Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Fischer.  Stručný souhrn připomínek k 1. verzi „Zásad“ a plná verze materiálů od jednotlivých členů zaslána na MŠMT Viz materiál na lednové P RVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Fischer.  Stručný souhrn připomínek k 1. verzi „Zásad“ a plná verze materiálů od jednotlivých členů zaslána na MŠMT Viz materiál na lednové P RVŠ."— Transkript prezentace:

1 Jakub Fischer

2  Stručný souhrn připomínek k 1. verzi „Zásad“ a plná verze materiálů od jednotlivých členů zaslána na MŠMT Viz materiál na lednové P RVŠ  Vznesena žádost o vypořádání věcných připomínek (P RVŠ leden i S RVŠ únor)  Zveřejněna 2. pracovní verze včetně medializace ze strany MŠMT ( chce MŠMT mediální odpově ď? ) http://www.msmt.cz/pro-novinare/msmt-jedna-o-novych-zasadach-financovani-vysokych-skol  V textu Zásad uvedeno: Zpracování předkládané 2. verze velmi napomohly připomínky a reakce od členů Reprekomise, zástupců obou reprezentací vysokých škol (ČKR a RVŠ), ale i dalších institucí k 1. pracovní verzi Zásad a pravidel 2012 z 15.12.2010. Ministerstvo dostalo celkem více než 100 stran připomínek, které mají nejen velmi různou povahu, ale mnohdy jsou navíc dosti protichůdné. Jejich zpracování proto bylo nejen inspirativní, ale také velmi náročné. MŠMT však zdůrazňuje úlohu této zpětné vazby nejen s ohledem na přípravu materiálu samotného, ale i s ohledem na zkoumání účinnosti a efektivity změn ve financování, vhodnosti a vyváženosti jejich jednotlivých ukazatelů a plnění funkce kontrolní.

3  Souhrn připomínek obsahoval připomínky, které protichůdné nebyly. Z 22 připomínek zaslaných ve zmiňovaném souhrnu na základě usnesení P RVŠ a S RVŠ jich byl o v textu druhé pracovní verze plně zapracováno pět (čísla dle „Souhrnu“ z ledna 2011: 5, 6, 10, 11 a 13).  Vypořádání ostatních připomínek ze souhrnu (zdůvodnění, proč nebyly akceptovány) v textu není, ani nebylo zasláno na ARVŠ.  Druhá pracovní verze je ještě složitější než verze první a obsahuje některé nové prvky, opět k ní přišla řada připomínek.  Souhrn připomínek je distribuován v písemném materiálu, celé texty připomínek elektronicky.

4  Rada vysokých škol konstatuje, že ze souhrnu 22 připomínek, které zaslala k první verzi Zásad a pravidel financování VVŠ pro rok 2012 a další, byla pro přípravu druhé verze plně zapracována méně než třetina. Vypořádání ostatních připomínek RVŠ neobdržela, přestože o toto vypořádání žádalo jak předsednictvo, tak sněm RVŠ.  P RVŠ bere se souhlasem na vědomí předložený pracovní materiál shrnující připomínky k návrhu Zásad. Pověřuje předsedu ekonomické komise zpracováním konečné verze souhrnu připomínek s vyznačením připomínek zásadních. P RVŠ ukládá předsedovi RVŠ zaslat tento souhrn na MŠMT.  P RVŠ ukládá svým zástupcům v Reprezentativní komisi, aby na jejím jednání 28. 3. 2011 důrazně požadovali zapracování zaslaných připomínek. Bez zapracování zásadních připomínek není materiál jako celek pro Radu vysokých škol akceptovatelný.

5 Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Jakub Fischer.  Stručný souhrn připomínek k 1. verzi „Zásad“ a plná verze materiálů od jednotlivých členů zaslána na MŠMT Viz materiál na lednové P RVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google