  Kontrolní hlášení – až od 1.1.2016 Má platit pro všechny plátce od roku 2016. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky, měsíčně, na adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Navrhovaná pokuta při nesplnění povinnosti v rozmezí od 1 000 Kč do 50 000 Kč, a dále až 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní.

13 Děkuji za pozornost a prosím o Vaše dotazy jan.molin@vse.cz


Stáhnout ppt "D AŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Změny od 1. 1. 2015 dle právního stavu k 29. 11. 2014 Ing. Jan Molín, Ph.D. daňový poradce katedra finančního účetnictví a auditingu."

Podobné prezentace


Reklamy Google